Capreolus pygargus Pall. — Sarna syberyjska — Siberian roe deer (Ssak)

Status gatunku w Polsce

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Nieinwazyjny gatunek obcy

Nie występuje w środowisku przyrodniczym; wymarł w Polsce

Wyginął.

Kontrola nie jest konieczna (gatunek wymarł w Polsce)

Biologia i opis gatunku

Dymorfizm płciowy: Samce i samice różnią się wyglądem

Sposób odżywiania: Roślinożerny

Introdukcja

Najwcześniejsza introdukcja/obserwacja: około roku 1900

Sposoby przetransportowania gatunku do Polski:

  • Gatunek został celowo sprowadzony

Przyczyny, dla których gatunek został przetransportowany do Polski:

  • Dla części introdukcji brak danych o przyczynie, dla której gatunek dostał się do Polski

Wektory odpowiedzialne za przedostanie się gatunku do Polski:

  • Brak danych

Sposoby przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski:

  • Dla niektórych introdukcji brak danych o sposobie przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski

Literatura

  • DAISIE European Invasive Alien Species Gateway 2008. Capreolus pygargus link
  • Pax F. 1925. Wirbeltierfauna von Schlesien 142. Gebrüder Borntraeger, Berlin

Typ: Vertebrata
Klasa/Gromada: Mammalia
Rząd: Artiodactyla
Rodzina: Cervidae

Synonimy polskie: Sarna azjatycka