GATUNKI ROŚLIN WYBRANE DO PROJEKTU

Cel projektu

Głównym celem Projektu jest skuteczna ochrona ex situ najbardziej zagrożonych górskich populacji roślin. W pierwszej fazie Projektu podjęto kroki zmierzające do rozpoznania zagrożeń dla poszczególnych populacji. Następnie przeprowadzono działania polegające na zachowaniu reprezentatywnej części najbardziej zagrożonych populacji roślin Tatr i Podtatrza poprzez ochronę ex situ. Efektem finalnym Projektu ma być stała gotowość naszej jednostki do zasilania populacji naturalnych lub ich przywracania z hodowli ex situ do środowiska naturalnego.

Cel Projektu realizowany jest poprzez następujące działania:

 • Inwentaryzacja zagrożonych populacji roślin
 • Monitoring genetyczny populacji
 • Bank genów – przetrzymywanie nasion lub zarodników w niskiej temperaturze
 • Namnażanie roślin in vitro
 • Hodowla w komorach klimatycznych (fitotronowych)
 • Hodowla ogrodowa ex situ

Jednym z dodatkowych celów Projektu jest wsparcie procesu opracowywania planów ochrony dla obszarów chronionych. Projekt obejmuje inwentaryzację populacji oraz monitoring genetyczny krytycznie zagrożonych stanowisk roślin, a jego efektem będzie m.in. opracowanie dokumentacji niezbędnej dla właściwej ochrony gatunkowej roślin na obszarach NATURA 2000: Tatry PLC120001 i Torfowiska Orawsko-Nowotarskie PLH120016.

Projekt współfinansowanyprzez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

 • ROZRZUTKA ALPEJSKA
 • ROZRZUTKA BRUNATNA
 • BAGNICA TORFOWA
 • WEŁNIANKA DELIKATNA
 • TURZYCA PCHLA
 • SIT TRÓJŁUSKOWY
 • MALINA MOROSZKA
 • SASANKA SŁOWACKA
 • TRAGANEK ZWISŁOKWIATOWY
 • GŁODEK KARYNTYJSKI
 • SAUSSUREA WIELKOGŁOWA
 • ZIMOZIÓŁ PÓŁNOCNY
 • STARZEC CIENISTY
 • JĘZYCZKA SYBERYJSKA
 • WARZUCHA TATRZAŃSKA
 • ZARZYCZKA GÓRSKA
 • SYBALDIA ROZESŁANA
 • SYBALDIA ROZESŁANA
 • ZARZYCZKA GÓRSKA
 • WARZUCHA TATRZAŃSKA
 • GŁODEK KARYNTYJSKI
 • JĘZYCZKA SYBERYJSKA
 • STARZEC CIENISTY
 • ZIMOZIÓŁ PÓŁNOCNY
 • SAUSSUREA WIELKOGŁOWA
 • ROZRZUTKA BRUNATNA
 • ROZRZUTKA ALPEJSKA
 • SASANKA SŁOWACKA
 • MALINA MOROSZKA
 • SIT TRÓJŁUSKOWY
 • TURZYCA PCHLA
 • WEŁNIANKA DELIKATNA
 • BAGNICA TORFOWA
 • TRAGANEK ZWISŁOKWIATOWY

Centrum Badań
i Ochrony Roślin Górskich
Przejdź do CBiORG »