Echinocystis lobata (F. Michx.) Torr. & A. Gray — Kolczurka klapowana — Balsam-apple (Roślina zielna)

Status gatunku w Polsce

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Inwazyjny gatunek obcy

Występuje w środowisku przyrodniczym; rozmnażająca się populacja; liczebność wzrastająca

Liczba stanowisk: 101 - 1000; liczebność: brak danych.

Gatunek nie jest kontrolowany; należy podjąc kontrolę, ponieważ jest to inwazyjny lub potencjalnie inwazyjny gatunek obcy i istnieją skuteczne metody kontroli
Proponowane formy zwalczania: Likwidacja siedlisk ruderalnych w obszarach chronionych. W obszarach chronionych nalezy eliminowac mechanicznie (przez wykopywanie lub koszenie) wszystkie pojawiajace sie osobniki (najlepiej przed okresem kwitnienia i owocowania) i spalać poza obszarem chronionym

Biologia i opis gatunku

Roślina roczna

Sposób odżywiania: Autotrof

Wpływ

Mechanizmy wpływu:

 • Konkurencja, Skala wpływu: Średni
  Wpływ na: gatunki roślin w zaroślach nadrzecznych (brak danych)
  (Dane pochodzą z: obszar, z którego pochodzą dane, nie został określony)

Introdukcja

Najwcześniejsza introdukcja/obserwacja: w roku 1937

Sposoby przetransportowania gatunku do Polski:

 • Dla niektórych introdukcji brak danych o sposobie przetransportowania gatunku do Polski

Przyczyny, dla których gatunek został przetransportowany do Polski:

 • Handel i uprawa roślin ozdobnych
 • Rolnictwo lub orgrodnictwo (produkcja roślinna)

Wektory odpowiedzialne za przedostanie się gatunku do Polski:

 • Brak danych

Sposoby przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski:

 • Dla niektórych introdukcji brak danych o sposobie przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski
 • Ucieczka z hodowli/uprawy

Literatura

 • DAISIE European Invasive Alien Species Gateway 2008. Echinocystis lobata link
 • Dzwonko Z., Zemanek. 1973. Rzadkie i interesujące rośliny naczyniowe Gór Słonnych. Fragm. Flor. Geobot. 19: 323-325.
 • Frey A., Dzwonko Z. 1976. Niektóre rzadsze rośliny synantropijne miasta Mielca. Zesz. Nauk. UJ, Pr. Bot. 101-105.
 • Kornaś J. 1968. Prowizoryczna lista nowszych przybyszów synantropijnych (kenofitów) zadomowionych w Polsce Mat. Zakł. Fitosoc. Stos. UW 25: 43-53.
 • Kornaś J., Medwecka-Kornaś A., Towpasz K. 1996. Rośliny naczyniowe Pogórza Ciężkowickiego (Karpaty Zachodnie). Zesz. Nauk. UJ, Pr. Bot. 28: 1-170.
 • Kujawa-Pawlaczyk J. 1997. Synantropizacja szaty roślinnej Drawieńskiego Parku Narodowego. Cz. 2. Atlas rozmieszczenia roslin naczyniowych. Praca doktorska wykonana w Zakł. Taksonomii Roslin
 • Kulpa W. 1964. Notatki florystyczne z Lubelszczyzny Fragm. Flor. Geobot. 10: 27-42.
 • Piotrowska H., Zukowski W., Jackowiak B. 1997. Rośliny naczyniowe Słowińskiego Parku Narodowego. Pr. Zakł. Taksonomii Roślin UAM 1-216. link
 • Sowa R., Warcholińska A. U. 1992. Amerykańskie rośliny zielne zadomowione na siedliskach antropogenicznych Polski Łódzkie Tow. Nauk. Szlakami Nauki 19: 33-80.
 • Sudnik-Wójcikowska B. 1987. Flora miasta Warszawy i jej przemiany w ciągu XIX i XX wieku. 1, 2: (1) 242, (2) 435. Wydawnictwa UW, Warszawa
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński C. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. 1-197. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa link
 • Towpasz K. 1996. Flora roślin naczyniowych Doliny Kluczwody. Fragm. Flor. Geobot. Ser. Pol. 3: 141-187..
 • Witosławski P. 1991. Nowe gatunki flory roślin naczyniowych Łodzi Acta Univ. Lodz., Folia Bot. 8: 47-57.
 • Zając M., Zając A. 1998. Processes of mountain massifs penetration by kenophytes: an example of the Polish Carpathians. Phytocoenosis 10, Suppl. Cartogr. Geobot. 9: 203-209..
 • Żukowski W. 1971. Zmiany we florze synantropijnej miasta Poznania w latach 1950-1970. Mat. Zakł. Fitosoc. Stos. UW 27: 115-132.

Typ: Magnoliophyta
Klasa/Gromada: Magnoliopsida
Rząd: Cucurbitales
Rodzina: Cucurbitaceae

Synonimy łacińskie: Echinocystis echinata Britton, Sterns & Poggenb; Micrampelis lobata (Michx.) Greene; Sicyos lobata Michx.

Synonimy polskie: Dziki chmiel; Echinocystis klapowana

Synonimy angielskie: Prickly cucumber; Wild-cucumber