5.00 zł (w tym 5% VAT)

Chrońmy Przyrodę Ojczystą
Tom 73 Zeszyt 6 listopad/grudzień Rok wydania 2017


Wydawca: Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
Typ: dwumiesięcznik
ISSN: 0009-6172
Format: B 5
Oprawa: miękka
Liczba stron: 80
Język: polski, streszczenia w j. angielskim

W zewszycie:

Rozmieszczenie i liczebność sów w lasach TPN w 2016 r.

Nietoperze Pogórza Przemyskiego i terenów przyległych

Awifauna lęgowa doliny rzeki Kamiennej

Rybołówstwo w Tatrach i na terenach przyległych

Wybrane problemy ochrony gniewosza plamistego w Polsce

Spis treści

Biografie - Biographies

Jan Kotusz:

Pro memoria: Profesor Andrzej Witkowski (1947–2017), s. 419-423.


Artykuły - Articles

Maksym Pięta, Gabriela Pięta, Bogusław Binkiewicz:

Rozmieszczenie i liczebność sów (Strigiformes) w lasach Tatrzańskiego Parku Narodowego w 2016 roku, s. 424-436.

Karolina Iwińska, Jan S. Boratyński, Tomasz Mleczek, Krzysztof Kasprzyk, Krzysztof Dorociak, Konrad Sachanowicz:

Nietoperze Pogórza Przemyskiego i terenów przyległych, s. 437-450.

Bogusław Sępioł, Piotr Wilniewczyc, Waldemar Błoński, Krzysztof Pytel, Marcin Urbański, Łukasz Maślikowski, Piotr Maślikowski:

Awifauna lęgowa doliny rzeki Kamiennej, s. 451-463.

Marek Kot, Andrzej Witkowski:

Rybołówstwo w Tatrach i na terenach przyległych, s.464-473.

Aleksandra Kolanek, Agata Bury, Edyta Turniak, Katarzyna Kurek, Stanisław Bury:

Wybrane problemy ochrony gniewosza plamistego Coronella austriaca w Polsce, s. 474-483.

Notatki - Notes

Antoni Zięba, Jakub Baran:

Nowe stanowiska storczyków (Orchidaceae) w Tatrzańskim Parku Narodowym, s. 484-488.

Natalia Stokłosa, Anna Frymark-Szymkowiak:

Nowe stanowiska gwiazdosza potrójnego Geastrum triplex w Bydgoszczy, s. 489-492.

Mateusz Bocian:

Nowe stanowisko łopatnicy żółtawej Spathularia flavida na Pomorzu Zachodnim, s. 493-496.