Rejestracja

Osoba, która chce wprowadzać obserwacje do Bazy obserwacji, powinna zarejestrować się. Czyni to w 3 kolejnych krokach:

  1. Pobiera i wypełnia Kartę współpracownika
    Konieczne jest skreślenie jednej z opcji Wyrażam/nie wyrażam.
  2. Pobiera i wypełnia Wykaz gatunków obserwowanych i rozpoznawanych w terenie
    Wypełnienie tego Wykazu jest niezmiernie ważne, gdyż pozwala to w czasie opracowywania danych zebranych w Bazie obserwacji na właściwą interpretację danych. Na przykład jeśli w badaniach atlasowych skontrolujemy 100% kwadratów i stwierdzimy na 70% pokrzywnicę, to w dotychczasowych sposobach opracowania przyjmowano, że na 30% kwadratów tego gatunku nie udało się stwierdzić, w domniemaniu, nie występował na nich. Jeśli jednak mamy dane o umiejętnościach obserwatorów i wiemy, że np., z tych 30% kwadratów, 10% kwadratów została skontrolowana przez obserwatorów, którzy nie rozpoznają po głosie pokrzywnicy, to będziemy mogli powiedzieć, że pod kątem występowania pokrzywnicy w rzeczywistości skontrolowano 90%, a nie 100% kwadratów. Podsumowując będziemy mogli powiedzieć, że na 70% kwadratów występowała pokrzywnica, na 20% najprawdopodobniej nie występowała, a 10% kwadratów nie zostało skontrowanych pod kątem występowania tego gatunku. Widać więc, że uzyskujemy istotnie różną, dokładniejszą informacje o rozpoznaniu występowania danego gatunku.
  3. Wypełnione dokumenty przesyła na adres atlas@mto-kr.pl.

Po akceptacji na adres e-mail osoby przesłane zostaną login i hasło potrzebne do zalogowania się na stronie Bazy obserwacji.