Gatunki

Dotychczas stwierdzone gatunki. Pierwsza liczba podana przy gatunku oznacza liczbę wprowadzonych obserwacji, a następne liczby obserwacji w okresach: lęgowym, pozalęgowym i zimowym.

Gatunek
Ranga, Maksymalna kategoria obserwacji
Obserwacje L | P | Z
1. Bernikla rdzawoszyja Branta ruficollis
0 Stwierdzenie gatunku
1 0 | 1 | 0
2. Bernikla kanadyjska Branta canadensis
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
11 4 | 0 | 7
3. Bernikla białolica Branta leucopsis
0 Stwierdzenie gatunku
1 0 | 0 | 1
4. Gęgawa Anser anser
C Gniazdo z pisklętami
455 326 | 41 | 88
5. Gęś zbożowa/gęś tundrowa Anser fabalis/serrirostris
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
47 18 | 14 | 15
6. Gęś krótkodzioba Anser brachyrhynchus
0 Stwierdzenie gatunku
3 0 | 3 | 0
7. Gęś białoczelna Anser albifrons
0 Stwierdzenie gatunku
52 12 | 10 | 30
8. Gęś mała Anser erythropus
0 Stwierdzenie gatunku
2 0 | 0 | 2
9. Łabędź czarny Cygnus atratus
B Para w środowisku dogodnym do gniazdowania
6 3 | 3 | 0
10. Łabędź czarnoszyi Cygnus melanocorypha
0 Stwierdzenie gatunku
1 1 | 0 | 0
11. Łabędź niemy Cygnus olor
C Gniazdo z pisklętami
1979 889 | 306 | 784
12. Łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus
0 Stwierdzenie gatunku
26 6 | 6 | 14
13. Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus
C Gniazdo niedostępne, zachowanie jak przy zajętym gnieździe, ptak wysiaduje na gnieździe, wlatuje lub wylatuje z dziupli
104 18 | 8 | 78
14. Gęsiówka egipska Alopochen aegyptiaca
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
9 2 | 4 | 3
15. Ohar Tadorna tadorna
0 Stwierdzenie gatunku
31 16 | 2 | 13
16. Kazarka rdzawa Tadorna ferruginea
0 Stwierdzenie gatunku
1 1 | 0 | 0
17. Karolinka Aix sponsa
A Śpiewający samiec
8 1 | 1 | 6
18. Mandarynka Aix galericulata
B Para w środowisku dogodnym do gniazdowania
48 5 | 14 | 29
19. Cudokaczka Callonetta leucophrys
0 Stwierdzenie gatunku
4 3 | 1 | 0
20. Cyranka Spatula querquedula
C Gniazdo z pisklętami
417 407 | 9 | 1
21. Płaskonos Spatula clypeata
C Gniazdo z pisklętami
131 111 | 14 | 6
22. Krakwa Mareca strepera
C Gniazdo z pisklętami
224 156 | 22 | 46
23. Świstun Mareca penelope
B Para w środowisku dogodnym do gniazdowania
166 89 | 30 | 47
24. Kaczka pstrodzioba Anas poecilorhyncha
0 Stwierdzenie gatunku
1 0 | 0 | 1
25. Krzyżówka Anas platyrhynchos
C Gniazdo z pisklętami
3612 2036 | 444 | 1132
26. Rożeniec Anas acuta
B Para w środowisku dogodnym do gniazdowania
87 40 | 22 | 25
27. Cyraneczka Anas crecca
B Para w środowisku dogodnym do gniazdowania
435 169 | 73 | 193
28. Hełmiatka Netta rufina
B Para w środowisku dogodnym do gniazdowania
35 17 | 13 | 5
29. Głowienka Aythya ferina
C Gniazdo z pisklętami
784 599 | 67 | 118
30. Podgorzałka Aythya nyroca
B Niepokój lub podniecenie w pobliżu lęgu wskazujące na obecność gniazda lub piskląt poza gniazdem
22 15 | 5 | 2
31. Czernica Aythya fuligula
C Gniazdo z pisklętami
1341 1036 | 102 | 203
32. Ogorzałka Aythya marila
0 Stwierdzenie gatunku
50 6 | 4 | 40
33. Birginiak Polysticta stelleri
0 Stwierdzenie gatunku
2 0 | 0 | 2
34. Edredon Somateria mollissima
0 Stwierdzenie gatunku
5 2 | 2 | 1
35. Uhla Melanitta fusca
0 Stwierdzenie gatunku
25 2 | 10 | 13
36. Markaczka Melanitta nigra
0 Stwierdzenie gatunku
12 3 | 4 | 5
37. Lodówka Clangula hyemalis
0 Stwierdzenie gatunku
16 5 | 4 | 7
38. Gągoł Bucephala clangula
C Gniazdo z pisklętami
427 79 | 26 | 322
39. Bielaczek Mergellus albellus
0 Stwierdzenie gatunku
151 28 | 13 | 110
40. Nurogęś Mergus merganser
C Gniazdo z pisklętami
504 146 | 27 | 331
41. Szlachar Mergus serrator
0 Stwierdzenie gatunku
22 10 | 7 | 5
42. Sterniczka Oxyura leucocephala
0 Stwierdzenie gatunku
8 0 | 0 | 8
43. Jarząbek Tetrastes bonasia
C Obserwacja podlotów (pisklęta po opuszczeniu gniazda jeszcze słabo latające lub pływające bez rodziców)
46 22 | 15 | 9
44. Głuszec Tetrao urogallus
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
8 5 | 2 | 1
45. Cietrzew Lyrurus tetrix
B Zaloty, tokowanie
40 33 | 3 | 4
46. Kuropatwa Perdix perdix
C Gniazdo z jajami
304 191 | 29 | 84
47. Przepiórka Coturnix coturnix
B Dwa i więcej samców śpiewających w jednym miejscu lub ponowne (w dniach następnych) stwierdzenie śpiewającego samca w tym samym miejscu
159 157 | 2 | 0
48. Bażant Phasianus colchicus
C Gniazdo z pisklętami
1348 852 | 203 | 293
49. Nur rdzawoszyi Gavia stellata
0 Stwierdzenie gatunku
7 0 | 3 | 4
50. Nur czarnoszyi Gavia arctica
0 Stwierdzenie gatunku
40 8 | 16 | 16
51. Nur białodzioby Gavia adamsii
0 Stwierdzenie gatunku
5 0 | 0 | 5
52. Perkozek Tachybaptus ruficollis
C Gniazdo z pisklętami
614 399 | 85 | 130
53. Perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena
C Gniazdo z pisklętami
219 204 | 5 | 10
54. Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus
C Gniazdo z pisklętami
1039 885 | 112 | 42
55. Perkoz rogaty Podiceps auritus
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
2 2 | 0 | 0
56. Zausznik Podiceps nigricollis
C Gniazdo z pisklętami
405 364 | 34 | 7
57. Flaming chilijski Phoenicopterus chilensis
0 Stwierdzenie gatunku
1 1 | 0 | 0
58. Bocian czarny Ciconia nigra
C Gniazdo z pisklętami
328 302 | 26 | 0
59. Bocian biały Ciconia ciconia
C Gniazdo z pisklętami
1002 981 | 12 | 9
60. Ibis kasztanowaty Plegadis falcinellus
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
3 3 | 0 | 0
61. Warzęcha Platalea leucorodia
0 Stwierdzenie gatunku
3 3 | 0 | 0
62. Bąk Botaurus stellaris
C Gniazdo z jajami
130 127 | 1 | 2
63. Bączek Ixobrychus minutus
C Gniazdo z pisklętami
116 114 | 2 | 0
64. Ślepowron Nycticorax nycticorax
C Gniazdo z pisklętami
224 217 | 7 | 0
65. Czapla modronosa Ardeola ralloides
0 Stwierdzenie gatunku
1 1 | 0 | 0
66. Czapla złotawa Bubulcus ibis
0 Stwierdzenie gatunku
1 1 | 0 | 0
67. Czapla siwa Ardea cinerea
C Gniazdo z jajami
1444 847 | 235 | 362
68. Czapla purpurowa Ardea purpurea
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
103 93 | 10 | 0
69. Czapla biała Ardea alba
A Śpiewający samiec
393 143 | 121 | 129
70. Czapla nadobna Egretta garzetta
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
93 80 | 13 | 0
71. Kormoran mały Microcarbo pygmeus
0 Stwierdzenie gatunku
7 2 | 1 | 4
72. Kormoran Phalacrocorax carbo
B Budowa gniazda lub drążenie dziupli
764 227 | 159 | 378
73. Rybołów Pandion haliaetus
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
85 53 | 32 | 0
74. Kaniuk Elanus caeruleus
0 Stwierdzenie gatunku
1 1 | 0 | 0
75. Trzmielojad Pernis apivorus
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
87 81 | 6 | 0
76. Sęp płowy Gyps fulvus
0 Stwierdzenie gatunku
1 1 | 0 | 0
77. Orlik krzykliwy Clanga pomarina
C Gniazdo z pisklętami
156 151 | 4 | 1
78. Orzeł przedni Aquila chrysaetos
B Kopulacja
28 9 | 6 | 13
79. Krogulec Accipiter nisus
C Gniazdo z pisklętami
445 189 | 107 | 149
80. Jastrząb Accipiter gentilis
C Gniazdo z pisklętami
304 174 | 58 | 72
81. Błotniak stawowy Circus aeruginosus
C Gniazdo z pisklętami
607 570 | 36 | 1
82. Błotniak zbożowy Circus cyaneus
B Para w środowisku dogodnym do gniazdowania
94 41 | 33 | 20
83. Błotniak stepowy Circus macrourus
0 Stwierdzenie gatunku
1 1 | 0 | 0
84. Błotniak łąkowy Circus pygargus
C Gniazdo z pisklętami
28 27 | 1 | 0
85. Kania ruda Milvus milvus
0 Stwierdzenie gatunku
7 6 | 0 | 1
86. Kania czarna Milvus migrans
B Para w środowisku dogodnym do gniazdowania
26 25 | 1 | 0
87. Bielik Haliaeetus albicilla
B Para w środowisku dogodnym do gniazdowania
159 35 | 28 | 96
88. Myszołów włochaty Buteo lagopus
0 Stwierdzenie gatunku
83 16 | 10 | 57
89. Kurhannik Buteo rufinus
0 Stwierdzenie gatunku
5 4 | 0 | 1
90. Myszołów Buteo buteo
C Gniazdo z pisklętami
1840 1094 | 265 | 481
91. Wodnik Rallus aquaticus
C Gniazdo z pisklętami
59 43 | 8 | 8
92. Derkacz Crex crex
C Gniazdo z pisklętami
150 148 | 2 | 0
93. Zielonka Porzana parva
C Gniazdo z jajami
9 9 | 0 | 0
94. Kropiatka Porzana porzana
C Gniazdo z jajami
22 20 | 2 | 0
95. Kokoszka Gallinula chloropus
C Gniazdo z pisklętami
548 384 | 106 | 58
96. Łyska Fulica atra
C Gniazdo z pisklętami
1769 1348 | 157 | 264
97. Żuraw Grus grus
C Gniazdo z pisklętami
144 102 | 27 | 15
98. Kulon Burhinus oedicnemus
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
3 3 | 0 | 0
99. Ostrygojad Haematopus ostralegus
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
7 7 | 0 | 0
100. Szczudłak Himantopus himantopus
B Para w środowisku dogodnym do gniazdowania
15 15 | 0 | 0
101. Szablodziób Recurvirostra avosetta
0 Stwierdzenie gatunku
4 4 | 0 | 0
102. Czajka Vanellus vanellus
C Gniazdo z pisklętami
1476 1310 | 98 | 68
103. Czajka stepowa Vanellus leucurus
0 Stwierdzenie gatunku
1 1 | 0 | 0
104. Siewka złota Pluvialis apricaria
0 Stwierdzenie gatunku
7 1 | 6 | 0
105. Siewnica Pluvialis squatarola
0 Stwierdzenie gatunku
34 7 | 26 | 1
106. Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula
C Gniazdo z pisklętami
62 43 | 18 | 1
107. Sieweczka rzeczna Charadrius dubius
C Gniazdo z pisklętami
486 465 | 20 | 1
108. Mornel Charadrius morinellus
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
5 1 | 4 | 0
109. Kulik mniejszy Numenius phaeopus
0 Stwierdzenie gatunku
3 3 | 0 | 0
110. Kulik wielki Numenius arquata
B Zaloty, tokowanie
70 57 | 12 | 1
111. Szlamnik Limosa lapponica
0 Stwierdzenie gatunku
7 2 | 5 | 0
112. Rycyk Limosa limosa
C Gniazdo z jajami
233 228 | 5 | 0
113. Kamusznik Arenaria interpres
0 Stwierdzenie gatunku
7 5 | 2 | 0
114. Biegus rdzawy Calidris canutus
A Śpiewający samiec
21 3 | 18 | 0
115. Batalion Calidris pugnax
B Zaloty, tokowanie
310 248 | 62 | 0
116. Biegus płaskodzioby Calidris falcinellus
0 Stwierdzenie gatunku
21 12 | 9 | 0
117. Biegus krzywodzioby Calidris ferruginea
0 Stwierdzenie gatunku
47 26 | 21 | 0
118. Biegus mały Calidris temminckii
0 Stwierdzenie gatunku
34 24 | 10 | 0
119. Piaskowiec Calidris alba
0 Stwierdzenie gatunku
7 3 | 4 | 0
120. Biegus zmienny Calidris alpina
0 Stwierdzenie gatunku
133 68 | 65 | 0
121. Biegus malutki Calidris minuta
0 Stwierdzenie gatunku
64 34 | 30 | 0
122. Biegus arktyczny Calidris melanotos
0 Stwierdzenie gatunku
1 0 | 1 | 0
123. Szlamiec długodzioby Limnodromus scolopaceus
0 Stwierdzenie gatunku
1 0 | 1 | 0
124. Słonka Scolopax rusticola
B Zaloty, tokowanie
57 44 | 13 | 0
125. Bekasik Lymnocryptes minimus
0 Stwierdzenie gatunku
26 20 | 3 | 3
126. Dubelt Gallinago media
0 Stwierdzenie gatunku
12 12 | 0 | 0
127. Kszyk Gallinago gallinago
C Gniazdo z jajami
415 344 | 68 | 3
128. Płatkonóg szydłodzioby Phalaropus lobatus
0 Stwierdzenie gatunku
5 5 | 0 | 0
129. Płatkonóg płaskodzioby Phalaropus fulicarius
0 Stwierdzenie gatunku
1 1 | 0 | 0
130. Brodziec piskliwy Actitis hypoleucos
B Niepokój lub podniecenie w pobliżu lęgu wskazujące na obecność gniazda lub piskląt poza gniazdem
531 495 | 36 | 0
131. Samotnik Tringa ochropus
C Gniazdo z pisklętami
296 262 | 21 | 13
132. Krwawodziób Tringa totanus
C Gniazdo z pisklętami
368 364 | 1 | 3
133. Brodziec pławny Tringa stagnatilis
0 Stwierdzenie gatunku
11 11 | 0 | 0
134. Łęczak Tringa glareola
B Zaloty, tokowanie
400 376 | 24 | 0
135. Brodziec śniady Tringa erythropus
0 Stwierdzenie gatunku
114 80 | 34 | 0
136. Kwokacz Tringa nebularia
0 Stwierdzenie gatunku
273 218 | 55 | 0
137. Mewa trójpalczasta Rissa tridactyla
0 Stwierdzenie gatunku
4 0 | 2 | 2
138. Mewa obrożna Xema sabini
0 Stwierdzenie gatunku
1 0 | 1 | 0
139. Mewa cienkodzioba Chroicocephalus genei
0 Stwierdzenie gatunku
1 1 | 0 | 0
140. Śmieszka Chroicocephalus ridibundus
C Gniazdo z pisklętami
1940 1272 | 271 | 397
141. Mewa mała Hydrocoloeus minutus
B Para w środowisku dogodnym do gniazdowania
29 17 | 10 | 2
142. Mewa czarnogłowa Ichthyaetus melanocephalus
C Gniazdo z pisklętami
15 11 | 3 | 1
143. Orlica Ichthyaetus ichthyaetus
0 Stwierdzenie gatunku
1 1 | 0 | 0
144. Mewa siwa Larus canus
C Gniazdo z jajami
589 197 | 124 | 268
145. Mewa siodłata Larus marinus
0 Stwierdzenie gatunku
11 3 | 1 | 7
146. Mewa blada Larus hyperboreus
0 Stwierdzenie gatunku
2 0 | 2 | 0
147. Mewa polarna Larus glaucoides
0 Stwierdzenie gatunku
1 0 | 0 | 1
148. Mewa srebrzysta Larus argentatus
C Gniazdo niedostępne, zachowanie jak przy zajętym gnieździe, ptak wysiaduje na gnieździe, wlatuje lub wylatuje z dziupli
276 177 | 34 | 65
149. Mewa białogłowa Larus cachinnans
C Gniazdo z pisklętami
574 218 | 77 | 279
150. Mewa romańska Larus michahellis
0 Stwierdzenie gatunku
39 4 | 9 | 26
151. Mewa żółtonoga Larus fuscus
0 Stwierdzenie gatunku
49 19 | 19 | 11
152. Rybitwa wielkodzioba Hydroprogne caspia
0 Stwierdzenie gatunku
42 34 | 8 | 0
153. Rybitwa białoczelna Sternula albifrons
B Niepokój lub podniecenie w pobliżu lęgu wskazujące na obecność gniazda lub piskląt poza gniazdem
63 62 | 1 | 0
154. Rybitwa rzeczna Sterna hirundo
C Gniazdo z pisklętami
708 691 | 17 | 0
155. Rybitwa popielata Sterna paradisaea
0 Stwierdzenie gatunku
9 6 | 3 | 0
156. Rybitwa białowąsa Chlidonias hybrida
C Gniazdo z pisklętami
224 216 | 8 | 0
157. Rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
18 18 | 0 | 0
158. Rybitwa czarna Chlidonias niger
C Gniazdo z pisklętami
226 222 | 4 | 0
159. Wydrzyk tęposterny Stercorarius pomarinus
0 Stwierdzenie gatunku
1 1 | 0 | 0
160. Wydrzyk ostrosterny Stercorarius parasiticus
0 Stwierdzenie gatunku
7 5 | 2 | 0
161. Gołąb miejski Columba livia forma urbana
C Gniazdo z pisklętami
321 188 | 40 | 93
162. Siniak Columba oenas
C Gniazdo niedostępne, zachowanie jak przy zajętym gnieździe, ptak wysiaduje na gnieździe, wlatuje lub wylatuje z dziupli
51 44 | 3 | 4
163. Grzywacz Columba palumbus
C Gniazdo z pisklętami
1440 1310 | 125 | 5
164. Turkawka Streptopelia turtur
C Gniazdo z jajami
241 238 | 2 | 1
165. Turkawka wschodnia Streptopelia orientalis
0 Stwierdzenie gatunku
2 2 | 0 | 0
166. Sierpówka Streptopelia decaocto
C Gniazdo z pisklętami
1240 853 | 116 | 271
167. Kukułka Cuculus canorus
C Gniazdo z pisklętami
792 786 | 6 | 0
168. Płomykówka Tyto alba
A Śpiewający samiec
3 1 | 0 | 2
169. Puchacz Bubo bubo
A Śpiewający samiec
9 5 | 1 | 3
170. Puszczyk Strix aluco
C Gniazdo z pisklętami
150 79 | 20 | 51
171. Puszczyk uralski Strix uralensis
C Gniazdo z pisklętami
25 13 | 5 | 7
172. Sóweczka Glaucidium passerinum
A Śpiewający samiec
9 3 | 2 | 4
173. Pójdźka Athene noctua
C Gniazdo z pisklętami
324 90 | 137 | 97
174. Włochatka Aegolius funereus
B Odwiedzanie miejsca gniazdowania
6 6 | 0 | 0
175. Uszatka Asio otus
C Gniazdo z pisklętami
67 36 | 8 | 23
176. Uszatka błotna Asio flammeus
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
8 4 | 0 | 4
177. Lelek Caprimulgus europaeus
B Niepokój lub podniecenie w pobliżu lęgu wskazujące na obecność gniazda lub piskląt poza gniazdem
12 10 | 2 | 0
178. Jerzyk alpejski Tachymarptis melba
0 Stwierdzenie gatunku
1 1 | 0 | 0
179. Jerzyk Apus apus
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
569 559 | 10 | 0
180. Kraska Coracias garrulus
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
10 9 | 1 | 0
181. Zimorodek Alcedo atthis
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
514 293 | 115 | 106
182. Żołna Merops apiaster
C Gniazdo z pisklętami
19 19 | 0 | 0
183. Dudek Upupa epops
C Gniazdo z pisklętami
234 232 | 2 | 0
184. Krętogłów Jynx torquilla
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
83 82 | 1 | 0
185. Dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus
C Gniazdo z pisklętami
23 16 | 6 | 1
186. Dzięcioł średni Dendrocoptes medius
C Gniazdo z pisklętami
87 49 | 7 | 31
187. Dzięciołek Dryobates minor
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
205 123 | 23 | 59
188. Dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus
C Gniazdo z pisklętami
56 26 | 7 | 23
189. Dzięcioł duży Dendrocopos major
C Gniazdo z pisklętami
1391 769 | 152 | 470
190. Dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos
C Gniazdo niedostępne, zachowanie jak przy zajętym gnieździe, ptak wysiaduje na gnieździe, wlatuje lub wylatuje z dziupli
48 27 | 10 | 11
191. Dzięcioł czarny Dryocopus martius
C Gniazdo niedostępne, zachowanie jak przy zajętym gnieździe, ptak wysiaduje na gnieździe, wlatuje lub wylatuje z dziupli
394 198 | 71 | 125
192. Dzięcioł zielony Picus viridis
B Budowa gniazda lub drążenie dziupli
554 321 | 105 | 128
193. Dzięcioł zielonosiwy Picus canus
C Gniazdo z pisklętami
158 90 | 16 | 52
194. Pustułka Falco tinnunculus
C Gniazdo z pisklętami
546 366 | 90 | 90
195. Kobczyk Falco vespertinus
0 Stwierdzenie gatunku
18 15 | 3 | 0
196. Drzemlik Falco columbarius
0 Stwierdzenie gatunku
21 1 | 10 | 10
197. Kobuz Falco subbuteo
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
145 122 | 23 | 0
198. Raróg Falco cherrug
0 Stwierdzenie gatunku
1 0 | 1 | 0
199. Sokół wędrowny Falco peregrinus
B Para w środowisku dogodnym do gniazdowania
10 5 | 2 | 3
200. Gąsiorek Lanius collurio
C Gniazdo z pisklętami
599 571 | 28 | 0
201. Dzierzba czarnoczelna Lanius minor
C Gniazdo z pisklętami
36 30 | 5 | 1
202. Srokosz Lanius excubitor
C Gniazdo z pisklętami
383 244 | 62 | 77
203. Dzierzba rudogłowa Lanius senator
0 Stwierdzenie gatunku
5 4 | 1 | 0
204. Wilga Oriolus oriolus
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
683 681 | 2 | 0
205. Sójka Garrulus glandarius
C Gniazdo z pisklętami
1348 665 | 248 | 435
206. Sroka Pica pica
C Gniazdo z pisklętami
2757 1541 | 381 | 835
207. Orzechówka Nucifraga caryocatactes
C Obserwacja podlotów (pisklęta po opuszczeniu gniazda jeszcze słabo latające lub pływające bez rodziców)
120 74 | 34 | 12
208. Wieszczek Pyrrhocorax graculus
0 Stwierdzenie gatunku
1 1 | 0 | 0
209. Kawka Coloeus monedula
C Gniazdo z pisklętami
1058 582 | 144 | 332
210. Gawron Corvus frugilegus
C Gniazdo z pisklętami
1310 545 | 215 | 550
211. Czarnowron Corvus corone
0 Stwierdzenie gatunku
15 6 | 3 | 6
212. Wrona siwa Corvus cornix
C Gniazdo z pisklętami
1219 774 | 126 | 319
213. Kruk Corvus corax
C Gniazdo z pisklętami
755 458 | 92 | 205
214. Jemiołuszka Bombycilla garrulus
0 Stwierdzenie gatunku
135 29 | 20 | 86
215. Sosnówka Periparus ater
C Gniazdo z pisklętami
753 532 | 55 | 166
216. Czubatka Lophophanes cristatus
C Gniazdo z pisklętami
292 196 | 29 | 67
217. Sikora uboga Poecile palustris
C Gniazdo z pisklętami
400 162 | 44 | 194
218. Czarnogłówka Poecile montanus
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
613 306 | 103 | 204
219. Modraszka Cyanistes caeruleus
C Gniazdo z pisklętami
2254 1106 | 307 | 841
220. Sikora lazurowa Cyanistes cyanus
0 Stwierdzenie gatunku
2 2 | 0 | 0
221. Bogatka Parus major
C Gniazdo z pisklętami
3484 1812 | 504 | 1168
222. Remiz Remiz pendulinus
C Gniazdo z pisklętami
216 180 | 33 | 3
223. Wąsatka Panurus biarmicus
B Para w środowisku dogodnym do gniazdowania
21 10 | 3 | 8
224. Lerka Lullula arborea
C Gniazdo z pisklętami
75 66 | 7 | 2
225. Skowronek Alauda arvensis
C Gniazdo z jajami
1482 1282 | 60 | 140
226. Dzierlatka Galerida cristata
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
209 107 | 42 | 60
227. Górniczek Eremophila alpestris
0 Stwierdzenie gatunku
58 2 | 18 | 38
228. Brzegówka Riparia riparia
C Gniazdo z pisklętami
288 278 | 9 | 1
229. Dymówka Hirundo rustica
C Gniazdo z pisklętami
1620 1493 | 127 | 0
230. Oknówka Delichon urbicum
C Gniazdo z pisklętami
594 558 | 36 | 0
231. Raniuszek Aegithalos caudatus
C Gniazdo z jajami
595 277 | 110 | 208
232. Świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix
C Gniazdo z jajami
306 306 | 0 | 0
233. Świstunka górska Phylloscopus bonelli
0 Stwierdzenie gatunku
2 2 | 0 | 0
234. Świstunka żółtawa Phylloscopus inornatus
0 Stwierdzenie gatunku
3 1 | 2 | 0
235. Piecuszek Phylloscopus trochilus
C Gniazdo z pisklętami
1314 1308 | 6 | 0
236. Pierwiosnek Phylloscopus collybita
C Gniazdo z pisklętami
1822 1656 | 165 | 1
237. Wójcik Phylloscopus trochiloides
A Śpiewający samiec
18 18 | 0 | 0
238. Trzciniak Acrocephalus arundinaceus
C Gniazdo z pisklętami
559 554 | 5 | 0
239. Wodniczka Acrocephalus paludicola
0 Stwierdzenie gatunku
2 2 | 0 | 0
240. Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus
C Gniazdo z jajami
284 269 | 15 | 0
241. Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus
C Gniazdo z pisklętami
309 305 | 4 | 0
242. Łozówka Acrocephalus palustris
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
913 913 | 0 | 0
243. Zaganiacz Hippolais icterina
C Gniazdo z pisklętami
334 334 | 0 | 0
244. Świerszczak Locustella naevia
B Zaloty, tokowanie
113 112 | 1 | 0
245. Strumieniówka Locustella fluviatilis
B Dwa i więcej samców śpiewających w jednym miejscu lub ponowne (w dniach następnych) stwierdzenie śpiewającego samca w tym samym miejscu
335 335 | 0 | 0
246. Brzęczka Locustella luscinioides
A Śpiewający samiec
44 44 | 0 | 0
247. Kapturka Sylvia atricapilla
C Gniazdo z pisklętami
1729 1697 | 32 | 0
248. Gajówka Sylvia borin
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
368 365 | 3 | 0
249. Jarzębatka Sylvia nisoria
C Gniazdo z jajami
41 41 | 0 | 0
250. Piegża Sylvia curruca
C Gniazdo z pisklętami
491 487 | 4 | 0
251. Cierniówka Sylvia communis
C Gniazdo z pisklętami
1351 1346 | 5 | 0
252. Zniczek Regulus ignicapilla
B Para w środowisku dogodnym do gniazdowania
100 99 | 1 | 0
253. Mysikrólik Regulus regulus
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
508 277 | 66 | 165
254. Strzyżyk Troglodytes troglodytes
C Gniazdo z pisklętami
860 473 | 104 | 283
255. Kowalik Sitta europaea
C Gniazdo z pisklętami
1213 697 | 129 | 387
256. Pełzacz nieoznaczony Certhia sp.
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
52 21 | 7 | 24
257. Pełzacz leśny Certhia familiaris
C Gniazdo z pisklętami
385 225 | 32 | 128
258. Pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla
C Gniazdo niedostępne, zachowanie jak przy zajętym gnieździe, ptak wysiaduje na gnieździe, wlatuje lub wylatuje z dziupli
202 125 | 15 | 62
259. Szpak Sturnus vulgaris
C Gniazdo z pisklętami
2298 2017 | 155 | 126
260. Drozd obrożny Turdus torquatus
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
67 59 | 8 | 0
261. Kos Turdus merula
C Gniazdo z pisklętami
2535 1844 | 200 | 491
262. Drozd czarnogardły Turdus atrogularis
0 Stwierdzenie gatunku
2 2 | 0 | 0
263. Kwiczoł Turdus pilaris
C Gniazdo z pisklętami
1744 1099 | 203 | 442
264. Droździk Turdus iliacus
A Śpiewający samiec
75 56 | 12 | 7
265. Śpiewak Turdus philomelos
C Gniazdo z pisklętami
1032 977 | 50 | 5
266. Paszkot Turdus viscivorus
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
444 273 | 59 | 112
267. Muchołówka szara Muscicapa striata
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
249 232 | 17 | 0
268. Rudzik Erithacus rubecula
C Gniazdo z pisklętami
1354 1183 | 115 | 56
269. Podróżniczek Luscinia svecica
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
22 21 | 1 | 0
270. Podróżniczek rdzawogardły Luscinia svecica svecica
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
1 1 | 0 | 0
271. Podróżniczek białogardły Luscinia svecica cyanecula
A Śpiewający samiec
7 7 | 0 | 0
272. Słowik szary Luscinia luscinia
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
363 362 | 1 | 0
273. Słowik rdzawy Luscinia megarhynchos
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
91 91 | 0 | 0
274. Muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca
C Gniazdo z pisklętami
83 82 | 1 | 0
275. Muchołówka białoszyja Ficedula albicollis
C Gniazdo z pisklętami
105 105 | 0 | 0
276. Muchołówka mała Ficedula parva
B Niepokój lub podniecenie w pobliżu lęgu wskazujące na obecność gniazda lub piskląt poza gniazdem
56 56 | 0 | 0
277. Kopciuszek Phoenicurus ochruros
C Gniazdo z pisklętami
1128 1006 | 116 | 6
278. Pleszka Phoenicurus phoenicurus
C Gniazdo z pisklętami
230 229 | 1 | 0
279. Pokląskwa Saxicola rubetra
C Gniazdo z pisklętami
359 350 | 9 | 0
280. Kląskawka Saxicola rubicola
C Gniazdo z pisklętami
535 503 | 32 | 0
281. Białorzytka Oenanthe oenanthe
C Gniazdo z pisklętami
91 91 | 0 | 0
282. Pluszcz Cinclus cinclus
C Gniazdo z pisklętami
301 98 | 29 | 174
283. Wróbel Passer domesticus
C Gniazdo z pisklętami
1586 1090 | 135 | 361
284. Mazurek Passer montanus
C Gniazdo z pisklętami
981 576 | 146 | 259
285. Płochacz halny Prunella collaris
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
24 17 | 7 | 0
286. Pokrzywnica Prunella modularis
C Gniazdo z jajami
512 486 | 17 | 9
287. Pliszka żółta Motacilla flava
C Gniazdo z pisklętami
534 498 | 36 | 0
288. Pliszka tundrowa Motacilla flava thunbergii
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
1 1 | 0 | 0
289. Pliszka cytrynowa Motacilla citreola
B Para w środowisku dogodnym do gniazdowania
16 16 | 0 | 0
290. Pliszka górska Motacilla cinerea
C Gniazdo z pisklętami
385 355 | 24 | 6
291. Pliszka siwa Motacilla alba
C Gniazdo z pisklętami
1642 1481 | 132 | 29
292. Świergotek polny Anthus campestris
C Gniazdo z jajami
29 28 | 1 | 0
293. Świergotek łąkowy Anthus pratensis
C Gniazdo z pisklętami
246 188 | 42 | 16
294. Świergotek drzewny Anthus trivialis
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
534 525 | 9 | 0
295. Świergotek rdzawogardły Anthus cervinus
A Śpiewający samiec
10 6 | 4 | 0
296. Siwerniak Anthus spinoletta
C Gniazdo z jajami
108 94 | 5 | 9
297. Świergotek nadmorski Anthus petrosus
0 Stwierdzenie gatunku
2 1 | 0 | 1
298. Zięba Fringilla coelebs
C Gniazdo z pisklętami
3035 2696 | 135 | 204
299. Jer Fringilla montifringilla
A Śpiewający samiec
91 26 | 34 | 31
300. Grubodziób Coccothraustes coccothraustes
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
588 372 | 30 | 186
301. Łuskowiec Pinicola enucleator
0 Stwierdzenie gatunku
2 0 | 0 | 2
302. Gil Pyrrhula pyrrhula
C Obserwacja podlotów (pisklęta po opuszczeniu gniazda jeszcze słabo latające lub pływające bez rodziców)
643 255 | 76 | 312
303. Dziwonia Carpodacus erythrina
C Gniazdo z jajami
338 338 | 0 | 0
304. Dzwoniec Chloris chloris
C Gniazdo z pisklętami
1277 909 | 107 | 261
305. Rzepołuch Linaria flavirostris
0 Stwierdzenie gatunku
31 1 | 8 | 22
306. Makolągwa Linaria cannabina
C Gniazdo z pisklętami
811 703 | 77 | 31
307. Czeczotka Acanthis flammea
A Śpiewający samiec
83 12 | 16 | 55
308. Czeczotka tundrowa Acanthis hornemanni
0 Stwierdzenie gatunku
2 1 | 0 | 1
309. Krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra
C Obserwacja podlotów (pisklęta po opuszczeniu gniazda jeszcze słabo latające lub pływające bez rodziców)
204 109 | 31 | 64
310. Szczygieł Carduelis carduelis
C Gniazdo z jajami
1263 895 | 181 | 187
311. Kulczyk Serinus serinus
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
647 616 | 30 | 1
312. Czyż Spinus spinus
B Zaloty, tokowanie
552 168 | 120 | 264
313. Śnieguła Plectrophenax nivalis
0 Stwierdzenie gatunku
6 1 | 1 | 4
314. Potrzeszcz Emberiza calandra
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
393 330 | 5 | 58
315. Trznadel Emberiza citrinella
C Gniazdo z pisklętami
2948 2298 | 208 | 442
316. Ortolan Emberiza hortulana
B Niepokój lub podniecenie w pobliżu lęgu wskazujące na obecność gniazda lub piskląt poza gniazdem
59 59 | 0 | 0
317. Trznadelek Emberiza pusilla
0 Stwierdzenie gatunku
5 0 | 4 | 1
318. Potrzos Emberiza schoeniclus
C Gniazdo z pisklętami
1077 962 | 65 | 50