Obserwacje archiwalne (przed 2014)

Strona prezentuje archiwalne obserwacje ptaków zebrane do czasu rozpoczęcia pracy nad Atlasem ptaków lęgowych i zimujących Polski południowo-wschodniej 2014-2021. Wyniki aktualizowane są na bieżąco, w miarę postępu prac nad digitalizacją materiałów zgromadzonych w kartotece MTO.

Aktualnie w bazie

 • Stwierdzonych gatunków 325
 • Obserwacji 515599
 • Odwiedzonych pól atlasowych 633

Liczba gatunków stwierdzonych w polu atlasowym

 • 1 – 40
 • 41 – 80
 • 81 – 120
 • > 120
 • 1 – 25
 • 26 – 50
 • 51 – 100
 • > 100
 • 1 – 20
 • 21 – 40
 • 41 – 80
 • > 80
 • 1 – 40
 • 41 – 80
 • 81 – 120
 • > 120

Powiększ mapę, a następnie kliknij na pole atlasowym by sprawdzić, których gatunków nie stwierdzono jeszcze w polu atlasowym.