Obserwacje aktualne (po 2021)

Strona prezentuje aktualne obserwacje ptaków zebrane po zakończeniu prac nad Atlasem ptaków lęgowych i zimujących Polski południowo-wschodniej 2014-2021. Wyniki aktualizują się na bieżąco, w miarę jak nowe dane wprowadzane są przez obserwatorów.

Aktualnie w bazie

 • Stwierdzonych gatunków 298
 • Obserwacji 115158
 • Odwiedzonych pól atlasowych 542

Dziesięć nowo obserwowanych gatunków w 2024 roku

 1. brodziec piskliwy Actitis hypoleucos (21-04)
 2. gajówka Sylvia borin (21-04)
 3. bekasik Lymnocryptes minimus (18-04)
 4. szczudłak Himantopus himantopus (15-04)
 5. kobuz Falco subbuteo (13-04)
 6. pokląskwa Saxicola rubetra (13-04)
 7. łęczak Tringa glareola (12-04)
 8. krętogłów Jynx torquilla (12-04)
 9. rybitwa rzeczna Sterna hirundo (12-04)
 10. kukułka Cuculus canorus (10-04)

Liczba gatunków stwierdzonych w polu atlasowym

 • 1 – 40
 • 41 – 80
 • 81 – 120
 • > 120
 • 1 – 25
 • 26 – 50
 • 51 – 100
 • > 100
 • 1 – 20
 • 21 – 40
 • 41 – 80
 • > 80
 • 1 – 40
 • 41 – 80
 • 81 – 120
 • > 120

Powiększ mapę, a następnie kliknij na pole atlasowym by sprawdzić, których gatunków nie stwierdzono jeszcze w polu atlasowym.