CBiORG

Cele planowanej działalności Centrum obejmują:

  • prowadzenie badań naukowych dotyczących ekologii gatunków górskich oraz rozpoznania czynników krytycznych i zagrożeń populacji;
  • ochrona gatunków w miejscach ich występowania oraz poprzez zachowanie części ich zasobów genetycznych na terenie Centrum;
  • udostępnienie Centrum dla osób i instytucji z kraju i z zagranicy zajmujących się badaniem gatunków górskich przy wykorzystaniu tworzonej infrastruktury badawczej, laboratoryjnej i noclegowej;
  • stymulowanie do prowadzenia badań i podejmowania działań na rzecz przyrody gór poprzez integrację środowisk naukowych oraz innych związanych z ochroną przyrody;
  • stworzenie aktualnej i aktualizowanej bazy wiedzy o stanie górskich gatunków roślin dostępnej w Internecie.