5.00 zł (w tym 5% VAT)

Chrońmy Przyrodę Ojczystą
Tom 72 Zeszyt 5 wrzesień/październik Rok wydania 2016


Wydawca: Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków
Typ: dwumiesięcznik
ISSN: 0009-6172
Format: B5
Oprawa: miękka
Liczba stron: 80
Język: polski, streszczenia w j. angielskim

W zeszycie:
Ichtiofauna przyujściowych odcinków dopływów dolnej Wisły,
Wybrane, obce geograficznie gatunki roślin w Wolińskim PN,
Storczyk drobnokwiatowy w Górach Świętokrzyskich,
Flora storczykowatych na łąkach dawnej wsi Ciechania,
Nieciennica guzowata w Polsce.

Spis treści

Artykuły - Articles

Grzegorz Radtke, Rafał Bernaś, Piotr Dębowski, Jacek Morzuch, Michał Skóra:

Ichtiofauna przyujściowych odcinków dopływów dolnej Wisły, s. 323-336.

Joanna Perzanowska, Joanna Korzeniak, Wiesław Król, Grzegorz Cierlik, Stanisław Tworek:

Występowanie wybranych, obcych geograficznie gatunków roślin na terenie Wolińskiego Parku Narodowego i jego otuliny, s. 337-351.

Grzegorz Łazarski:

Storczyk drobnokwiatowy Orchis ustulata (Orchidaceae) w południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich – aktualizacja rozmieszczenia, stan zasobów i zagrożenia, s. 352-360.

Magdalena Kubiak, Joanna Gołębiewska, Anna Kuczyńska:

Flora storczykowatych (Orchidaceae) na łąkach dawnej wsi Ciechania (Magurski Park Narodowy, Beskid Niski), s. 361-370.

Notatki - Notes

Dariusz Karasiński, Mirosław Wantoch-Rekowski, Marcin S. Wilga:

Pierwsze stwierdzenie nieciennicy guzowatej Pachykytospora tuberculosa w Polsce, s. 371-379.

Natalia Stokłosa:

Gwiazdosz potrójny Geastrum triplex w Bydgoszczy – nowe stanowisko w Polsce, s. 380-385.

Adam Olszewski, Jarosław Matusiak:

Lęgi mieszanej pary orlika grubodziobego Clanga clanga z orlikiem krzykliwym Clanga pomarina w centralnej Polsce, s. 386-391.

Kamila Gach, Kacper Kowalczyk, Rafał Kowalczyk:

Nowe stanowisko kulika wielkiego Numenius arquata w dolinie Neru, s. 392-395.

Witold Grzywiński, Jakub Nowak, Katarzyna Kozakiewicz, Anna Klasa:

Mroczek posrebrzany Vespertilio murinus – nowy gatunek nietoperza w Ojcowskim Parku Narodowym, s. 396-398.

Recenzje - Reviews

Mikołaj Kaczmarski:

Bartłomiej Najbar, Ewa Szuszkiewicz, Anna Najbar: Żmija zygzakowata