Obserwatorzy

Lista obserwatorów w kolejności od największej do najmniejszej liczby wprowadzonych obserwacji. Pierwsza liczba podana przy nazwisku oznacza liczbę wprowadzonych obserwacji, a następne liczby obserwacji i odwiedzonych pól atlasowych w okresach: lęgowym, pozalęgowym i zimowym.

Obserwator Obserwacje L | P | Z Pola atlasowe L | P | Z
1. Wiesław Król 19555 17067 | 742 | 1746 131 118 | 13 | 24
2. Dariusz Baran 19093 16162 | 1133 | 1798 58 50 | 31 | 20
3. Jarosław Gil 18971 11950 | 3333 | 3688 17 15 | 13 | 14
4. Andrzej Hudy 17472 13243 | 2062 | 2167 22 20 | 11 | 9
5. Bogusław Czerwiński 15546 10262 | 1698 | 3586 255 198 | 95 | 81
6. Czesław Łacny 7714 5181 | 1015 | 1518 36 29 | 13 | 9
7. Mirosław Więcek 3390 3063 | 145 | 182 53 44 | 4 | 14
8. Stanisław Gacek 1690 695 | 276 | 719 11 7 | 9 | 5
9. Anna Zięcik 1447 1375 | 2 | 70 28 22 | 1 | 7
10. Jacek Warżała 1400 1025 | 152 | 223 5 4 | 4 | 5
11. Kazimierz Walasz 1387 1366 | 0 | 21 12 11 | 0 | 2
12. Damian Wiehle 1367 701 | 213 | 453 17 12 | 10 | 13
13. Andrzej Chwierut 1037 256 | 164 | 617 15 8 | 7 | 8
14. Grzegorz Kaczorowski 1005 609 | 75 | 321 13 7 | 6 | 8
15. Marian Stój 892 533 | 1 | 358 32 29 | 1 | 16
16. Stanisław Tworek 729 725 | 4 | 0 9 7 | 2 | 0
17. Janusz Dądela 713 456 | 37 | 220 39 37 | 6 | 8
18. Kamil Najberek 681 458 | 7 | 216 23 15 | 2 | 9
19. Jerzy Wróbel 621 408 | 106 | 107 6 5 | 1 | 3
20. Tomasz Baziak 586 2 | 0 | 584 8 2 | 0 | 8
21. Krzysztof Czajowski 555 253 | 30 | 272 14 10 | 5 | 7
22. Mirosław Kata 532 1 | 16 | 515 10 1 | 4 | 7
23. Adam Jędrzejko 510 100 | 0 | 410 3 2 | 0 | 2
24. Teresa Englot 498 0 | 192 | 306 1 0 | 1 | 1
25. Czesław Zontek 428 327 | 101 | 0 9 7 | 4 | 0
26. MTO Rzadkie Ptaki 387 233 | 65 | 89 112 86 | 30 | 32
27. Piotr Kawa 355 196 | 78 | 81 40 35 | 16 | 13
28. Tadeusz Sobuś 341 253 | 50 | 38 19 15 | 7 | 7
29. Katarzyna Kmieć-Kwasek 299 17 | 74 | 208 10 3 | 6 | 5
30. Artur Oruba 263 0 | 2 | 261 6 0 | 2 | 5
31. Mateusz Ledwoń 223 223 | 0 | 0 1 1 | 0 | 0
32. Krzysztof Kus 194 86 | 101 | 7 10 9 | 1 | 1
33. Anna Moskała 186 75 | 13 | 98 5 1 | 2 | 4
34. Grzegorz Cierlik 186 185 | 0 | 1 4 3 | 0 | 1
35. Wojciech Solarz 174 168 | 5 | 1 13 9 | 4 | 1
36. Igor Długosz 157 0 | 0 | 157 4 0 | 0 | 4
37. Magdalena Dołęga 155 66 | 0 | 89 6 4 | 0 | 2
38. Krzysztof Dudzik 154 0 | 0 | 154 3 0 | 0 | 3
39. Tomasz Folta 133 9 | 35 | 89 8 2 | 3 | 3
40. Bartosz Łacny 131 82 | 9 | 40 6 5 | 2 | 2
41. Franciszek Baran 127 96 | 0 | 31 9 9 | 0 | 1
42. Katarzyna Matusik 107 0 | 0 | 107 2 0 | 0 | 2
43. Iwona Moczek 105 0 | 0 | 105 3 0 | 0 | 3
44. Konrad Krasoń 91 15 | 0 | 76 3 1 | 0 | 3
45. Tomasz Wilk 89 39 | 0 | 50 7 4 | 0 | 4
46. Andrzej Urbaniec 85 0 | 15 | 70 6 0 | 1 | 5
47. Michał Baran 72 18 | 49 | 5 9 5 | 5 | 1
48. Katarzyna Paciora 69 69 | 0 | 0 4 4 | 0 | 0
49. Jerzy Smykla 68 68 | 0 | 0 2 2 | 0 | 0
50. Józef Ciosek 67 47 | 7 | 13 6 5 | 2 | 3
51. Rafał Podleśny 51 0 | 0 | 51 2 0 | 0 | 2
52. Edward Niezgoda 49 0 | 1 | 48 3 0 | 1 | 3
53. Witold Ciesielka 29 4 | 18 | 7 9 3 | 5 | 2
54. Agnieszka Leszczyńska 28 19 | 0 | 9 5 4 | 0 | 2
55. Jacek Niemiec 26 0 | 0 | 26 1 0 | 0 | 1
56. Paweł Malczyk 24 18 | 5 | 1 4 2 | 3 | 1
57. Andrzej Osucha 23 12 | 5 | 6 4 4 | 2 | 2
58. Rafał Szczerbik 22 22 | 0 | 0 1 1 | 0 | 0
59. Jerzy Grzybek 22 21 | 0 | 1 3 2 | 0 | 1
60. Mateusz Łodziński 13 1 | 0 | 12 11 1 | 0 | 10
61. Witold Ziaja 12 10 | 0 | 2 1 1 | 0 | 1
62. Stanisław Broński 10 7 | 3 | 0 2 1 | 2 | 0
63. Marcin Matysek 8 5 | 0 | 3 5 4 | 0 | 2
64. Marcin Filipek 7 7 | 0 | 0 2 2 | 0 | 0
65. Arkadiusz Furdyna 7 5 | 1 | 1 4 2 | 1 | 1
66. Dariusz Czernek 6 0 | 2 | 4 4 0 | 2 | 3
67. Damian Nowak 5 0 | 4 | 1 4 0 | 4 | 1
68. Łukasz Przybyłowicz 5 1 | 0 | 4 2 1 | 0 | 1
69. Łukasz Kajtoch 4 2 | 0 | 2 4 2 | 0 | 2
70. Szymon Bartosz 4 0 | 0 | 4 3 0 | 0 | 3
71. Bogusław Kozik 3 3 | 0 | 0 2 2 | 0 | 0
72. Radosław Gwoźdź 3 0 | 0 | 3 1 0 | 0 | 1
73. Robert H. Kruszyk 3 2 | 0 | 1 3 2 | 0 | 1
74. Wojciech Guzik 3 3 | 0 | 0 1 1 | 0 | 0
75. Stanisław Czyż 3 1 | 2 | 0 3 1 | 2 | 0
76. Piotr Skórka 3 3 | 0 | 0 2 2 | 0 | 0
77. Piotr Choróbski 2 1 | 0 | 1 2 1 | 0 | 1
78. Jakub Wyka 2 0 | 0 | 2 2 0 | 0 | 2
79. Erazm Tylko 1 0 | 0 | 1 1 0 | 0 | 1
80. Ewelina Zając 1 0 | 0 | 1 1 0 | 0 | 1
81. Józef Hordowski 1 0 | 0 | 1 1 0 | 0 | 1
82. Piotr Skucha 1 0 | 0 | 1 1 0 | 0 | 1
83. Paweł Wrona 1 1 | 0 | 0 1 1 | 0 | 0
84. Agnieszka Płażek 1 0 | 0 | 1 1 0 | 0 | 1
85. Andrzej Chrząścik 1 0 | 0 | 1 1 0 | 0 | 1
86. Marek Skruch 1 0 | 1 | 0 1 0 | 1 | 0
87. Paweł Bartusiak 1 1 | 0 | 0 1 1 | 0 | 0
88. Paweł Mielczarek 1 1 | 0 | 0 1 1 | 0 | 0
89. Szymon Mazgaj 1 0 | 0 | 1 1 0 | 0 | 1
90. Iwona Fijoł 1 1 | 0 | 0 1 1 | 0 | 0
91. Jerzy Sowa 1 0 | 0 | 1 1 0 | 0 | 1
92. Marcin Karetta 1 1 | 0 | 0 1 1 | 0 | 0
93. Jakub Wróbel 1 1 | 0 | 0 1 1 | 0 | 0
94. Ewa Szumakowicz 1 0 | 0 | 1 1 0 | 0 | 1
95. Janusz Wójciak 1 0 | 0 | 1 1 0 | 0 | 1