Niedostępna w sprzedaży


Chrońmy Przyrodę Ojczystą
Tom 73 Zeszyt 3 maj/czerwiec Rok wydania 2017


Wydawca: Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
Typ: dwumiesięcznik
ISSN: 0009-6172
Format: B5
Oprawa: miękka
Liczba stron: 96
Język: polski, streszczenia w j. angielskim

W zeszycie:

Profesor Leszek Berger - prekursor badań nad żabami zielonymi

Herpetofauna Polanicy-Zdroju

Płazy miasta Raszkowa

Zagrożona populacja salamandry plamistej w Bielsku-Białej

Spis treści

Biografie - Biographies

Mariusz Rybacki:

Profesor Leszek Berger (1925–2012) – prekursor badań nad żabami zielonymi Pelophylax esculentus complex, s. 163-218.

Paweł T. Dolata:

Zaangażowanie emerytowanego profesora dra hab. Leszka Bergera w edukację przyrodniczą w Ostrowie Wielkopolskim i okolicy, s. 219-224.


Artykuły - Articles

Paweł T. Dolata, Krzysztof Kolenda:

Płazy miasta Raszkowa, s. 225-236.

Krzysztof Kolenda, Beata Rozenblut-Kościsty:

Herpetofauna Polanicy-Zdroju, s. 237-248.

Anna Najbar, Adam Rusek, Bartłomiej Najbar:

Zagrożenia i propozycje ochronne salamandry plamistej Salamandra salamandra w zurbanizowanym siedlisku w Bielsku-Białej, s. 249-256.