Kontakt

Joanna Korzeniak
Instytut Ochrony Przyrody PAN
Al. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków
tel. + 48 12 37 03 538
korzeniak@iop.krakow.pl