Cervus canadensis Erxleben, 1777 — Jeleń wapiti — American elk (Ssak)

Status gatunku w Polsce

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Nieinwazyjny gatunek obcy

Nie występuje w środowisku przyrodniczym; wymarł w Polsce

Wyginął.

Kontrola nie jest konieczna (gatunek wymarł w Polsce)

Introdukcja

Najwcześniejsza introdukcja/obserwacja: około roku 0

Sposoby przetransportowania gatunku do Polski:

  • Gatunek został celowo sprowadzony

Przyczyny, dla których gatunek został przetransportowany do Polski:

  • Dla części introdukcji brak danych o przyczynie, dla której gatunek dostał się do Polski

Wektory odpowiedzialne za przedostanie się gatunku do Polski:

  • Brak danych

Sposoby przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski:

  • Celowe wsiedlenie; brak danych o tym czy introdukcja była legalna

Literatura

  • DAISIE European Invasive Alien Species Gateway 2008. Cervus canadensis link
  • Pax F. 1925. Wirbeltierfauna von Schlesien 142. Gebrüder Borntraeger, Berlin

Typ: Vertebrata
Klasa/Gromada: Mammalia
Rząd: Artiodactyla
Rodzina: Cervidae

Synonimy polskie: Wapiti kanadyjski