Pracownicy

dr hab. Joanna Galas, prof. IOP PAN

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

dr hab. Joanna Galas, prof. IOP PAN

tel.: 12 370 35 46
Jednostki organizacyjne:
Zakład Biologii Wód im. Karola Starmacha
Tematyka badań:

Ekologia jezior i potoków tatrzańskich; procesy transportu z wodą oraz gromadzenia i dekompozycji detrytusu w potokach, jeziorach wysokogórskich i górskich oraz jaskiniach; materia organiczna w osadach studni i źródeł krasowych.

Kariera naukowa:

mgr 1979
dr 1988
dr hab. 2009
prof PAN 2010

Przebieg pracy:

Starszy Asystent: 1986-1989 (Zakład Biologii Wód im. Karola Starmacha, Polska Akademia Nauk Kraków)
Adiunkt: 1989 – 2003 (Zakład Biologii Wód im. Karola Starmacha, Polska Akademia Nauk Kraków)
Adiunkt: 2003 - 2009 (Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków)
dr habilitowany: 2009 (Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków)
Profesor PAN: 2010 (Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków)

Pełnione funkcje:

Sekretarz Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, (1999 -2014 r.)
Członek Zarządu Głównego PTH, (2003 - 2015 r.)
Członek Kapituły medalu im. A. Lityńskiego PTH, (2003 -2015 r.)

Członek Komisji Nagród im. Prof. Mariana Gieysztora (2012- 2015 r.)
Członek Zarządu Sekcji Bentologicznej PTH, (1999 - 2013 r.)
Organizing Committee Fourth Symposium for European Freshwater Sciences, (2004-2005 r.)

Członkostwo:

Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne (od 1986 r.)

North American Benthological Society (1997-1999, 2013)

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Dumnicka E., Galas J., Krodkiewska M. 2017.

Patterns of benthic fauna distribution in wells: The role of anthropogenic impact and geology. Vadose Zone Journal 16 (5): 1-9; DOI: 10.2136/vzj2016.07.0057.

Krzewicka B., Smykla J., Galas J., Śliwa L. 2017.

Freshwater lichens and habitat zonation of mountain streams. Limnologica 63: 1-10.

Dumnicka E., Galas J., Karlikowska J., Sznober N. 2015.

Temporary co-existence of aquatic and terrestrial invertebrates in shallow periodically flooded and frozen cave. Biologia 70 (9): 1201-1209.

Galas J., Dumnicka E., Galus-Barchan A. 2014.

A comparison of various indices based on benthic macrofauna for the assessment of the ecological status of selected Carpathian streams. Oceanological and Hydrobiological Studies 43 (2): 123-130. Pobierz pdf

Dumnicka E., Galas J., Jatulewicz I., Karlikowska J., Rzonca B. 2013.

From spring to springbrook: changes in environmental characteristics and benthic fauna. Biologia 68 (1): 142-149. Pobierz pdf

Galas J. 2013.

Detritus in small streams of the Tatra mountains - the role of abiotic factors. International Review of Hydrobiology 98: 199-205. Pobierz pdf

Dumnicka E., Galas J. 2012.

Temporal changes in oligochaete fauna of three alpine ponds in the Tatra Mountains (Poland). Boreal Environment Research 17: 252–262. Pobierz pdf

Koperski P., Dumnicka E., Galas J. 2011.

Abiotic parameters determining fauna composition in karstic springs. Polish Journal of Ecology (59): 153-163. Pobierz pdf

Fjellhem A., Raddum G. G., Vandvik V., Cogalniceanu D., Boggero A., Branceli A., Galas J., Sporka F., Vidinova Y., Bitusik P., Dumnicka E., Galedean N., Kownacki A., Krno I., Preda E., Risnoveanu G., Stuchlik E. 2009.

Diversity and distribution patterns of benthic invertebrates along alpine gradients. A study of remote European freshwater lakes. Advanc. Limnol. 62: 167-190.

Kownacki A., Dumnicka E., Kwandrans J., Galas J., Olik M. 2006.

Benthic communities in relation to environmental factors in small high mountain ponds threatened by air pollutions. Boreal Env. Res. 11 (6): 481-492.

Szarek-Gwiazda E., Galas J., Wróbel A., Ollik M. 2006.

Surficial sediment composition in an inundated opencast sulphur mine (Piaseczno lake. southern Poland). Aquatic Ecology 40 (2): 155-164. Pobierz pdf
inne publikacje oryginalne

Dumnicka E., Galas J. 2017.

An overview of stygobiontic invertebrates of Poland based on published data. Subterranean Biology 23: 1-18. Pobierz pdf

Galas J. 2010.

Ryby „chwasty” w naturalnie bezrybnych jeziorach parków narodowych. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 66 (6): 427-432. Pobierz pdf
rozdziały w książkach i monografiach

Galas J. 2014.

Glony i fauna bezkręgowców W: Choiński A., Pociask-Karteczka J. (red.) Morskie Oko - przyroda i człowiek. Wyd. TPN, Zakopane: 110-117.

Dumnicka E., Galas J. 2010.

Stan wiedzy o skąposzczetach wodnych Tatrzańskiego Parku Narodowego. W:Z.Mirek (red.) Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. Człowiek a środowisko, TPN, PTPNoZ Oddział Krakowski, Zakopane 2: 87-91.

Kownacki A., Galas J., Kawecka B., Szarek E., Wojtan K. 1993.

Struktura i funkcjonowanie ekosystemów potokowych w Tatrzańskim Parku Narodowym . Pol. Tow. Hydrobiol., Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej, Lublin: 40-43.

Projekty

Ocena stanu ekologicznego cieków w oparciu o przyżyciowe badania składu fauny bentosowej: opracowanie i testowanie nowej metody.
Kierownik projektu: Paweł Koperski
N N304 170539 Porosty słodkowodne w Polsce: różnorodność, ekologia i znaczenie bioindykacyjne.
Kierownik projektu: dr Beata Krzewicka

Inne

Nazwa konferencji: 47 Sympozjum Speleologiczne
Organizator: Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. Kopernika
Miejsce: Olsztyn
Data: 2013-10-17
Autorzy: E. Dumnicka J. Galas
Wykład na konferencji: Czy studnie są tylko oknami do wód podziemnych? – wnioski na podstawie badań fauny bezkręgowców
Nazwa konferencji: XX Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne
Organizator: Zarząd Sekcji Bentologicznej PTH
Miejsce: Zakopane
Data: 2013-05-09
Autorzy: Galas J., Krzewicka B., Kapek N.
Poster: Występowanie naskalnych porostów w górskich potokach a stopień czystości wód
powrót do listy pracowników