...
2003 – pierwsze opracowanie atlasowe herpetofauny Polski

Głowaciński Z., Rafiński J. 2003. Atlas płazów i gadów Polski. Status–rozmieszczenie–ochrona. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa–Kraków.

Zespół: prof. dr hab. Zbigniew Głowaciński, prof. dr hab. Jan Rafiński (Redaktorzy), Grażyna Połczyńska-Konior, Jan Fijał (gromadzenie i zarządzanie danymi, opracowanie map i rycin, prowadzenie bazy danych, przygotowanie atlasu do druku).

...
2018 – drugie wydanie atlasu

Głowaciński Z., Sura P. 2018. Atlas płazów i gadów Polski: Status-Rozmieszczenie-Ochrona, z kluczami do oznaczania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Zespół: prof. dr hab. Zbigniew Głowaciński, dr hab. Piotr Sura (Redaktorzy), dr hab. Piotr Profus, Grażyna Połczyńska-Konior, Wiesław Król (gromadzenie i zarządzanie danymi, opracowanie map i rycin, prowadzenie interaktywnej bazy danych, redakcja i przygotowanie atlasu do druku). W trakcie powstawania drugiego wydania atlasu została uruchomiona interaktywna baza danych wraz z mapami rozmieszczenia gatunków.