Pracownicy

dr Rafał Martyka

Informacje

Imię i nazwisko, kontakt:

dr Rafał Martyka

tel.: 12 370 35 23
Jednostki organizacyjne:
Zakład Ochrony Ekosystemów
Tematyka badań:

Ekologia ewolucyjna i behawioralna, biologia konserwatorska, ornitologia.

Problemy badawcze: efekty (matczyne) rodzicielskie, zróżnicowana inwestycja w płeć potomstwa, obrona immunologiczna, strategie rozrodcze, trójstronne interakcje międzygatunkowe, bioróżnorodność, fragmentacja siedlisk, gatunki obce i inwazyjne, urbanizacja.

Organizmy modelowe: przede wszystkim rodzime gatunki ptaków, a także owady (motyle) i rośliny naczyniowe.

Warsztat badawczy: różnorodne metody terenowe i laboratoryjne, techniki immunologiczne i genetyczne, zaawansowane metody analizy statystycznej.

Kariera naukowa:

2011 - doktor nauk biologicznych (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński)

2002 - magister biologii (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński)

Przebieg pracy:

2015-nadal - adiunkt (Instytut Ochrony Przyrody PAN)

2012-2015 - adiunkt-staż podoktorski (Instytut Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

2011-2012 - biolog/adiunkt (Instytut Ochrony Przyrody PAN)

2007 - staż krótkoterminowy (Department of Biological and Environmental Science, University of Jyväskylä, Finlandia)

2002-2011 - doktorant/samodzielny biolog (Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński)

Członkostwo:

Międzynarodowe Towarzystwo Ekologii Behawioralnej

Moje profile na ResearchGate, ResearcherID i Google Scholar

Publikacje

publikacje z listy filadelfijskiej

Martyka R., Śliwińska E. B., Martyka M., Cichoń M., Tryjanowski P. 2018.

The effect of pre-laying maternal immunization on offspring growth and immunity differs across experimentally altered postnatal rearing conditions in a wild songbird. Frontiers in Zoology 15: 25. Pobierz pdf

Skórka P., Żmihorski M., Grzędzicka E., Martyka R., Sutherland W. J. 2018.

The role of churches in maintaining bird diversity: A case study from southern Poland. Biological Conservation 226: 280-287, DOI: 10.1016/j.biocon.2018.08.013. Pobierz pdf

Śliwińska E. B., Martyka R., Cichoń M., Tryjanowski P. 2018.

Wolbachia infection and parasitoid occurrence among plant-feeding caterpillars of the endangered butterfly Phengaris teleius (Lepidoptera: Lyceanidea) in southern Poland. Entomologica Fennica (in press).

Śliwińska E. B., Martyka R., Martyka M., Cichoń M., Tryjanowski P. 2017.

A biotrophic fungal infection of the great burnet Sanguisorba officinalis indirectly affects caterpillar performance of the endangered scarce large blue butterfly Phengaris teleius. Insect Science (in press): DOI: 10.1111/1744-7917.12556.

Śliwińska E. B., Martyka R., Tryjanowski P. 2016.

Evolutionary interaction between W/Y chromosome and transposable elements. Genetica 144 (3): 267-278. Pobierz pdf

Skórka P., Lenda M., Moroń D., Martyka R., Tryjanowski P., Sutherland W. J. 2015.

Biodiversity collision blackspots in Poland: separation causality from stochasticity in roadkills of butterflies. Biological Conservation 187: 154-163, DOI: 10.1016/j.biocon.2015.04.017.

Skórka P., Martyka R., Wójcik J. D., Lenda M. 2014.

An invasive gull replaces native waterbirds to habitats more exposed to native predators. Population Ecology 56 (2): 359-374. Pobierz pdf

Kajzer J., Lenda M., Kośmicki A., Bobrek R., Kowalczyk T., Martyka R., Skórka P. 2012.

Patch occupancy and abundance of local populations in landscapes differing in degree of habitat fragmentation: a case study of the colonial black-headed gull, Chroicocephalus ridibundus. Journal of Biogeography 39 (2): 371-381, DOI: 10.1111/j.1365-2699.2011.02604.x.

Rutkowska J., Martyka R., Arct A., Cichoń M. 2012.

Offspring survival is negatively related to maternal response to sheep red blood cells in zebra finches. Oecologia 168 (2): 355-359. Pobierz pdf

Skórka P., Wójcik J. D., Martyka R., Lenda M. 2012.

Numerical and behavioural response of Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus on population growth of the expansive Caspian Gull Larus cachinnans. Journal of Ornithology 153 (3): 947-961. Pobierz pdf
powrót do listy pracowników