Cel projektu

  • Monitorowanie efektów rozpoczętej czynnej ochrony w 2009 w rezerwacie „Krywe” w Dolinie Sanu w paśmie Otrytu
  • Szczegółowe rozpoznanie stanu populacji w Bieszczadach Zachodnich na podstawie danych uzyskanych z ankiet i wywiadów bezpośrednich w 2009 roku
  • Zwiększenie trwałości utworzonych miejsc rozrodu i schronienia poprzez dosypywanie trocin i siana do istniejących już kopców oraz utworzenie pniakowisk i gałęziowisk
  • Utrwalanie efektów czynnej ochrony poprzez odtwarzanie polan, odkrzaczanie i wykaszanie
  • Poszerzenie obszaru działań związanych z czynną ochroną siedlisk (tworzenie miejsc rozrodu, odtwarzanie szlaków migracyjnych)
  • Zwiększanie świadomości społecznej (poprzez m. in. stworzenie tablic informacyjnych dotyczących ochrony węża Eskulapa)
  • Stworzenie rekomendacji dot. ochrony gatunku