Aktualności

 • 02-10-2014

  Ocalony świat

  Od września ukazują się odcinki serii filmów przyrodniczych Ocalony świat, które realizuje TVP S.A. na zlecenie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w ramach realizacji projektu LIFE+ „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 – promocja najlepszych praktyk”. Cykl filmów współfinansowany jest ze środków Programu LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  11 odcinkowa seria przyrodnicza prezentuje jedne z najciekawszych projektów ochrony gatunków i siedlisk w Polsce, prowadzonych przez m.in. parki narodowe i krajobrazowe, Lasy Państwowe, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje krajowe.

  W jednym z odcinków "Pełzająca mądrość” (żółw błotny, wąż eskulapa, gniewosz plamisty)" , w którym gościem jest Anna Popek, będzie mowa m.in. o ochronie węża Eskulapa, gatunku, którego ochroną czynną zajmują się pracownicy Instytutu Ochrony Przyrody PAN w ramach realizacji projektu "Czynna ochrona węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich".

 • 01-10-2014

  Podręcznik najlepszych praktyk ochrony gadów

  W ramach projektu LIFE+ „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 – promocja najlepszych praktyk” (LIFE10 INF/PL/000673), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu LIFE+, realizowanego przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, mającego na celu promocję dobrych praktyk w zakresie różnorodności biologicznej na obszarach leśnych ukazały się podręczniki dobrych praktyk, w tym Podręcznik najlepszych praktyk ochrony gadów. Podręcznik ten m.in. zawiera informację o realizacji czynnej ochrony węża Eskulapa. Gatunku, który od lat objęty jest czynną ochroną w ramach działań Instytutu Ochrony Przyrody PAN.

 • 10-07-2014

  Sprawozdanie z konferencji „Czynna ochrona gadów w nauce i praktyce”

  W dniu 27 czerwca w Instytucie Ochrony Przyrody PAN w Krakowie odbyła się ogólnopolska konferencja „Czynna ochrona gadów w nauce i praktyce”. Konferencja ta miała charakter podsumowujący realizację projektu „Czynna ochrona węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich”, trwającego od 2011 do 2014 r. Celami organizowanego spotkania była wymiana doświadczeń, promowanie dobrych praktyk, przedstawienie obiektywnych wyników badań naukowych dotyczących biologii i wymagań życiowych węża Eskulapa, gniewosza plamistego i żółwia błotnego oraz zaprezentowanie sposobów i dalszych perspektyw ochrony tych trzech zagrożonych gatunków gadów w skali kraju i Europy. Uczestnikami spotkania byli zarówno przedstawiciele jednostek naukowych, instytucji zajmujących się praktyczną ochroną tych rzadkich gadów jak również Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Parki Narodowe, Parki Krajobrazowe oraz przedstawiciele Lasów Państwowych. W trakcie spotkania nie zabrakło też elementów międzynarodowych dzięki referatowi zespołu z Czech prezentującego wyniki badań i efekty ochrony czynnej izolowanej populacji węża Eskulapa w tym kraju.

  Wszystkim prelegentom oraz uczestnikom spotkania chcieliśmy serdecznie podziękować za udział w konferencji i możliwość wymiany cennych doświadczeń dotyczących ochrony gadów.

  Książka abstraktów

  Galeria zdjęć

 • 30-04-2014

  Konferencja „Czynna ochrona gadów w nauce i praktyce”

  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie ma przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w konferencji pt. „Czynna ochrona gadów w nauce i praktyce”, która odbędzie się 27 czerwca 2014 r. w siedzibie Instytutu w Krakowie. Celem spotkania jest propagowanie wiedzy o biologii rzadkich i zagrożonych gatunków gadów oraz wymiana doświadczeń z zakresu ich ochrony. Konferencja będzie miała charakter podsumowania działań związanych z realizacją projektu „Czynna ochrona węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich”, realizowanego w latach 2011–2014 przez Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.

  W załączniku znajdą Państwo ramowy program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy.

  Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń uczestnictwa do dnia 10 czerwca 2014 r. na adres e mail eskulap2014@iop.krakow.pl lub na nr fax. 12 632 24 32. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają poczęstunek w przerwie spotkania.

  Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Czynna ochrona węża Eskulapa w Bieszczadach Zachodnich”, który w 85% dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.1 priorytetu V zgodnie z umową o dofinansowanie nr: POIS.05.01.00-00-336/10-00. oraz w 15% współfinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z umową o współfinansowanie wydatków kwalifikowanych Projektu realizowanego w ramach V osi priorytetu POIiŚ nr: 132/2012/Wn-09/OP-WK-PS/D.