Gatunki

Dotychczas stwierdzone gatunki. Pierwsza liczba podana przy gatunku oznacza liczbę wprowadzonych obserwacji, a następne liczby obserwacji w okresach: lęgowym, pozalęgowym i zimowym.

Gatunek
Ranga, Maksymalna kategoria obserwacji
Obserwacje L | P | Z
1. Bernikla rdzawoszyja Branta ruficollis
0 Stwierdzenie gatunku
1 0 | 1 | 0
2. Bernikla kanadyjska Branta canadensis
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
11 4 | 0 | 7
3. Bernikla białolica Branta leucopsis
0 Stwierdzenie gatunku
1 0 | 0 | 1
4. Gęgawa Anser anser
C Gniazdo z pisklętami
733 542 | 77 | 114
5. Gęś zbożowa/gęś tundrowa Anser fabalis/serrirostris
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
47 18 | 14 | 15
6. Gęś zbożowa Anser fabalis
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
79 15 | 34 | 30
7. Gęś krótkodzioba Anser brachyrhynchus
0 Stwierdzenie gatunku
3 0 | 3 | 0
8. Gęś białoczelna Anser albifrons
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
101 18 | 23 | 60
9. Gęś mała Anser erythropus
0 Stwierdzenie gatunku
2 0 | 0 | 2
10. Łabędź czarny Cygnus atratus
B Para w środowisku dogodnym do gniazdowania
6 3 | 3 | 0
11. Łabędź czarnoszyi Cygnus melanocorypha
0 Stwierdzenie gatunku
1 1 | 0 | 0
12. Łabędź niemy Cygnus olor
C Gniazdo z pisklętami
6420 2406 | 650 | 3364
13. Łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus
0 Stwierdzenie gatunku
27 6 | 6 | 15
14. Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus
C Gniazdo niedostępne, zachowanie jak przy zajętym gnieździe, ptak wysiaduje na gnieździe, wlatuje lub wylatuje z dziupli
181 30 | 12 | 139
15. Gęsiówka egipska Alopochen aegyptiaca
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
9 2 | 4 | 3
16. Ohar Tadorna tadorna
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
64 31 | 8 | 25
17. Kazarka rdzawa Tadorna ferruginea
0 Stwierdzenie gatunku
2 2 | 0 | 0
18. Karolinka Aix sponsa
A Śpiewający samiec
8 1 | 1 | 6
19. Mandarynka Aix galericulata
B Para w środowisku dogodnym do gniazdowania
51 7 | 14 | 30
20. Cudokaczka Callonetta leucophrys
0 Stwierdzenie gatunku
4 3 | 1 | 0
21. Cyranka Spatula querquedula
C Gniazdo z pisklętami
1455 1380 | 52 | 23
22. Płaskonos Spatula clypeata
C Gniazdo z pisklętami
617 543 | 45 | 29
23. Krakwa Mareca strepera
C Gniazdo z pisklętami
702 539 | 76 | 87
24. Świstun Mareca penelope
B Niepokój lub podniecenie w pobliżu lęgu wskazujące na obecność gniazda lub piskląt poza gniazdem
505 242 | 80 | 183
25. Kaczka pstrodzioba Anas poecilorhyncha
0 Stwierdzenie gatunku
1 0 | 0 | 1
26. Krzyżówka Anas platyrhynchos
C Gniazdo z pisklętami
19348 5576 | 1666 | 12106
27. Rożeniec Anas acuta
B Para w środowisku dogodnym do gniazdowania
195 86 | 41 | 68
28. Cyraneczka Anas crecca
C Gniazdo z pisklętami
1700 592 | 226 | 882
29. Hełmiatka Netta rufina
B Para w środowisku dogodnym do gniazdowania
47 25 | 14 | 8
30. Głowienka Aythya ferina
C Gniazdo z pisklętami
2589 1943 | 244 | 402
31. Podgorzałka Aythya nyroca
C Gniazdo z pisklętami
140 103 | 19 | 18
32. Czernica Aythya fuligula
C Gniazdo z pisklętami
3696 2673 | 347 | 676
33. Ogorzałka Aythya marila
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
136 18 | 13 | 105
34. Birginiak Polysticta stelleri
0 Stwierdzenie gatunku
7 0 | 0 | 7
35. Edredon Somateria mollissima
0 Stwierdzenie gatunku
5 2 | 2 | 1
36. Uhla Melanitta fusca
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
99 3 | 19 | 77
37. Markaczka Melanitta nigra
0 Stwierdzenie gatunku
21 5 | 6 | 10
38. Lodówka Clangula hyemalis
0 Stwierdzenie gatunku
66 7 | 7 | 52
39. Gągoł Bucephala clangula
C Gniazdo z pisklętami
2193 249 | 119 | 1825
40. Bielaczek Mergellus albellus
B Para w środowisku dogodnym do gniazdowania
456 55 | 27 | 374
41. Nurogęś Mergus merganser
C Gniazdo z pisklętami
1601 231 | 36 | 1334
42. Szlachar Mergus serrator
B Para w środowisku dogodnym do gniazdowania
56 14 | 11 | 31
43. Sterniczka Oxyura leucocephala
0 Stwierdzenie gatunku
13 1 | 0 | 12
44. Jarząbek Tetrastes bonasia
C Gniazdo z pisklętami
410 308 | 40 | 62
45. Głuszec Tetrao urogallus
C Gniazdo z pisklętami
15 12 | 2 | 1
46. Cietrzew Lyrurus tetrix
B Zaloty, tokowanie
60 50 | 3 | 7
47. Kuropatwa Perdix perdix
C Gniazdo z pisklętami
4242 2045 | 321 | 1876
48. Przepiórka Coturnix coturnix
C Gniazdo z pisklętami
449 445 | 4 | 0
49. Bażant Phasianus colchicus
C Gniazdo z pisklętami
8369 3565 | 988 | 3816
50. Nur rdzawoszyi Gavia stellata
0 Stwierdzenie gatunku
18 0 | 5 | 13
51. Nur czarnoszyi Gavia arctica
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
81 10 | 28 | 43
52. Nur białodzioby Gavia adamsii
0 Stwierdzenie gatunku
5 0 | 0 | 5
53. Perkozek Tachybaptus ruficollis
C Gniazdo z pisklętami
2235 1236 | 313 | 686
54. Perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena
C Gniazdo z pisklętami
758 708 | 31 | 19
55. Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus
C Gniazdo z pisklętami
3034 2322 | 463 | 249
56. Perkoz rogaty Podiceps auritus
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
11 6 | 5 | 0
57. Zausznik Podiceps nigricollis
C Gniazdo z pisklętami
1203 1081 | 101 | 21
58. Flaming karmazynowy Phoenicopterus ruber
0 Stwierdzenie gatunku
1 1 | 0 | 0
59. Flaming chilijski Phoenicopterus chilensis
0 Stwierdzenie gatunku
1 1 | 0 | 0
60. Bocian czarny Ciconia nigra
C Gniazdo z pisklętami
1023 985 | 38 | 0
61. Bocian biały Ciconia ciconia
C Gniazdo z pisklętami
3772 3713 | 39 | 20
62. Ibis kasztanowaty Plegadis falcinellus
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
4 4 | 0 | 0
63. Warzęcha Platalea leucorodia
0 Stwierdzenie gatunku
3 3 | 0 | 0
64. Bąk Botaurus stellaris
C Gniazdo z pisklętami
493 469 | 13 | 11
65. Bączek Ixobrychus minutus
C Gniazdo z pisklętami
244 237 | 7 | 0
66. Ślepowron Nycticorax nycticorax
C Gniazdo z pisklętami
288 277 | 11 | 0
67. Czapla modronosa Ardeola ralloides
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
2 2 | 0 | 0
68. Czapla złotawa Bubulcus ibis
0 Stwierdzenie gatunku
1 1 | 0 | 0
69. Czapla siwa Ardea cinerea
C Gniazdo z pisklętami
3625 2197 | 576 | 852
70. Czapla purpurowa Ardea purpurea
B Para w środowisku dogodnym do gniazdowania
110 100 | 10 | 0
71. Czapla biała Ardea alba
B Kopulacja
458 184 | 144 | 130
72. Czapla nadobna Egretta garzetta
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
100 87 | 13 | 0
73. Kormoran mały Microcarbo pygmeus
0 Stwierdzenie gatunku
7 2 | 1 | 4
74. Kormoran Phalacrocorax carbo
C Gniazdo z pisklętami
1320 575 | 319 | 426
75. Rybołów Pandion haliaetus
B Para w środowisku dogodnym do gniazdowania
176 115 | 59 | 2
76. Kaniuk Elanus caeruleus
0 Stwierdzenie gatunku
1 1 | 0 | 0
77. Trzmielojad Pernis apivorus
C Gniazdo z pisklętami
243 227 | 16 | 0
78. Sęp płowy Gyps fulvus
0 Stwierdzenie gatunku
1 1 | 0 | 0
79. Gadożer Circaetus gallicus
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
7 5 | 2 | 0
80. Orlik krzykliwy Clanga pomarina
C Gniazdo z pisklętami
508 488 | 19 | 1
81. Orlik grubodzioby Clanga clanga
B Zaloty, tokowanie
12 11 | 1 | 0
82. Orzełek Hieraaetus pennatus
B Para w środowisku dogodnym do gniazdowania
2 1 | 1 | 0
83. Orzeł przedni Aquila chrysaetos
B Odwiedzanie miejsca gniazdowania
69 41 | 9 | 19
84. Krogulec Accipiter nisus
C Gniazdo z pisklętami
2499 1055 | 398 | 1046
85. Jastrząb Accipiter gentilis
C Gniazdo z pisklętami
2402 1244 | 360 | 798
86. Błotniak stawowy Circus aeruginosus
C Gniazdo z pisklętami
1485 1380 | 99 | 6
87. Błotniak zbożowy Circus cyaneus
B Zaloty, tokowanie
269 96 | 75 | 98
88. Błotniak stepowy Circus macrourus
0 Stwierdzenie gatunku
1 1 | 0 | 0
89. Błotniak łąkowy Circus pygargus
C Gniazdo z pisklętami
57 56 | 1 | 0
90. Kania ruda Milvus milvus
C Gniazdo niedostępne, zachowanie jak przy zajętym gnieździe, ptak wysiaduje na gnieździe, wlatuje lub wylatuje z dziupli
19 17 | 1 | 1
91. Kania czarna Milvus migrans
C Gniazdo z jajami
83 82 | 1 | 0
92. Bielik Haliaeetus albicilla
B Para w środowisku dogodnym do gniazdowania
336 85 | 49 | 202
93. Myszołów włochaty Buteo lagopus
A Śpiewający samiec
577 45 | 47 | 485
94. Kurhannik Buteo rufinus
0 Stwierdzenie gatunku
5 4 | 0 | 1
95. Myszołów Buteo buteo
C Gniazdo z pisklętami
8171 4214 | 940 | 3017
96. Wodnik Rallus aquaticus
C Gniazdo z pisklętami
193 164 | 16 | 13
97. Derkacz Crex crex
C Gniazdo z pisklętami
438 434 | 4 | 0
98. Zielonka Porzana parva
C Gniazdo z pisklętami
45 45 | 0 | 0
99. Kropiatka Porzana porzana
C Gniazdo z jajami
37 34 | 3 | 0
100. Kokoszka Gallinula chloropus
C Gniazdo z pisklętami
1714 1277 | 242 | 195
101. Łyska Fulica atra
C Gniazdo z pisklętami
5127 3150 | 547 | 1430
102. Żuraw Grus grus
C Gniazdo z pisklętami
193 133 | 44 | 16
103. Kulon Burhinus oedicnemus
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
4 4 | 0 | 0
104. Ostrygojad Haematopus ostralegus
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
17 13 | 4 | 0
105. Szczudłak Himantopus himantopus
B Para w środowisku dogodnym do gniazdowania
16 16 | 0 | 0
106. Szablodziób Recurvirostra avosetta
0 Stwierdzenie gatunku
4 4 | 0 | 0
107. Czajka Vanellus vanellus
C Gniazdo z pisklętami
4779 4312 | 248 | 219
108. Czajka stepowa Vanellus leucurus
0 Stwierdzenie gatunku
1 1 | 0 | 0
109. Siewka złota Pluvialis apricaria
B Para w środowisku dogodnym do gniazdowania
24 7 | 15 | 2
110. Siewnica Pluvialis squatarola
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
79 23 | 54 | 2
111. Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula
C Gniazdo z pisklętami
113 87 | 25 | 1
112. Sieweczka rzeczna Charadrius dubius
C Gniazdo z pisklętami
1489 1449 | 38 | 2
113. Mornel Charadrius morinellus
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
5 1 | 4 | 0
114. Kulik mniejszy Numenius phaeopus
0 Stwierdzenie gatunku
8 8 | 0 | 0
115. Kulik wielki Numenius arquata
C Obserwacja podlotów (pisklęta po opuszczeniu gniazda jeszcze słabo latające lub pływające bez rodziców)
158 122 | 34 | 2
116. Szlamnik Limosa lapponica
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
10 3 | 7 | 0
117. Rycyk Limosa limosa
C Gniazdo z jajami
749 739 | 10 | 0
118. Kamusznik Arenaria interpres
0 Stwierdzenie gatunku
9 6 | 3 | 0
119. Biegus rdzawy Calidris canutus
A Śpiewający samiec
23 4 | 19 | 0
120. Batalion Calidris pugnax
B Kopulacja
703 590 | 110 | 3
121. Biegus płaskodzioby Calidris falcinellus
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
26 17 | 9 | 0
122. Biegus krzywodzioby Calidris ferruginea
0 Stwierdzenie gatunku
67 42 | 25 | 0
123. Biegus mały Calidris temminckii
0 Stwierdzenie gatunku
54 44 | 10 | 0
124. Piaskowiec Calidris alba
0 Stwierdzenie gatunku
12 7 | 5 | 0
125. Biegus zmienny Calidris alpina
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
255 142 | 112 | 1
126. Biegus malutki Calidris minuta
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
93 47 | 46 | 0
127. Biegus arktyczny Calidris melanotos
0 Stwierdzenie gatunku
1 0 | 1 | 0
128. Szlamiec długodzioby Limnodromus scolopaceus
0 Stwierdzenie gatunku
1 0 | 1 | 0
129. Słonka Scolopax rusticola
C Gniazdo z pisklętami
242 214 | 27 | 1
130. Bekasik Lymnocryptes minimus
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
51 41 | 7 | 3
131. Dubelt Gallinago media
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
18 18 | 0 | 0
132. Kszyk Gallinago gallinago
C Gniazdo z pisklętami
987 824 | 154 | 9
133. Płatkonóg szydłodzioby Phalaropus lobatus
0 Stwierdzenie gatunku
6 6 | 0 | 0
134. Płatkonóg płaskodzioby Phalaropus fulicarius
0 Stwierdzenie gatunku
1 1 | 0 | 0
135. Brodziec piskliwy Actitis hypoleucos
C Gniazdo z pisklętami
1634 1537 | 93 | 4
136. Samotnik Tringa ochropus
C Gniazdo z pisklętami
698 605 | 41 | 52
137. Krwawodziób Tringa totanus
C Gniazdo z pisklętami
1133 1102 | 27 | 4
138. Brodziec pławny Tringa stagnatilis
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
15 14 | 1 | 0
139. Łęczak Tringa glareola
C Odwodzenie od gniazda lub symulacja zranienia
834 781 | 53 | 0
140. Brodziec śniady Tringa erythropus
B Para w środowisku dogodnym do gniazdowania
318 240 | 76 | 2
141. Kwokacz Tringa nebularia
B Para w środowisku dogodnym do gniazdowania
492 410 | 82 | 0
142. Żwirowiec łąkowy Glareola pratincola
0 Stwierdzenie gatunku
2 2 | 0 | 0
143. Mewa trójpalczasta Rissa tridactyla
0 Stwierdzenie gatunku
5 0 | 2 | 3
144. Mewa obrożna Xema sabini
0 Stwierdzenie gatunku
1 0 | 1 | 0
145. Mewa cienkodzioba Chroicocephalus genei
0 Stwierdzenie gatunku
1 1 | 0 | 0
146. Śmieszka Chroicocephalus ridibundus
C Gniazdo z pisklętami
9966 4384 | 1156 | 4426
147. Mewa mała Hydrocoloeus minutus
C Gniazdo z jajami
170 131 | 28 | 11
148. Mewa czarnogłowa Ichthyaetus melanocephalus
C Gniazdo z pisklętami
18 14 | 3 | 1
149. Orlica Ichthyaetus ichthyaetus
0 Stwierdzenie gatunku
1 1 | 0 | 0
150. Mewa siwa Larus canus
C Gniazdo z pisklętami
1903 601 | 278 | 1024
151. Mewa siodłata Larus marinus
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
15 7 | 1 | 7
152. Mewa blada Larus hyperboreus
0 Stwierdzenie gatunku
3 0 | 3 | 0
153. Mewa polarna Larus glaucoides
0 Stwierdzenie gatunku
1 0 | 0 | 1
154. Mewa srebrzysta Larus argentatus
C Gniazdo z pisklętami
748 416 | 154 | 178
155. Mewa białogłowa Larus cachinnans
C Gniazdo z pisklętami
587 224 | 79 | 284
156. Mewa romańska Larus michahellis
0 Stwierdzenie gatunku
39 4 | 9 | 26
157. Mewa żółtonoga Larus fuscus
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
60 27 | 20 | 13
158. Rybitwa wielkodzioba Hydroprogne caspia
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
51 40 | 11 | 0
159. Rybitwa białoczelna Sternula albifrons
C Gniazdo z pisklętami
141 140 | 1 | 0
160. Rybitwa rzeczna Sterna hirundo
C Gniazdo z pisklętami
1656 1624 | 32 | 0
161. Rybitwa popielata Sterna paradisaea
0 Stwierdzenie gatunku
9 6 | 3 | 0
162. Rybitwa białowąsa Chlidonias hybrida
C Gniazdo z pisklętami
245 237 | 8 | 0
163. Rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus
B Para w środowisku dogodnym do gniazdowania
41 41 | 0 | 0
164. Rybitwa czarna Chlidonias niger
C Gniazdo z pisklętami
737 731 | 6 | 0
165. Wydrzyk tęposterny Stercorarius pomarinus
0 Stwierdzenie gatunku
1 1 | 0 | 0
166. Wydrzyk ostrosterny Stercorarius parasiticus
0 Stwierdzenie gatunku
7 5 | 2 | 0
167. Gołąb miejski Columba livia forma urbana
C Gniazdo z pisklętami
462 228 | 64 | 170
168. Siniak Columba oenas
C Gniazdo z pisklętami
360 341 | 14 | 5
169. Grzywacz Columba palumbus
C Gniazdo z pisklętami
4745 4429 | 300 | 16
170. Turkawka Streptopelia turtur
C Gniazdo z pisklętami
1545 1528 | 16 | 1
171. Turkawka wschodnia Streptopelia orientalis
0 Stwierdzenie gatunku
2 2 | 0 | 0
172. Sierpówka Streptopelia decaocto
C Gniazdo z pisklętami
7951 4494 | 785 | 2672
173. Kukułka Cuculus canorus
C Gniazdo z pisklętami
3423 3401 | 22 | 0
174. Płomykówka Tyto alba
C Gniazdo z jajami
29 19 | 0 | 10
175. Sowa śnieżna Bubo scandiacus
0 Stwierdzenie gatunku
3 0 | 2 | 1
176. Puchacz Bubo bubo
B Zaloty, tokowanie
29 21 | 1 | 7
177. Puszczyk Strix aluco
C Gniazdo z pisklętami
612 449 | 50 | 113
178. Puszczyk uralski Strix uralensis
C Gniazdo z pisklętami
132 89 | 11 | 32
179. Sóweczka Glaucidium passerinum
A Śpiewający samiec
13 5 | 2 | 6
180. Pójdźka Athene noctua
C Gniazdo z pisklętami
547 222 | 152 | 173
181. Włochatka Aegolius funereus
B Odwiedzanie miejsca gniazdowania
11 10 | 0 | 1
182. Uszatka Asio otus
C Gniazdo z pisklętami
330 230 | 23 | 77
183. Uszatka błotna Asio flammeus
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
18 9 | 1 | 8
184. Lelek Caprimulgus europaeus
C Gniazdo z jajami
65 61 | 3 | 1
185. Jerzyk alpejski Tachymarptis melba
0 Stwierdzenie gatunku
1 1 | 0 | 0
186. Jerzyk Apus apus
C Gniazdo z pisklętami
2130 2109 | 21 | 0
187. Kraska Coracias garrulus
B Odwiedzanie miejsca gniazdowania
43 37 | 6 | 0
188. Zimorodek Alcedo atthis
C Gniazdo z pisklętami
1993 953 | 356 | 684
189. Żołna Merops apiaster
C Gniazdo z pisklętami
33 31 | 2 | 0
190. Dudek Upupa epops
C Gniazdo z pisklętami
758 756 | 2 | 0
191. Krętogłów Jynx torquilla
C Gniazdo z pisklętami
509 498 | 11 | 0
192. Dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus
C Gniazdo z pisklętami
75 50 | 10 | 15
193. Dzięcioł średni Dendrocoptes medius
C Gniazdo z pisklętami
381 214 | 35 | 132
194. Dzięciołek Dryobates minor
C Gniazdo z pisklętami
1716 930 | 198 | 588
195. Dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus
C Gniazdo z pisklętami
261 121 | 41 | 99
196. Dzięcioł duży Dendrocopos major
C Gniazdo z pisklętami
7252 3874 | 779 | 2599
197. Dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos
C Gniazdo z pisklętami
154 88 | 14 | 52
198. Dzięcioł czarny Dryocopus martius
C Gniazdo z pisklętami
1501 973 | 189 | 339
199. Dzięcioł zielony Picus viridis
C Gniazdo z pisklętami
1708 1105 | 202 | 401
200. Dzięcioł zielonosiwy Picus canus
C Gniazdo z pisklętami
721 548 | 55 | 118
201. Pustułka Falco tinnunculus
C Gniazdo z pisklętami
2027 1467 | 214 | 346
202. Kobczyk Falco vespertinus
B Para w środowisku dogodnym do gniazdowania
29 26 | 3 | 0
203. Drzemlik Falco columbarius
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
36 6 | 11 | 19
204. Kobuz Falco subbuteo
C Gniazdo z pisklętami
696 638 | 50 | 8
205. Raróg Falco cherrug
0 Stwierdzenie gatunku
1 0 | 1 | 0
206. Sokół wędrowny Falco peregrinus
B Para w środowisku dogodnym do gniazdowania
24 14 | 7 | 3
207. Gąsiorek Lanius collurio
C Gniazdo z pisklętami
2681 2568 | 113 | 0
208. Dzierzba czarnoczelna Lanius minor
C Gniazdo z pisklętami
45 39 | 5 | 1
209. Srokosz Lanius excubitor
C Gniazdo z pisklętami
1355 736 | 183 | 436
210. Dzierzba rudogłowa Lanius senator
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
9 8 | 1 | 0
211. Wilga Oriolus oriolus
C Gniazdo z pisklętami
2904 2888 | 14 | 2
212. Sójka Garrulus glandarius
C Gniazdo z pisklętami
7793 3594 | 1207 | 2992
213. Sroka Pica pica
C Gniazdo z pisklętami
21024 5978 | 1748 | 13298
214. Orzechówka Nucifraga caryocatactes
C Gniazdo z pisklętami
733 466 | 110 | 157
215. Wieszczek Pyrrhocorax graculus
0 Stwierdzenie gatunku
1 1 | 0 | 0
216. Kawka Coloeus monedula
C Gniazdo z pisklętami
9236 3743 | 973 | 4520
217. Gawron Corvus frugilegus
C Gniazdo z pisklętami
15075 3826 | 1403 | 9846
218. Czarnowron Corvus corone
0 Stwierdzenie gatunku
32 6 | 14 | 12
219. Wrona siwa Corvus cornix
C Gniazdo z pisklętami
9283 3671 | 704 | 4908
220. Kruk Corvus corax
C Gniazdo z pisklętami
3986 2151 | 414 | 1421
221. Jemiołuszka Bombycilla garrulus
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
486 63 | 53 | 370
222. Sosnówka Periparus ater
C Gniazdo z pisklętami
2655 1775 | 212 | 668
223. Czubatka Lophophanes cristatus
C Gniazdo z pisklętami
1190 663 | 140 | 387
224. Sikora uboga Poecile palustris
C Gniazdo z pisklętami
2849 1302 | 287 | 1260
225. Czarnogłówka Poecile montanus
C Gniazdo z pisklętami
4421 1890 | 577 | 1954
226. Modraszka Cyanistes caeruleus
C Gniazdo z pisklętami
12374 4467 | 1416 | 6491
227. Sikora lazurowa Cyanistes cyanus
0 Stwierdzenie gatunku
2 2 | 0 | 0
228. Bogatka Parus major
C Gniazdo z pisklętami
21709 7208 | 2220 | 12281
229. Remiz Remiz pendulinus
C Gniazdo z pisklętami
1279 859 | 113 | 307
230. Wąsatka Panurus biarmicus
C Gniazdo z pisklętami
38 17 | 4 | 17
231. Lerka Lullula arborea
C Gniazdo z pisklętami
309 294 | 12 | 3
232. Skowronek Alauda arvensis
C Gniazdo z pisklętami
6461 5584 | 300 | 577
233. Dzierlatka Galerida cristata
C Gniazdo z jajami
256 140 | 45 | 71
234. Górniczek Eremophila alpestris
0 Stwierdzenie gatunku
82 2 | 20 | 60
235. Brzegówka Riparia riparia
C Gniazdo z pisklętami
1102 972 | 41 | 89
236. Dymówka Hirundo rustica
C Gniazdo z pisklętami
6433 6035 | 397 | 1
237. Oknówka Delichon urbicum
C Gniazdo z pisklętami
3484 3359 | 124 | 1
238. Raniuszek Aegithalos caudatus
C Gniazdo z pisklętami
2567 1045 | 362 | 1160
239. Świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix
C Gniazdo z pisklętami
2060 2040 | 20 | 0
240. Świstunka górska Phylloscopus bonelli
A Śpiewający samiec
3 3 | 0 | 0
241. Świstunka żółtawa Phylloscopus inornatus
0 Stwierdzenie gatunku
3 1 | 2 | 0
242. Świstunka złotawa Phylloscopus proregulus
A Śpiewający samiec
2 2 | 0 | 0
243. Piecuszek Phylloscopus trochilus
C Gniazdo z pisklętami
4648 4572 | 76 | 0
244. Pierwiosnek Phylloscopus collybita
C Gniazdo z pisklętami
5865 5352 | 507 | 6
245. Wójcik Phylloscopus trochiloides
A Śpiewający samiec
21 21 | 0 | 0
246. Trzciniak Acrocephalus arundinaceus
C Gniazdo z pisklętami
1574 1562 | 11 | 1
247. Tamaryszka Acrocephalus melanopogon
0 Stwierdzenie gatunku
1 1 | 0 | 0
248. Wodniczka Acrocephalus paludicola
B Para w środowisku dogodnym do gniazdowania
7 7 | 0 | 0
249. Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus
C Gniazdo z pisklętami
991 950 | 41 | 0
250. Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus
C Gniazdo z pisklętami
808 801 | 7 | 0
251. Łozówka Acrocephalus palustris
C Gniazdo z pisklętami
2333 2323 | 10 | 0
252. Zaganiacz szczebiotliwy Hippolais polyglotta
A Śpiewający samiec
1 1 | 0 | 0
253. Zaganiacz Hippolais icterina
C Gniazdo z pisklętami
1834 1830 | 4 | 0
254. Świerszczak Locustella naevia
C Gniazdo z pisklętami
363 362 | 1 | 0
255. Strumieniówka Locustella fluviatilis
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
831 830 | 1 | 0
256. Brzęczka Locustella luscinioides
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
292 292 | 0 | 0
257. Kapturka Sylvia atricapilla
C Gniazdo z pisklętami
4780 4704 | 74 | 2
258. Gajówka Sylvia borin
C Gniazdo z pisklętami
2101 2086 | 15 | 0
259. Jarzębatka Sylvia nisoria
C Gniazdo z pisklętami
164 163 | 1 | 0
260. Piegża Sylvia curruca
C Gniazdo z pisklętami
2462 2440 | 22 | 0
261. Cierniówka Sylvia communis
C Gniazdo z pisklętami
4329 4286 | 43 | 0
262. Zniczek Regulus ignicapilla
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
234 222 | 8 | 4
263. Mysikrólik Regulus regulus
C Gniazdo z pisklętami
2666 1287 | 337 | 1042
264. Strzyżyk Troglodytes troglodytes
C Gniazdo z pisklętami
4905 2232 | 635 | 2038
265. Kowalik Sitta europaea
C Gniazdo z pisklętami
5360 2989 | 599 | 1772
266. Pomurnik Tichodroma muraria
B Zaloty, tokowanie
6 5 | 0 | 1
267. Pełzacz nieoznaczony Certhia sp.
C Gniazdo z pisklętami
569 185 | 60 | 324
268. Pełzacz leśny Certhia familiaris
C Gniazdo z pisklętami
1667 944 | 142 | 581
269. Pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla
C Gniazdo z pisklętami
857 496 | 69 | 292
270. Szpak Sturnus vulgaris
C Gniazdo z pisklętami
7989 6943 | 669 | 377
271. Drozd obrożny Turdus torquatus
C Gniazdo z pisklętami
285 272 | 9 | 4
272. Kos Turdus merula
C Gniazdo z pisklętami
9453 6185 | 889 | 2379
273. Drozd czarnogardły Turdus atrogularis
0 Stwierdzenie gatunku
2 2 | 0 | 0
274. Kwiczoł Turdus pilaris
C Gniazdo z pisklętami
9308 4690 | 961 | 3657
275. Droździk Turdus iliacus
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
255 168 | 36 | 51
276. Śpiewak Turdus philomelos
C Gniazdo z pisklętami
4266 4023 | 203 | 40
277. Paszkot Turdus viscivorus
C Gniazdo z pisklętami
1178 856 | 114 | 208
278. Muchołówka szara Muscicapa striata
C Gniazdo z pisklętami
1667 1610 | 57 | 0
279. Rudzik Erithacus rubecula
C Gniazdo z pisklętami
5484 4729 | 540 | 215
280. Podróżniczek Luscinia svecica
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
46 43 | 3 | 0
281. Podróżniczek rdzawogardły Luscinia svecica svecica
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
1 1 | 0 | 0
282. Podróżniczek białogardły Luscinia svecica cyanecula
A Śpiewający samiec
7 7 | 0 | 0
283. Słowik szary Luscinia luscinia
C Gniazdo z pisklętami
998 997 | 1 | 0
284. Słowik rdzawy Luscinia megarhynchos
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
250 250 | 0 | 0
285. Muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca
C Gniazdo z pisklętami
608 582 | 26 | 0
286. Muchołówka białoszyja Ficedula albicollis
C Gniazdo z pisklętami
383 381 | 2 | 0
287. Muchołówka mała Ficedula parva
C Gniazdo z pisklętami
263 262 | 1 | 0
288. Kopciuszek Phoenicurus ochruros
C Gniazdo z pisklętami
4758 4265 | 482 | 11
289. Pleszka Phoenicurus phoenicurus
C Gniazdo z pisklętami
846 811 | 34 | 1
290. Pokląskwa Saxicola rubetra
C Gniazdo z pisklętami
1943 1884 | 58 | 1
291. Kląskawka Saxicola rubicola
C Gniazdo z pisklętami
2344 2177 | 150 | 17
292. Białorzytka Oenanthe oenanthe
C Gniazdo z pisklętami
541 532 | 9 | 0
293. Pluszcz Cinclus cinclus
C Gniazdo z pisklętami
1868 475 | 112 | 1281
294. Wróbel Passer domesticus
C Gniazdo z pisklętami
10554 5614 | 1097 | 3843
295. Mazurek Passer montanus
C Gniazdo z pisklętami
6155 3366 | 832 | 1957
296. Płochacz halny Prunella collaris
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
47 38 | 9 | 0
297. Pokrzywnica Prunella modularis
C Gniazdo z pisklętami
1876 1759 | 89 | 28
298. Pliszka żółta Motacilla flava
C Gniazdo z pisklętami
2848 2711 | 135 | 2
299. Pliszka tundrowa Motacilla flava thunbergii
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
1 1 | 0 | 0
300. Pliszka cytrynowa Motacilla citreola
B Para w środowisku dogodnym do gniazdowania
16 16 | 0 | 0
301. Pliszka górska Motacilla cinerea
C Gniazdo z pisklętami
1246 1152 | 76 | 18
302. Pliszka siwa Motacilla alba
C Gniazdo z pisklętami
6569 5921 | 564 | 84
303. Świergotek polny Anthus campestris
C Gniazdo z pisklętami
191 187 | 4 | 0
304. Świergotek łąkowy Anthus pratensis
C Gniazdo z pisklętami
1200 990 | 157 | 53
305. Świergotek drzewny Anthus trivialis
C Gniazdo z pisklętami
2980 2922 | 58 | 0
306. Świergotek rdzawogardły Anthus cervinus
B Zaloty, tokowanie
27 20 | 6 | 1
307. Siwerniak Anthus spinoletta
C Gniazdo z pisklętami
170 152 | 7 | 11
308. Świergotek nadmorski Anthus petrosus
0 Stwierdzenie gatunku
2 1 | 0 | 1
309. Zięba Fringilla coelebs
C Gniazdo z pisklętami
9468 7979 | 579 | 910
310. Jer Fringilla montifringilla
B Kopulacja
315 72 | 74 | 169
311. Grubodziób Coccothraustes coccothraustes
C Gniazdo z pisklętami
2698 1804 | 164 | 730
312. Łuskowiec Pinicola enucleator
0 Stwierdzenie gatunku
2 0 | 0 | 2
313. Gil Pyrrhula pyrrhula
C Gniazdo z pisklętami
5161 1433 | 483 | 3245
314. Dziwonia Carpodacus erythrina
C Gniazdo z pisklętami
855 854 | 1 | 0
315. Dzwoniec Chloris chloris
C Gniazdo z pisklętami
5546 3992 | 478 | 1076
316. Rzepołuch Linaria flavirostris
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
53 2 | 12 | 39
317. Makolągwa Linaria cannabina
C Gniazdo z pisklętami
4724 3894 | 409 | 421
318. Czeczotka Acanthis flammea
C Gniazdo z pisklętami
545 57 | 65 | 423
319. Czeczotka tundrowa Acanthis hornemanni
0 Stwierdzenie gatunku
2 1 | 0 | 1
320. Krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra
C Obserwacja podlotów (pisklęta po opuszczeniu gniazda jeszcze słabo latające lub pływające bez rodziców)
400 230 | 47 | 123
321. Szczygieł Carduelis carduelis
C Gniazdo z pisklętami
7231 4409 | 930 | 1892
322. Kulczyk Serinus serinus
C Gniazdo z pisklętami
3206 3066 | 123 | 17
323. Czyż Spinus spinus
C Gniazdo z pisklętami
3091 893 | 560 | 1638
324. Poświerka Calcarius lapponicus
0 Stwierdzenie gatunku
1 0 | 0 | 1
325. Śnieguła Plectrophenax nivalis
0 Stwierdzenie gatunku
51 3 | 10 | 38
326. Potrzeszcz Emberiza calandra
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
1020 873 | 23 | 124
327. Trznadel Emberiza citrinella
C Gniazdo z pisklętami
13261 7320 | 1143 | 4798
328. Ortolan Emberiza hortulana
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
309 306 | 3 | 0
329. Trznadelek Emberiza pusilla
0 Stwierdzenie gatunku
7 0 | 4 | 3
330. Potrzos Emberiza schoeniclus
C Gniazdo z pisklętami
3856 2838 | 327 | 691