Gatunki

Dotychczas stwierdzone gatunki. Pierwsza liczba podana przy gatunku oznacza liczbę wprowadzonych obserwacji, a następne liczby obserwacji w okresach: lęgowym, pozalęgowym i zimowym.

Gatunek
Ranga, Maksymalna kategoria obserwacji
Obserwacje L | P | Z
1. Bernikla rdzawoszyja Branta ruficollis
0 Stwierdzenie gatunku
39 5 | 9 | 25
2. Bernikla kanadyjska Branta canadensis
B Para w środowisku dogodnym do gniazdowania
66 51 | 4 | 11
3. Bernikla białolica Branta leucopsis
0 Stwierdzenie gatunku
97 25 | 16 | 56
4. Gęś tybetańska Anser indicus
0 Stwierdzenie gatunku
5 5 | 0 | 0
5. Gęgawa Anser anser
C Gniazdo z pisklętami
5060 3615 | 489 | 956
6. Gęś zbożowa/gęś tundrowa Anser fabalis/serrirostris
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
269 128 | 52 | 89
7. Gęś zbożowa Anser fabalis
0 Stwierdzenie gatunku
3 0 | 2 | 1
8. Gęś krótkodzioba Anser brachyrhynchus
0 Stwierdzenie gatunku
2 1 | 1 | 0
9. Gęś tundrowa Anser serrirostris
0 Stwierdzenie gatunku
119 33 | 22 | 64
10. Gęś białoczelna Anser albifrons
0 Stwierdzenie gatunku
480 131 | 181 | 168
11. Gęś mała Anser erythropus
0 Stwierdzenie gatunku
3 2 | 1 | 0
12. Łabędź czarny Cygnus atratus
0 Stwierdzenie gatunku
32 15 | 13 | 4
13. Łabędź niemy Cygnus olor
C Gniazdo z pisklętami
14207 7507 | 2889 | 3811
14. Łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus
0 Stwierdzenie gatunku
124 28 | 49 | 47
15. Łabędź krzykliwy Cygnus cygnus
C Gniazdo z pisklętami
1118 589 | 206 | 323
16. Gęsiówka egipska Alopochen aegyptiaca
C Gniazdo z pisklętami
467 347 | 40 | 80
17. Ohar Tadorna tadorna
B Para w środowisku dogodnym do gniazdowania
193 139 | 25 | 29
18. Kazarka rdzawa Tadorna ferruginea
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
22 13 | 5 | 4
19. Karolinka Aix sponsa
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
70 11 | 15 | 44
20. Mandarynka Aix galericulata
B Para w środowisku dogodnym do gniazdowania
191 37 | 55 | 99
21. Cudokaczka Callonetta leucophrys
B Para w środowisku dogodnym do gniazdowania
36 3 | 15 | 18
22. Cyranka Spatula querquedula
C Gniazdo z pisklętami
2031 1864 | 158 | 9
23. Płaskonos Spatula clypeata
C Gniazdo niedostępne, zachowanie jak przy zajętym gnieździe, ptak wysiaduje na gnieździe, wlatuje lub wylatuje z dziupli
1407 986 | 375 | 46
24. Krakwa Mareca strepera
C Gniazdo z pisklętami
3341 2332 | 584 | 425
25. Czuprynka Mareca falcata 
0 Stwierdzenie gatunku
4 4 | 0 | 0
26. Świstun Mareca penelope
B Zaloty, tokowanie
1508 572 | 598 | 338
27. Kaczka pstrodzioba Anas poecilorhyncha
0 Stwierdzenie gatunku
3 1 | 0 | 2
28. Krzyżówka Anas platyrhynchos
C Gniazdo z pisklętami
26222 13184 | 4222 | 8816
29. Rożeniec Anas acuta
B Para w środowisku dogodnym do gniazdowania
481 189 | 177 | 115
30. Cyraneczka Anas crecca
C Gniazdo z pisklętami
3374 1555 | 849 | 970
31. Hełmiatka Netta rufina
C Gniazdo z pisklętami
753 561 | 129 | 63
32. Głowienka Aythya ferina
C Gniazdo z pisklętami
5682 4139 | 867 | 676
33. Podgorzałka Aythya nyroca
C Gniazdo z pisklętami
412 262 | 125 | 25
34. Czernica Aythya fuligula
C Gniazdo z pisklętami
7450 4844 | 1253 | 1353
35. Ogorzałka Aythya marila
0 Stwierdzenie gatunku
271 37 | 83 | 151
36. Edredon Somateria mollissima
0 Stwierdzenie gatunku
2 2 | 0 | 0
37. Uhla Melanitta fusca
0 Stwierdzenie gatunku
196 11 | 43 | 142
38. Markaczka Melanitta nigra
0 Stwierdzenie gatunku
59 0 | 28 | 31
39. Lodówka Clangula hyemalis
0 Stwierdzenie gatunku
51 2 | 28 | 21
40. Gągoł Bucephala clangula
C Gniazdo z pisklętami
2813 738 | 270 | 1805
41. Bielaczek Mergellus albellus
0 Stwierdzenie gatunku
496 64 | 53 | 379
42. Nurogęś Mergus merganser
C Gniazdo z pisklętami
5355 1645 | 652 | 3058
43. Szlachar Mergus serrator
0 Stwierdzenie gatunku
50 5 | 15 | 30
44. Sterniczka jamajska Oxyura jamaicensis
0 Stwierdzenie gatunku
11 3 | 8 | 0
45. Sterniczka Oxyura leucocephala
0 Stwierdzenie gatunku
4 0 | 4 | 0
46. Jarząbek Tetrastes bonasia
C Gniazdo z pisklętami
419 257 | 78 | 84
47. Głuszec Tetrao urogallus
C Gniazdo z pisklętami
276 148 | 96 | 32
48. Cietrzew Lyrurus tetrix
C Gniazdo z pisklętami
148 131 | 7 | 10
49. Kuropatwa Perdix perdix
C Gniazdo z pisklętami
1305 797 | 201 | 307
50. Przepiórka Coturnix coturnix
C Obserwacja podlotów (pisklęta po opuszczeniu gniazda jeszcze słabo latające lub pływające bez rodziców)
841 820 | 21 | 0
51. Bażant Phasianus colchicus
C Gniazdo z pisklętami
15248 9978 | 2052 | 3218
52. Nur rdzawoszyi Gavia stellata
0 Stwierdzenie gatunku
138 4 | 75 | 59
53. Nur czarnoszyi Gavia arctica
0 Stwierdzenie gatunku
245 4 | 151 | 90
54. Lodowiec Gavia immer
0 Stwierdzenie gatunku
19 0 | 8 | 11
55. Perkozek Tachybaptus ruficollis
C Gniazdo z pisklętami
5245 3347 | 1129 | 769
56. Perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena
C Gniazdo z pisklętami
573 393 | 120 | 60
57. Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus
C Gniazdo z pisklętami
8240 5830 | 1950 | 460
58. Perkoz rogaty Podiceps auritus
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
97 15 | 50 | 32
59. Zausznik Podiceps nigricollis
C Gniazdo z pisklętami
1682 1373 | 273 | 36
60. Bocian czarny Ciconia nigra
C Gniazdo z pisklętami
2221 2079 | 141 | 1
61. Bocian biały Ciconia ciconia
C Gniazdo z pisklętami
6794 6683 | 58 | 53
62. Ibis czczony Threskiornis aethiopicus
0 Stwierdzenie gatunku
3 3 | 0 | 0
63. Ibis kasztanowaty Plegadis falcinellus
0 Stwierdzenie gatunku
11 11 | 0 | 0
64. Warzęcha Platalea leucorodia
0 Stwierdzenie gatunku
60 58 | 2 | 0
65. Bąk Botaurus stellaris
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
1705 1578 | 64 | 63
66. Bączek Ixobrychus minutus
C Gniazdo z pisklętami
799 775 | 24 | 0
67. Ślepowron Nycticorax nycticorax
C Gniazdo z pisklętami
1992 1858 | 133 | 1
68. Czapla modronosa Ardeola ralloides
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
21 21 | 0 | 0
69. Czapla złotawa Bubulcus ibis
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
21 21 | 0 | 0
70. Czapla siwa Ardea cinerea
C Gniazdo z pisklętami
12846 6655 | 2746 | 3445
71. Czapla purpurowa Ardea purpurea
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
83 78 | 5 | 0
72. Czapla biała Ardea alba
B Para w środowisku dogodnym do gniazdowania
6435 2929 | 1557 | 1949
73. Czapla nadobna Egretta garzetta
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
176 140 | 36 | 0
74. Pelikan różowy Pelecanus onocrotalus
0 Stwierdzenie gatunku
8 7 | 1 | 0
75. Kormoran mały Microcarbo pygmeus
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
75 42 | 11 | 22
76. Kormoran Phalacrocorax carbo
C Gniazdo z pisklętami
9842 3011 | 2646 | 4185
77. Rybołów Pandion haliaetus
B Zaloty, tokowanie
534 330 | 204 | 0
78. Orłosęp Gypaetus barbatus
0 Stwierdzenie gatunku
4 3 | 1 | 0
79. Trzmielojad Pernis apivorus
C Gniazdo z pisklętami
599 527 | 72 | 0
80. Sęp płowy Gyps fulvus
0 Stwierdzenie gatunku
6 6 | 0 | 0
81. Gadożer Circaetus gallicus
B Zaloty, tokowanie
11 9 | 2 | 0
82. Orlik krzykliwy Clanga pomarina
C Gniazdo z pisklętami
1509 1389 | 120 | 0
83. Orlik grubodzioby Clanga clanga
0 Stwierdzenie gatunku
2 1 | 1 | 0
84. Orzeł cesarski Aquila heliaca
0 Stwierdzenie gatunku
3 3 | 0 | 0
85. Orzeł przedni Aquila chrysaetos
C Gniazdo z pisklętami
445 309 | 66 | 70
86. Krogulec Accipiter nisus
C Gniazdo z pisklętami
5288 2289 | 1600 | 1399
87. Jastrząb Accipiter gentilis
C Gniazdo z pisklętami
1974 974 | 461 | 539
88. Błotniak stawowy Circus aeruginosus
C Gniazdo z pisklętami
5974 5092 | 876 | 6
89. Błotniak zbożowy Circus cyaneus
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
768 183 | 300 | 285
90. Błotniak stepowy Circus macrourus
0 Stwierdzenie gatunku
34 21 | 13 | 0
91. Błotniak łąkowy Circus pygargus
C Gniazdo z pisklętami
544 498 | 46 | 0
92. Kania ruda Milvus milvus
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
35 22 | 11 | 2
93. Kania czarna Milvus migrans
B Para w środowisku dogodnym do gniazdowania
68 59 | 9 | 0
94. Bielik Haliaeetus albicilla
C Gniazdo z pisklętami
1924 816 | 433 | 675
95. Myszołów włochaty Buteo lagopus
0 Stwierdzenie gatunku
1512 246 | 310 | 956
96. Kurhannik Buteo rufinus
0 Stwierdzenie gatunku
42 23 | 18 | 1
97. Myszołów Buteo buteo
C Gniazdo z pisklętami
21202 10435 | 4672 | 6095
98. Drop Otis tarda
0 Stwierdzenie gatunku
4 0 | 0 | 4
99. Wodnik Rallus aquaticus
C Gniazdo z pisklętami
1584 1132 | 321 | 131
100. Derkacz Crex crex
C Gniazdo z pisklętami
1368 1362 | 6 | 0
101. Zielonka Porzana parva
C Gniazdo z pisklętami
207 185 | 22 | 0
102. Kropiatka Porzana porzana
C Obserwacja podlotów (pisklęta po opuszczeniu gniazda jeszcze słabo latające lub pływające bez rodziców)
109 82 | 27 | 0
103. Kokoszka Gallinula chloropus
C Gniazdo z pisklętami
4395 3188 | 714 | 493
104. Łyska Fulica atra
C Gniazdo z pisklętami
10195 6457 | 1903 | 1835
105. Żuraw Grus grus
C Gniazdo z pisklętami
3148 2157 | 498 | 493
106. Ostrygojad Haematopus ostralegus
C Gniazdo z pisklętami
34 29 | 5 | 0
107. Szczudłak Himantopus himantopus
C Gniazdo z pisklętami
55 55 | 0 | 0
108. Szablodziób Recurvirostra avosetta
C Gniazdo z pisklętami
44 41 | 3 | 0
109. Czajka Vanellus vanellus
C Gniazdo z pisklętami
8145 6681 | 1061 | 403
110. Czajka towarzyska Vanellus gregarius
0 Stwierdzenie gatunku
2 2 | 0 | 0
111. Siewka złota Pluvialis apricaria
0 Stwierdzenie gatunku
285 111 | 134 | 40
112. Siewnica Pluvialis squatarola
0 Stwierdzenie gatunku
169 47 | 122 | 0
113. Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula
B Niepokój lub podniecenie w pobliżu lęgu wskazujące na obecność gniazda lub piskląt poza gniazdem
396 270 | 126 | 0
114. Sieweczka rzeczna Charadrius dubius
C Gniazdo z pisklętami
2790 2711 | 79 | 0
115. Mornel Charadrius morinellus
0 Stwierdzenie gatunku
30 15 | 15 | 0
116. Kulik mniejszy Numenius phaeopus
0 Stwierdzenie gatunku
81 79 | 2 | 0
117. Kulik wielki Numenius arquata
C Gniazdo z pisklętami
491 322 | 153 | 16
118. Szlamnik Limosa lapponica
0 Stwierdzenie gatunku
25 11 | 14 | 0
119. Rycyk Limosa limosa
C Gniazdo z pisklętami
896 875 | 21 | 0
120. Kamusznik Arenaria interpres
0 Stwierdzenie gatunku
42 28 | 14 | 0
121. Biegus rdzawy Calidris canutus
0 Stwierdzenie gatunku
35 22 | 13 | 0
122. Batalion Calidris pugnax
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
1767 1448 | 312 | 7
123. Biegus płaskodzioby Calidris falcinellus
0 Stwierdzenie gatunku
48 42 | 6 | 0
124. Biegus krzywodzioby Calidris ferruginea
0 Stwierdzenie gatunku
200 143 | 57 | 0
125. Biegus mały Calidris temminckii
0 Stwierdzenie gatunku
204 168 | 36 | 0
126. Piaskowiec Calidris alba
0 Stwierdzenie gatunku
31 12 | 19 | 0
127. Biegus zmienny Calidris alpina
0 Stwierdzenie gatunku
865 492 | 371 | 2
128. Biegus malutki Calidris minuta
0 Stwierdzenie gatunku
253 142 | 111 | 0
129. Biegus białorzytny Calidris fuscicollis
0 Stwierdzenie gatunku
4 4 | 0 | 0
130. Biegus arktyczny Calidris melanotos
0 Stwierdzenie gatunku
8 3 | 5 | 0
131. Słonka Scolopax rusticola
C Gniazdo z jajami
538 477 | 58 | 3
132. Bekasik Lymnocryptes minimus
0 Stwierdzenie gatunku
112 77 | 22 | 13
133. Dubelt Gallinago media
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
19 18 | 1 | 0
134. Kszyk Gallinago gallinago
C Obserwacja podlotów (pisklęta po opuszczeniu gniazda jeszcze słabo latające lub pływające bez rodziców)
2129 1592 | 508 | 29
135. Terekia Xenus cinereus
0 Stwierdzenie gatunku
7 7 | 0 | 0
136. Płatkonóg szydłodzioby Phalaropus lobatus
0 Stwierdzenie gatunku
40 26 | 14 | 0
137. Płatkonóg płaskodzioby Phalaropus fulicarius
0 Stwierdzenie gatunku
7 6 | 1 | 0
138. Brodziec piskliwy Actitis hypoleucos
C Gniazdo z pisklętami
2201 2052 | 142 | 7
139. Samotnik Tringa ochropus
C Gniazdo z pisklętami
1689 1509 | 114 | 66
140. Krwawodziób Tringa totanus
C Gniazdo z pisklętami
1987 1967 | 20 | 0
141. Brodziec pławny Tringa stagnatilis
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
74 73 | 1 | 0
142. Łęczak Tringa glareola
B Kopulacja
1842 1675 | 167 | 0
143. Brodziec śniady Tringa erythropus
0 Stwierdzenie gatunku
721 573 | 148 | 0
144. Kwokacz Tringa nebularia
0 Stwierdzenie gatunku
1381 1121 | 259 | 1
145. Żwirowiec nieoznaczony Glareola sp.
0 Stwierdzenie gatunku
1 0 | 1 | 0
146. Żwirowiec łąkowy Glareola pratincola
0 Stwierdzenie gatunku
4 4 | 0 | 0
147. Żwirowiec stepowy Glareola nordmanni
0 Stwierdzenie gatunku
1 1 | 0 | 0
148. Mewa trójpalczasta Rissa tridactyla
0 Stwierdzenie gatunku
4 0 | 4 | 0
149. Mewa cienkodzioba Chroicocephalus genei
0 Stwierdzenie gatunku
5 5 | 0 | 0
150. Śmieszka Chroicocephalus ridibundus
C Gniazdo z pisklętami
13231 8819 | 2080 | 2332
151. Mewa mała Hydrocoloeus minutus
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
273 229 | 42 | 2
152. Mewa czarnogłowa Ichthyaetus melanocephalus
C Gniazdo z pisklętami
161 143 | 16 | 2
153. Orlica Ichthyaetus ichthyaetus
0 Stwierdzenie gatunku
36 30 | 6 | 0
154. Mewa siwa Larus canus
C Gniazdo z pisklętami
3500 1147 | 684 | 1669
155. Mewa siodłata Larus marinus
0 Stwierdzenie gatunku
8 5 | 0 | 3
156. Mewa blada Larus hyperboreus
0 Stwierdzenie gatunku
8 0 | 2 | 6
157. Mewa srebrzysta Larus argentatus
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
224 55 | 48 | 121
158. Mewa białogłowa Larus cachinnans
C Gniazdo z pisklętami
8928 4278 | 1767 | 2883
159. Mewa romańska Larus michahellis
C Gniazdo niedostępne, zachowanie jak przy zajętym gnieździe, ptak wysiaduje na gnieździe, wlatuje lub wylatuje z dziupli
182 106 | 38 | 38
160. Mewa żółtonoga Larus fuscus
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
163 107 | 44 | 12
161. Rybitwa wielkodzioba Hydroprogne caspia
0 Stwierdzenie gatunku
32 28 | 4 | 0
162. Rybitwa czubata Thalasseus sandvicensis
0 Stwierdzenie gatunku
3 3 | 0 | 0
163. Rybitwa białoczelna Sternula albifrons
C Gniazdo z pisklętami
250 250 | 0 | 0
164. Rybitwa rzeczna Sterna hirundo
C Gniazdo z pisklętami
3973 3917 | 56 | 0
165. Rybitwa popielata Sterna paradisaea
0 Stwierdzenie gatunku
2 1 | 1 | 0
166. Rybitwa białowąsa Chlidonias hybrida
C Gniazdo z pisklętami
2178 1984 | 194 | 0
167. Rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus
B Budowa gniazda lub drążenie dziupli
167 164 | 3 | 0
168. Rybitwa czarna Chlidonias niger
C Gniazdo z pisklętami
655 627 | 28 | 0
169. Wydrzyk tęposterny Stercorarius pomarinus
0 Stwierdzenie gatunku
8 0 | 8 | 0
170. Wydrzyk ostrosterny Stercorarius parasiticus
0 Stwierdzenie gatunku
3 3 | 0 | 0
171. Gołąb miejski Columba livia forma urbana
C Gniazdo z pisklętami
3293 1294 | 535 | 1464
172. Siniak Columba oenas
C Gniazdo z pisklętami
1670 1342 | 176 | 152
173. Grzywacz Columba palumbus
C Gniazdo z pisklętami
18715 16160 | 2369 | 186
174. Turkawka Streptopelia turtur
C Gniazdo z pisklętami
1161 1136 | 25 | 0
175. Turkawka wschodnia Streptopelia orientalis
0 Stwierdzenie gatunku
3 1 | 0 | 2
176. Sierpówka Streptopelia decaocto
C Gniazdo z pisklętami
15674 9439 | 1980 | 4255
177. Kukułka Cuculus canorus
C Obserwacja podlotów (pisklęta po opuszczeniu gniazda jeszcze słabo latające lub pływające bez rodziców)
5926 5907 | 19 | 0
178. Płomykówka Tyto alba
C Gniazdo z pisklętami
17 9 | 4 | 4
179. Syczek Otus scops
A Śpiewający samiec
1 1 | 0 | 0
180. Puchacz Bubo bubo
B Para w środowisku dogodnym do gniazdowania
30 15 | 2 | 13
181. Puszczyk Strix aluco
C Gniazdo z pisklętami
1452 841 | 207 | 404
182. Puszczyk uralski Strix uralensis
C Gniazdo z pisklętami
588 391 | 65 | 132
183. Puszczyk mszarny Strix nebulosa
0 Stwierdzenie gatunku
1 0 | 1 | 0
184. Sowa jarzębata Surnia ulula
0 Stwierdzenie gatunku
1 0 | 1 | 0
185. Sóweczka Glaucidium passerinum
C Gniazdo z pisklętami
306 169 | 62 | 75
186. Pójdźka Athene noctua
C Gniazdo z pisklętami
127 83 | 12 | 32
187. Włochatka Aegolius funereus
C Obserwacja podlotów (pisklęta po opuszczeniu gniazda jeszcze słabo latające lub pływające bez rodziców)
79 67 | 3 | 9
188. Uszatka Asio otus
C Gniazdo z pisklętami
719 410 | 50 | 259
189. Uszatka błotna Asio flammeus
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
29 7 | 9 | 13
190. Lelek Caprimulgus europaeus
C Gniazdo z pisklętami
245 228 | 17 | 0
191. Jerzyk alpejski Tachymarptis melba
0 Stwierdzenie gatunku
1 1 | 0 | 0
192. Jerzyk Apus apus
C Gniazdo z pisklętami
4552 4518 | 34 | 0
193. Kraska Coracias garrulus
C Gniazdo z pisklętami
27 25 | 2 | 0
194. Zimorodek Alcedo atthis
C Gniazdo z pisklętami
4827 2531 | 1346 | 950
195. Żołna Merops apiaster
C Gniazdo z pisklętami
474 459 | 15 | 0
196. Dudek Upupa epops
C Gniazdo z pisklętami
1501 1490 | 11 | 0
197. Krętogłów Jynx torquilla
C Gniazdo z pisklętami
887 881 | 6 | 0
198. Dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus
C Gniazdo z pisklętami
347 266 | 55 | 26
199. Dzięcioł średni Dendrocoptes medius
C Gniazdo z pisklętami
917 453 | 78 | 386
200. Dzięciołek Dryobates minor
C Gniazdo z pisklętami
1491 900 | 230 | 361
201. Dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
293 140 | 33 | 120
202. Dzięcioł duży Dendrocopos major
C Gniazdo z pisklętami
17573 9149 | 2537 | 5887
203. Dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos
C Gniazdo z pisklętami
620 469 | 75 | 76
204. Dzięcioł czarny Dryocopus martius
C Gniazdo z pisklętami
3920 2250 | 650 | 1020
205. Dzięcioł zielony Picus viridis
C Gniazdo z pisklętami
7616 4288 | 1615 | 1713
206. Dzięcioł zielonosiwy Picus canus
C Gniazdo z pisklętami
1915 1303 | 212 | 400
207. Pustułka Falco tinnunculus
C Gniazdo z pisklętami
8339 5181 | 1806 | 1352
208. Kobczyk Falco vespertinus
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
359 161 | 198 | 0
209. Drzemlik Falco columbarius
0 Stwierdzenie gatunku
106 14 | 58 | 34
210. Kobuz Falco subbuteo
C Gniazdo z pisklętami
1036 873 | 163 | 0
211. Raróg Falco cherrug
0 Stwierdzenie gatunku
6 3 | 3 | 0
212. Sokół wędrowny Falco peregrinus
C Gniazdo z pisklętami
203 102 | 48 | 53
213. Nimfa Nymphicus hollandicus
0 Stwierdzenie gatunku
2 2 | 0 | 0
214. Aleksandretta chińska Psittacula derbiana
0 Stwierdzenie gatunku
3 0 | 1 | 2
215. Aleksandretta obrożna Psittacula krameri
0 Stwierdzenie gatunku
3 2 | 1 | 0
216. Papużka falista Melopsittacus undulatus
0 Stwierdzenie gatunku
4 3 | 1 | 0
217. Gąsiorek Lanius collurio
C Gniazdo z pisklętami
6607 6313 | 290 | 4
218. Srokosz Lanius excubitor
C Gniazdo z pisklętami
4091 1689 | 1004 | 1398
219. Srokosz stepowy (homeyeri) Lanius excubitor homeyeri
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
12 6 | 4 | 2
220. Dzierzba rudogłowa Lanius senator
0 Stwierdzenie gatunku
1 1 | 0 | 0
221. Wilga Oriolus oriolus
C Gniazdo z pisklętami
5848 5833 | 14 | 1
222. Sójka Garrulus glandarius
C Gniazdo z pisklętami
17996 7998 | 4232 | 5766
223. Sroka Pica pica
C Gniazdo z pisklętami
18489 7893 | 3243 | 7353
224. Orzechówka Nucifraga caryocatactes
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
697 418 | 203 | 76
225. Kawka Coloeus monedula
C Gniazdo z pisklętami
10051 4465 | 1837 | 3749
226. Gawron Corvus frugilegus
C Gniazdo z pisklętami
9476 3409 | 1819 | 4248
227. Czarnowron Corvus corone
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
8 3 | 2 | 3
228. Wrona siwa Corvus cornix
C Gniazdo z pisklętami
10901 5557 | 1837 | 3507
229. Kruk Corvus corax
C Gniazdo z pisklętami
8559 4215 | 1774 | 2570
230. Jemiołuszka Bombycilla garrulus
0 Stwierdzenie gatunku
113 8 | 8 | 97
231. Sosnówka Periparus ater
C Gniazdo z pisklętami
9197 5497 | 1489 | 2211
232. Czubatka Lophophanes cristatus
C Gniazdo z pisklętami
3023 1316 | 559 | 1148
233. Sikora uboga Poecile palustris
C Gniazdo z pisklętami
3783 1532 | 519 | 1732
234. Czarnogłówka Poecile montanus
C Gniazdo z pisklętami
4934 2232 | 893 | 1809
235. Modraszka Cyanistes caeruleus
C Gniazdo z pisklętami
23522 10531 | 4077 | 8914
236. Bogatka Parus major
C Gniazdo z pisklętami
39422 18932 | 6367 | 14123
237. Remiz Remiz pendulinus
C Gniazdo z pisklętami
1282 1014 | 257 | 11
238. Wąsatka Panurus biarmicus
C Gniazdo z pisklętami
853 437 | 293 | 123
239. Lerka Lullula arborea
C Gniazdo z pisklętami
1065 946 | 100 | 19
240. Skowronek Alauda arvensis
C Gniazdo z pisklętami
13379 10421 | 2173 | 785
241. Dzierlatka Galerida cristata
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
3 1 | 2 | 0
242. Górniczek Eremophila alpestris
0 Stwierdzenie gatunku
3 0 | 0 | 3
243. Skowrończyk krótkopalcowy Calandrella brachydactyla
0 Stwierdzenie gatunku
3 3 | 0 | 0
244. Brzegówka Riparia riparia
C Gniazdo z pisklętami
1409 1348 | 59 | 2
245. Dymówka Hirundo rustica
C Gniazdo z pisklętami
14408 12877 | 1530 | 1
246. Oknówka Delichon urbicum
C Gniazdo z pisklętami
5595 5279 | 305 | 11
247. Jaskółka rudawa Cecropis daurica
0 Stwierdzenie gatunku
11 11 | 0 | 0
248. Raniuszek Aegithalos caudatus
C Gniazdo z pisklętami
5869 2579 | 1262 | 2028
249. Świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix
C Gniazdo z jajami
2590 2582 | 8 | 0
250. Świstunka górska Phylloscopus bonelli
A Śpiewający samiec
1 1 | 0 | 0
251. Świstunka żółtawa Phylloscopus inornatus
0 Stwierdzenie gatunku
1 0 | 1 | 0
252. Piecuszek Phylloscopus trochilus
C Gniazdo z pisklętami
9226 9149 | 77 | 0
253. Pierwiosnek Phylloscopus collybita
C Gniazdo z pisklętami
18640 17008 | 1628 | 4
254. Pierwiosnek syberyjski Phylloscopus collybita tristis
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
2 0 | 2 | 0
255. Wójcik Phylloscopus trochiloides
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
43 43 | 0 | 0
256. Trzciniak Acrocephalus arundinaceus
C Gniazdo z pisklętami
5180 5145 | 35 | 0
257. Tamaryszka Acrocephalus melanopogon
A Śpiewający samiec
9 9 | 0 | 0
258. Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus
C Gniazdo z pisklętami
3744 3627 | 117 | 0
259. Zaroślówka Acrocephalus dumetorum
A Śpiewający samiec
8 8 | 0 | 0
260. Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus
C Gniazdo z pisklętami
2104 2050 | 54 | 0
261. Łozówka Acrocephalus palustris
C Gniazdo z jajami
3372 3371 | 1 | 0
262. Zaganiacz szczebiotliwy Hippolais polyglotta
A Śpiewający samiec
6 6 | 0 | 0
263. Zaganiacz Hippolais icterina
C Gniazdo z pisklętami
2378 2376 | 2 | 0
264. Świerszczak Locustella naevia
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
1352 1349 | 3 | 0
265. Strumieniówka Locustella fluviatilis
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
1393 1393 | 0 | 0
266. Brzęczka Locustella luscinioides
B Niepokój lub podniecenie w pobliżu lęgu wskazujące na obecność gniazda lub piskląt poza gniazdem
1443 1443 | 0 | 0
267. Kapturka Sylvia atricapilla
C Gniazdo z pisklętami
19075 18797 | 270 | 8
268. Gajówka Sylvia borin
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
1818 1813 | 5 | 0
269. Jarzębatka Sylvia nisoria
C Gniazdo z pisklętami
779 777 | 2 | 0
270. Piegża Sylvia curruca
C Gniazdo z pisklętami
3683 3661 | 22 | 0
271. Cierniówka Sylvia communis
C Gniazdo z pisklętami
9066 9026 | 40 | 0
272. Zniczek Regulus ignicapilla
C Obserwacja podlotów (pisklęta po opuszczeniu gniazda jeszcze słabo latające lub pływające bez rodziców)
1750 1713 | 31 | 6
273. Mysikrólik Regulus regulus
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
5515 2290 | 1241 | 1984
274. Strzyżyk Troglodytes troglodytes
C Gniazdo z pisklętami
11074 5334 | 2104 | 3636
275. Kowalik Sitta europaea
C Gniazdo z pisklętami
12153 6063 | 1811 | 4279
276. Pomurnik Tichodroma muraria
C Gniazdo z pisklętami
43 39 | 2 | 2
277. Pełzacz nieoznaczony Certhia sp.
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
555 154 | 114 | 287
278. Pełzacz leśny Certhia familiaris
C Gniazdo z pisklętami
3115 1668 | 442 | 1005
279. Pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla
C Gniazdo z pisklętami
2014 1106 | 224 | 684
280. Pasterz Pastor roseus
0 Stwierdzenie gatunku
11 11 | 0 | 0
281. Szpak Sturnus vulgaris
C Gniazdo z pisklętami
20623 17102 | 2640 | 881
282. Drozd obrożny Turdus torquatus
C Gniazdo z jajami
499 488 | 11 | 0
283. Kos Turdus merula
C Gniazdo z pisklętami
32355 22567 | 3417 | 6371
284. Kwiczoł Turdus pilaris
C Gniazdo z pisklętami
15940 8413 | 2552 | 4975
285. Droździk Turdus iliacus
A Śpiewający samiec
582 236 | 200 | 146
286. Śpiewak Turdus philomelos
C Gniazdo z pisklętami
13155 12499 | 622 | 34
287. Paszkot Turdus viscivorus
C Gniazdo z pisklętami
5197 2864 | 726 | 1607
288. Muchołówka szara Muscicapa striata
C Gniazdo z pisklętami
2216 2145 | 71 | 0
289. Rudzik Erithacus rubecula
C Gniazdo z pisklętami
14198 11651 | 1748 | 799
290. Podróżniczek Luscinia svecica
C Gniazdo z pisklętami
477 472 | 5 | 0
291. Podróżniczek rdzawogardły Luscinia svecica svecica
B Dwa i więcej samców śpiewających w jednym miejscu lub ponowne (w dniach następnych) stwierdzenie śpiewającego samca w tym samym miejscu
7 7 | 0 | 0
292. Podróżniczek białogardły Luscinia svecica cyanecula
B Para w środowisku dogodnym do gniazdowania
49 49 | 0 | 0
293. Słowik szary Luscinia luscinia
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
593 593 | 0 | 0
294. Słowik rdzawy Luscinia megarhynchos
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
1398 1398 | 0 | 0
295. Muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
341 326 | 15 | 0
296. Muchołówka białoszyja Ficedula albicollis
C Gniazdo z pisklętami
1143 1141 | 2 | 0
297. Muchołówka mała Ficedula parva
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
298 294 | 4 | 0
298. Kopciuszek Phoenicurus ochruros
C Gniazdo z pisklętami
8733 7318 | 1318 | 97
299. Pleszka Phoenicurus phoenicurus
C Gniazdo z pisklętami
1537 1503 | 34 | 0
300. Pokląskwa Saxicola rubetra
C Gniazdo z pisklętami
3158 2967 | 191 | 0
301. Kląskawka Saxicola rubicola
C Gniazdo z pisklętami
3265 2948 | 313 | 4
302. Białorzytka Oenanthe oenanthe
C Gniazdo z pisklętami
568 446 | 122 | 0
303. Białorzytka płowa Oenanthe isabellina
0 Stwierdzenie gatunku
2 1 | 1 | 0
304. Pluszcz Cinclus cinclus
C Gniazdo z pisklętami
1602 580 | 200 | 822
305. Wróbel Passer domesticus
C Gniazdo z pisklętami
12790 8483 | 1281 | 3026
306. Mazurek Passer montanus
C Gniazdo z pisklętami
10226 5770 | 1830 | 2626
307. Śnieżka Montifringilla nivalis
0 Stwierdzenie gatunku
1 1 | 0 | 0
308. Płochacz halny Prunella collaris
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
117 103 | 12 | 2
309. Pokrzywnica Prunella modularis
C Gniazdo z pisklętami
2516 2026 | 441 | 49
310. Pliszka żółta Motacilla flava
C Gniazdo z pisklętami
3771 3272 | 499 | 0
311. Pliszka tundrowa Motacilla flava thunbergii
A Gatunek obserwowany w środowisku lęgowym
37 36 | 1 | 0
312. Pliszka cytrynowa Motacilla citreola
C Gniazdo z pisklętami
98 98 | 0 | 0
313. Pliszka górska Motacilla cinerea
C Gniazdo z pisklętami
3680 3244 | 342 | 94
314. Pliszka siwa Motacilla alba
C Gniazdo z pisklętami
12727 10381 | 2240 | 106
315. Pliszka brytyjska Motacilla alba yarellii
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
2 1 | 0 | 1
316. Świergotek szponiasty Anthus richardi
0 Stwierdzenie gatunku
6 0 | 6 | 0
317. Świergotek polny Anthus campestris
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
144 123 | 21 | 0
318. Świergotek łąkowy Anthus pratensis
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
2589 1073 | 1419 | 97
319. Świergotek drzewny Anthus trivialis
C Gniazdo z pisklętami
4387 3688 | 699 | 0
320. Świergotek rdzawogardły Anthus cervinus
0 Stwierdzenie gatunku
281 21 | 260 | 0
321. Siwerniak Anthus spinoletta
C Gniazdo z pisklętami
565 343 | 98 | 124
322. Zięba Fringilla coelebs
C Gniazdo z pisklętami
28371 21818 | 4523 | 2030
323. Jer Fringilla montifringilla
A Śpiewający samiec
1298 277 | 720 | 301
324. Grubodziób Coccothraustes coccothraustes
C Gniazdo z pisklętami
7323 4597 | 884 | 1842
325. Gil Pyrrhula pyrrhula
C Gniazdo z pisklętami
6946 1602 | 1343 | 4001
326. Dziwonia Carpodacus erythrina
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
1495 1495 | 0 | 0
327. Dzwoniec Chloris chloris
C Gniazdo z pisklętami
10549 6047 | 1725 | 2777
328. Rzepołuch Linaria flavirostris
0 Stwierdzenie gatunku
242 9 | 61 | 172
329. Makolągwa Linaria cannabina
C Gniazdo z pisklętami
6537 4373 | 1748 | 416
330. Czeczotka Acanthis flammea
B Zaloty, tokowanie
1338 110 | 439 | 789
331. Czeczotka brązowa Acanthis cabaret
B Para w środowisku dogodnym do gniazdowania
47 18 | 11 | 18
332. Czeczotka tundrowa Acanthis hornemanni
0 Stwierdzenie gatunku
25 0 | 7 | 18
333. Krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
2131 1199 | 446 | 486
334. Szczygieł Carduelis carduelis
C Gniazdo z pisklętami
9956 6617 | 1889 | 1450
335. Osetnik Carduelis citrinella
0 Stwierdzenie gatunku
1 1 | 0 | 0
336. Kulczyk Serinus serinus
C Gniazdo z pisklętami
4381 4120 | 260 | 1
337. Czyż Spinus spinus
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
8435 1891 | 2456 | 4088
338. Poświerka Calcarius lapponicus
0 Stwierdzenie gatunku
18 0 | 8 | 10
339. Śnieguła Plectrophenax nivalis
0 Stwierdzenie gatunku
51 4 | 20 | 27
340. Potrzeszcz Emberiza calandra
C Gniazdo z pisklętami
5216 3582 | 528 | 1106
341. Trznadel Emberiza citrinella
C Gniazdo z pisklętami
21365 14410 | 2372 | 4583
342. Ortolan Emberiza hortulana
C Ptaki niosące pokarm dla młodych lub wynoszące z gniazda odchody piskląt
357 353 | 4 | 0
343. Trznadelek Emberiza pusilla
0 Stwierdzenie gatunku
10 0 | 1 | 9
344. Trznadel czarnogłowy Emberiza melanocephala
A Śpiewający samiec
1 1 | 0 | 0
345. Potrzos Emberiza schoeniclus
C Gniazdo z pisklętami
7808 6447 | 959 | 402