Corbicula fluminalis (O.F. Muller, 1774) — Asiatic clam (Mięczak wodny)

Status gatunku w Polsce

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Potencjalnie inwazyjny gatunek obcy

Biologia i opis gatunku

Muszla jest grubościenna, owalno-trójkątna, silnie uwypuklona i wyraźnie asymetryczna. Wierzchołek lekko skręcony i skierowany ku przodowi, więzadło zewnętrzne. Barwa periostrakum oliwkowożółta; zewnętrzna powierzchnia muszli błyszcząca, silnie i równomiernie żeberkowana. Żeberka liczniejsze (12-16 na 10 mm) i drobniejsze niż u C. fluminea (8-9 na 10 mm). Powierzchnia wewnętrzna muszli błękitnawa do fioletowej. Muszle znalezione w wodach pochłodniczych dolnej Odry były intensywnie fioletowe w części brzusznej, przedniej i tylnej, natomiast w części środkowej biało-fioletowe z pomarańczowym nalotem. Zęby kardynalne po trzy w każdej połówce muszli, zęby lateralne w formie listewki, łukowato wygięte. Występuje w rzekach, kanałach nawadniających i jeziorach, preferuje środowiska lenityczne i wody słonawe (estuaria). Osiąga zagęszczenia od 160 osobn./m2 do ok.1400 osobn./m2. Rozmnażanie zachodzi przy niskich temperaturach wody (6-15°C). Zasadniczo jest to gatunek rozdzielnopłciowy, z małym procentem (3-4,5%) osobników hermafrodytycznych (rzeka Perłowa). W wodach pochłodniczych dolnej Odry stwierdzono wyłącznie osobniki hermafrodytyczne. Przeważnie nie inkubuje zapłodnionych jaj i larw w półskrzelach.

Sposób odżywiania: Planktonożerca
Filtrator.

Wpływ

Siedliska zajmowane w zasięgu wtórnym:

 • Powierzchniowe wody stojące (Dane pochodzą z obszar, z którego pochodzą dane, nie został określony)
 • Powierzchniowe wody płynące
  Występuje w rzekach, kanałach nawadniających i jeziorach. Chętnie zasiedla środowiska lenityczne i wody słonawe (estuaria). (Dane pochodzą z: obszar, z którego pochodzą dane, nie został określony)
 • Ujścia rzek (Dane pochodzą z obszar, z którego pochodzą dane, nie został określony)

Introdukcja

Najwcześniejsza introdukcja/obserwacja: przed rokiem 2004

Sposoby przetransportowania gatunku do Polski:

 • Dla niektórych introdukcji brak danych o sposobie przetransportowania gatunku do Polski

Przyczyny, dla których gatunek został przetransportowany do Polski:

 • Akwakultura

Wektory odpowiedzialne za przedostanie się gatunku do Polski:

 • Brak danych

Sposoby przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski:

 • W sposób niezamierzony zawleczony bezpośrednio do środowiska przyrodniczego

Literatura

 • DAISIE European Invasive Alien Species Gateway 2008. Corbicula fluminalis link
 • Łabęcka A.M., Domagała J. 2005. Charakterystyka porównawcza muszli Corbicula fluminea (O.F. Müller, 1774) i Corbicula fluminalis (O. F. Müller, 1774) (Bivalvia: Corbiculidae). XXI Krajowe Seminarium Malakologiczne, Ciechocinek : 28-29.
 • Łabęcka A.M., Domagała J., Pilecka-Rapacz M. 2005. First record of Corbicula fluminalis (O. F. Müller, 1774) (Bivalvia: Corbiculidae) in Poland. Folia Malacologica 13: 25-27. link

Opracowanie: Anna Maria Łabęcka

Typ: Mollusca
Klasa/Gromada: Bivalvia
Rząd: Veneroida
Rodzina: Corbiculidae