Zasoby

Konferencje

O ochronie węża Eskulapa na Ogólnopolskiej Konferencji Herpetologicznej, 25-26 września 2012 r. w Krakowie (streszczenie)

SEH 17th European Congress of Herpetology – Veszprèm K. Kurek, W. Król, K. Najberek, S. Bury, B. Najbar, R. Babiasz, G. Bas, M. Potoczek, A. Ziecik, A.M. Cmiel, P. Wierzbanowski: Distribution, habitat requirements and conservation of the Aesculapian snake Zamenis longissimus in south-eastern Poland (abstrakt)

Konferencja „Czynna ochrona gadów w nauce i praktyce”, 27 czerwca 2014 r. w Krakowie (abstrakt)

Publikacje

Katarzyna Kurek, Janusz Holuk, Stanisław Bury, Michał Piotrowski. 2014. Podręcznik najlepszych praktyk ochrony gadów. CKPŚ. Warszawa

Media

„Pełzająca mądrość” film z serii filmów przyrodniczych Ocalony świat, które realizuje TVP S.A. na zlecenie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w ramach realizacji projektu LIFE+ „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 – promocja najlepszych praktyk”. Cykl filmów współfinansowany jest ze środków Programu LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. (link)