Obszar działań

Ze względu na współczesne rozmieszczenie stanowisk występowania gatunku, czynna ochrona jest realizowana w Bieszczadach Zachodnich (PLC 180001 – obszar Natura 2000).

Widok z punktu widokowego pod Otrytem na nieistniejącą obecnie wieś Tworylne, fot. G. Baś

Cały obszar objęty działaniami projektu został wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska jako obszar specjalnej ochrony ptaków i specjalny obszar ochrony siedlisk. Ostoja bieszczadzka znajduje się w południowo-wschodniej Polsce, w większości leży na terenie Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”. Obszary na których prowadzone są główne działania związane z czynną ochroną siedlisk węża Eskulapa to nadleśnictwo Lutowiska na terenie którego znajduje się rezerwat "Krywe", który obejmuje przełomowy odcinek doliny Sanu w dawnej miejscowości Krywe. W obręb rezerwatu wchodzą obszary leśne i łąki oraz fragment koryta rzeki z wieloma interesującymi zbiorowiskami roślinnymi oraz rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt. Ponadto dolina Sanu w paśmie Otrytu od wsi Dwernik do miejscowości Rajskie oraz dolina potoku Wołosaty na terenie nadleśnictwa Stuposiany. W ramach projektu planowane jest poszerzenie czynnej ochrony na obszary kolejnych nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, mianowicie: Baligród, Cisna, Komańcza, Ustrzyki Dolne i Lesko.

Mapa rozmieszczenia gatunku na obszarze objętym działaniami projektu, oprac. K. Najberek