Metodyka

Współczesne projekty atlasowe (badające rozmieszczenie i liczebność gatunków) wykorzystują z reguły dane uzyskane w ramach dwóch różnych typów kontroli terenowych: (i) kontroli jakościowych (nazywanych w naszym projekcie również kontrolami atlasowymi), oraz (2) kontroli ilościowych. Mają one nieco inne zadania – celem kontroli jakościowej jest zebranie jak najpełniejszej informacji o gatunkach, występującym w danym polu atlasowym, natomiast kontrola ilościowa ma na celu dostarczenie danych mogących służyć do generowania szacunków liczebności, czy też informacji o przestrzennym zróżnicowaniu zagęszczenia populacji. Również projekt „Atlas ptaków lęgowych i zimujących Polski południowo-wschodniej” zakłada oparcie zbierania danych o obydwa typy kontroli. Obserwator deklarujący do skontrolowania w danym sezonie lęgowym lub zimowym dane pole atlasowe, optymalnie powinien więc wykonać na nim zarówno kontrole jakościowe, jak i ilościowe. Dopuszczalne jest jednak również zadeklarowanie pola atlasowego do kontroli i wykonanie na nim jedynie kontroli jakościowych (np. w sytuacji, gdy obserwator nie ma doświadczenia w prowadzeniu kontroli ilościowych i nie chce ich realizować).

Instrukcja kontroli atlasowych (jakościowych)

Instrukcja liczeń ilościowych na kwadratach 1x1 km