AKTUALNOŚCI

 • 02-10-2014

  Ocalony świat

  Od września ukazują się odcinki serii filmów przyrodniczych Ocalony świat, które realizuje TVP S.A. na zlecenie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w ramach realizacji projektu LIFE+ „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 – promocja najlepszych praktyk”. Cykl filmów współfinansowany jest ze środków Programu LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  więcej
 • 01-10-2014

  Podręcznik najlepszych praktyk ochrony gadów

  W ramach projektu LIFE+ „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 – promocja najlepszych praktyk” (LIFE10 INF/PL/000673), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu LIFE+, realizowanego przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, mającego na celu promocję dobrych praktyk w zakresie różnorodności biologicznej na obszarach leśnych ukazały się podręczniki dobrych praktyk, w tym Podręcznik najlepszych praktyk ochrony gadów. Podręcznik ten m.in. zawiera informację o realizacji czynnej ochrony węża Eskulapa. Gatunku, który od lat objęty jest czynną ochroną w ramach działań Instytutu Ochrony Przyrody PAN.

 • 10-07-2014

  Sprawozdanie z konferencji „Czynna ochrona gadów w nauce i praktyce”

  W dniu 27 czerwca w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie odbyła się ogólnopolska konferencja „Czynna ochrona gadów w nauce i praktyce”. Konferencja ta miała charakter podsumowujący realizację projektu „Czynna ochrona węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich”, trwającego od 2011 do 2014 r. Celami organizowanego spotkania była wymiana doświadczeń, promowanie dobrych praktyk, przedstawienie obiektywnych wyników badań naukowych dotyczących biologii i wymagań życiowych węża Eskulapa, gniewosza plamistego i żółwia błotnego oraz zaprezentowanie sposobów i dalszych perspektyw ochrony tych trzech zagrożonych gatunków gadów w skali kraju i Europy. Uczestnikami spotkania byli zarówno przedstawiciele jednostek naukowych, instytucji zajmujących się praktyczną ochroną tych rzadkich gadów jak również Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Parki Narodowe, Parki Krajobrazowe oraz przedstawiciele Lasów Państwowych. W trakcie spotkania nie zabrakło też elementów międzynarodowych dzięki referatowi zespołu z Czech prezentującego wyniki badań i efekty ochrony czynnej izolowanej populacji węża Eskulapa w tym kraju.

  więcej
 • 30-04-2014

  Konferencja „Czynna ochrona gadów w nauce i praktyce”

  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w konferencji pt. „Czynna ochrona gadów w nauce i praktyce”, która odbędzie się 27 czerwca 2014 r. w siedzibie Instytutu w Krakowie. Celem spotkania jest propagowanie wiedzy o biologii rzadkich i zagrożonych gatunków gadów oraz wymiana doświadczeń z zakresu ich ochrony. Konferencja będzie miała charakter podsumowania działań związanych z realizacją projektu „Czynna ochrona węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich”, realizowanego w latach 2011–2014 przez Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.

  więcej

O PROJEKCIE

Mając na uwadze stan i zagrożenia populacji węża Eskulapa w Polsce dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej (85% finansowania) i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie (15% finansowania) w kwietniu 2011 r. rozpoczęto realizację projektu „Czynna ochrona węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich”. Głównym celem projektu jest kontynuacja działań związanych z czynną ochroną siedlisk tego gatunku z 2009 r. w paśmie Otrytu poprzez uzupełnianie istniejących kopców, pniakowisk, gałęziowisk, tworzenie polan, odkrzaczanie, wykaszanie. Ponadto poszerzenie działań ochronnych poza obszar występowania ostatniej stabilnej populacji, włączenie do współpracy RDLP Krosno wraz z 7 nadleśnictwami na których wąż Eskulapa występuje, kontynuacja rozpoznania stanu populacji i badań naukowych nad preferencjami siedliskowymi gatunku poprzez m.in. monitorowanie efektów czynnej ochrony.

więcej