dbPtak

— projekt, którego celem jest tworzenie i rozwijanie ogólnodostępnych narzędzi internetowych do gromadzenia, zarządzania i analizowania danych o obserwacjach ptaków.

Atlas ptaków lęgowych i zimujących Polski południowo-wschodniej 2014–2020

Celem projektu jest uzyskanie informacji o aktualnym rozmieszczeniu awifauny lęgowej i zimującej Polski południowo-wschodniej oraz ocena jej liczebności. Aktualnie w bazie:

  • gatunków 336
  • obserwacji 1043748
  • pól atlasowych 681

Więcej »

Baza obserwacji Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego

Celem jest zbieranie wszelkiego typu obserwacji ornitologicznych z terenu Polski południowo-wschodniej. Do Bazy można wprowadzać obserwacje z terenu trzech dużych jednostek fizjograficznych, tj. Wyżyny Małopolskiej, Podkarpacia i Karpat.

Więcej »