Jak pomóc, jak nie szkodzić

Nie ma przesady w stwierdzeniu, że każdy w nas może swoim postępowaniem wpływać na zarówno na zwiększenie skali problemu inwazji biologicznych, jak i na jego rozwiązywanie. Szczególną rolę mogą odegrać te grupy społeczne, które z racji wykonywanego zawodu lub zainteresowań hobbystycznych, na co dzień stykają się gatunkami obcymi. Należą do nich leśnicy, architekci krajobrazu, właściciele sklepów ogrodniczych i zoologicznych, myśliwi, wędkarze, czy miłośnicy przyrody (np. obserwatorzy ptaków). Z gatunkami obcymi mamy również do czynienia uprawiając ogródek z ozdobnymi roślinami, hodując egzotyczne zwierzę domowe, czy wyjeżdżając na wakacje. W każdym przypadku sposób naszego zachowania może mieć wpływ na to, czy gatunki obce, z którymi się stykamy, dostaną się do miejsca, w którym zdecydowanie nie powinny się znaleźć: do naszego środowiska przyrodniczego.