Chelydra serpentina Linnaeus, 1758 — Żółw jaszczurowaty — Snapping turtle (Gad)

Status gatunku w Polsce

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Nieinwazyjny gatunek obcy

Występuje w środowisku przyrodniczym; stwierdzany tylko sporadycznie; nie rozmnaża się w środowisku przyrodniczym
Brak rozradzającej się populacji

Brak danych.

Gatunek nie jest kontrolowany; nie ma potrzeby kontroli, ponieważ nie jest inwazyjny

Biologia i opis gatunku

Skorpucha jaszczurowata należy do rodziny skorpuchowatych (Chelyrdidae), która obejmuje 2 rodzaje oraz 5 gatunków. Należy jednak zwrócić uwagę, że Platysternon zaliczany bywa również do tej samej rodziny co żółw kajmanowaty zamiast do osobnej- Platysternidae. Ilość gatunków w obrębie rodzaju Chelydra również bywa w literaturze zmienna. Niekiedy gatunki Chelydra acutirostris oraz Chelydra rossignonii uznawane bywają za podgatunki Chelydra serpentina zamiast za osobne gatunki (w najnowszej taksonomii tworzą już odrębne gatunki). Żółw jaszczurowaty jest niezwykle ciekawym gatunkiem ze względu na swój specyficzny wygląd. Tarczki brzeżno-udowe oraz nadogonowe karapaksu są u niego ząbkowane, natomiast tarczki kręgowe oraz żebrowe tworzą 3 rzędy rogowych guzów. Pod względem wyglądu pancerza może przypominać żółwia sępiego (Macroclemys temmincki). W przeciwieństwie do skorpuchy jaszczurowatej u skorpuchy sępiej ząbkowane są pozostałe tarczki brzeżne karapaksu, a tarczki kręgowe oraz żebrowe są bardziej trójkątnie wysklepione i pochylone ku tyłowi. Dodatkowo posiada on specyficzny mięsisty wyrostek języka przypominający wyglądem i kształtem robaka, który wykorzystuje podczas polowania. Poza tym posiada charakterystyczny dziób skąd wzięła się jego nazwa- żółw sępi. Karapaks żółwia kajmanowatego przyjmuje barwę od oliwkowej do brązowej, niewielki plastron natomiast od białej, żółtej po pomarańczową. Kończyny, głowa oraz ogon jest barwy szarej, brązowej po oliwkową, a całe ciało pokrywają dodatkowo liczne brodawki. Głowa tego gada jest duża, masywna z dobrze rozwiniętymi i bardzo ostrymi szczękami, które kończą się potężnymi hakami. Kończyny posiadają bardzo ostre pazury, które zwierzęta wykorzystują do rozszarpywania zdobyczy, ale również do wspinania. Charakterystyczną cechą tej skorpuchy jest długi ogon, któremu zawdzięcza nazwę – żółwia kajmanowatego czy też żółwia jaszczurowatego.

Wielkość: Karapaks tego gatunku osiąga długość w zależności od rejonu występowania od 20 - 36cm do 40,9 - 45cm. Ciężar ciała: 34 kg.

Sposób odżywiania: Drapieżnik
Żywi się dżdżownicami, ślimakami, martwymi rybami, skrzekiem, pijawkami.

Siedliska w zasięgu naturalnym:

  • Śródlądowe wody powierzchniowe
  • Tereny podmokłe (z lustrem wody występującym przez co najmniej 6 miesięcy w roku)

Literatura

  • DAISIE European Invasive Alien Species Gateway 2008. Chelydra serpentina link
  • Marini D. 2017. Invasiveness of alien freshwater turtles: monitoring of paths/positions and sanitary status in Lublin region, Poland Resi di Laurea in Microbiologia ed Epidemiologia Veterinaria. 1-171. Facolta di Medicina Veterinaria. Univerista Degli Studi di Teramo

Typ: Vertebrata
Klasa/Gromada: Reptilia
Rząd: Testudines
Rodzina: Chelydridae

Synonimy polskie: Skorpucha jaszczurowata; Żółw kajmanowaty; Żółw kajmanowy

Synonimy angielskie: North American snapping turtle