5.50 zł (w tym 5% VAT)

Chrońmy Przyrodę Ojczystą
Tom 74 Zeszyt 5 wrzesień/październik Rok wydania 2018


Wydawca: Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
Typ: dwumiesięcznik
ISSN: 0009-6172
Format: B5
Oprawa: miękka
Liczba stron: 80
Język: polski, streszczenia w j. angielskim

W zeszycie:

Awifauna zbiornika Miedzna (2001-2016)

Staw Płaszowski w Krakowie - cechy biotopu

Nieinwazyjne metody identyfikacji osobniczej żmii zygzakowatej

Gniewosz plamisty w Wielkopolsce

Małe ssaki PK Beskidu Śląskiego  w pokarmie Puszczyka

Spis treści

Aktualności - News

Zbigniew Jakubiec:

Znajomość przyrody i edukacja, s. 323-324.

Artykuły - Articles

Piotr Dębowski, Józef Dukała, Marcin Wężyk, Karolina Prochowska, Rafał Prochowski:

Awifauna zbiornika retencyjnego Miedzna w latach 2001–2016, s. 325-346.

Ewa Szarek-Gwiazda, Roman Żurek, Grzegorz Baś, Karol Ciężak, Elżbieta Dumnicka, Maria Golab, Piotr Profus:

Staw Płaszowski w Krakowie ‒ cechy biotopu, s. 347-354.

Stanisław Bury, Agata Bury, Katarzyna Kurek, Bartosz Borczyk, Aleksandra Kolanek:

Metody nieinwazyjnego, indywidualnego rozpoznawania żmii zygzakowatej Vipera berus w badaniach terenowych, s. 355-364.

Mikołaj Kaczmarski, Tadeusz Mizera:

Nowe dane o gniewoszu plamistym Coronella austriaca w Polsce Środkowo-Zachodniej (Wielkopolska), s.365-373.

Jerzy Romanowski, Grzegorz Lesiński, Michał Winczek:

Małe ssaki Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego w pokarmie puszczyka Strix aluco, s. 374-378.

Notatki - Notes

Krzysztof Spałek:

Fitocenozy zespołu rdestnicy wydłużonej Potametum praelongi w starorzeczach południowo-zachodniej Polski, s. 379-384.

Sławomir Pawlak:

Występowanie kruszczyka połabskiego Epipacts albensis w okolicach Złoczewa (Wysoczyzna Złoczewska), s. 385-389.

Karol Torzewski, Arkadiusz Drapiewski:

Rozmieszczenie kosaćca syberyjskiego Iris sibirica i mieczyka dachówkowatego Gladiolus imbricatus w Kampinoskim Parku Narodowym, s. 390-394.

Magdalena Zarzycka, Wojciech Zarzycki:

Pierwsze notowanie rdestu wielokłosowego Polygonum polystachyum (Polygonaceae) na Pomorzu Gdańskim, s. 395-400.