Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) — Pętówka babienica — Midwife toad (Płaz)

Status gatunku w Polsce

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Nieinwazyjny gatunek obcy

Nie występuje w środowisku przyrodniczym; wymarł w Polsce

Wyginął.

Kontrola nie jest konieczna (gatunek wymarł w Polsce)

Literatura

  • DAISIE European Invasive Alien Species Gateway 2008. Alytes obstetricans link
  • Pax F. 1925. Wirbeltierfauna von Schlesien 510-511. Gebrüder Borntraeger, Berlin

Typ: Vertebrata
Klasa/Gromada: Amphibia
Rząd: Anura
Rodzina: Alytidae