CBiORG

Górski Ogród Botaniczny powstał w 1955 r. z inicjatywy prof. Władysława Szafera. Jest on kontynuacją pierwszego alpinarium założonego w Zakopanem w 1887 r. przez prof. Mariana Raciborskiego. Tatrzańska Stacja Terenowa w Zakopanem została założona w latach 50-tych XX wieku w celu ułatwienia prowadzenia badań przyrodniczych na terenie Tatr i Podtatrza. Przez wiele lat Stacja była prowadzona przez Zofię Radwańską-Paryską, a w ostatnim okresie przez prof. Halinę Piękoś-Mirkową. Od kilku lat trwa stopniowa zmiana profilu działalności Tatrzańskiej Stacji Terenowej. We wrześniu 2010 r. IOP PAN podpisał umowę na realizację projektu „Ochrona górskich populacji roślin poprzez bank genów, hodowlę i wprowadzanie na stanowiska naturalne” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko poświęconego ochronie wybranych, najrzadszych w skali Karpat gatunków roślin górskich. W ramach przyznanych środków sfinansowano między innymi przebudowę ogrodów botanicznych oraz utworzenie laboratorium hodowli roślin. Dzięki temu projektowi prowadzone są działania zmierzające do skutecznej ochrony ex situ ponad 20 najbardziej zagrożonych roślin przez zachowanie reprezentatywnych części ich populacji w hodowli i w banku genów. Realizacja tego projektu jest etapem wyjściowym dla utworzenia Centrum Badań i Ochrony Roślin Górskich w Zakopanem. Wizją rozwoju Centrum jest utworzenie prężnego ośrodka badawczego otwartego dla naukowców z różnych instytucji, reprezentujących dziedziny związane z przyrodą gór.