Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb. — Rumianek bezpromieniowy — Disc mayweed (Roślina zielna)

Status gatunku w Polsce

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Występuje w środowisku przyrodniczym; rozmnażająca się populacja; liczebność wzrastająca

Liczba stanowisk: >1000; liczebność: na niektórych stanowiskach bardzo liczny.

Gatunek nie jest kontrolowany; należy podjąc kontrolę, ponieważ jest to inwazyjny lub potencjalnie inwazyjny gatunek obcy i istnieją skuteczne metody kontroli
Proponowane formy zwalczania: Likwidacja siedlisk ruderalnych w obszarach chronionych

Biologia i opis gatunku

Roślina roczna

Sposób odżywiania: Autotrof

Wpływ

Mechanizmy wpływu:

 • Dotychczas nie stwierdzono negatywnego wpływu
  (Dane pochodzą z: obszar, z którego pochodzą dane, nie został określony)

Introdukcja

Najwcześniejsza introdukcja/obserwacja: w roku 1886

Sposoby przetransportowania gatunku do Polski:

 • Dla niektórych introdukcji brak danych o sposobie przetransportowania gatunku do Polski

Przyczyny, dla których gatunek został przetransportowany do Polski:

 • Ogrody botaniczne

Wektory odpowiedzialne za przedostanie się gatunku do Polski:

 • Brak danych

Sposoby przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski:

 • Ucieczka z hodowli/uprawy

Literatura

 • Ćwikliński E. 1970. Flora synantropijna Szczecina Monogr. Bot. 33: 1-103.
 • DAISIE European Invasive Alien Species Gateway 2008. Chamomilla suaveolens link
 • Fijałkowski D., Kimsa T. 1981. Śródleśne zbiorowiska synantropijne Roztoczańskiego Parku Narodowego Ann. UMCS Ser. C 36: 89-107.
 • Kujawa-Pawlaczyk J. 1997. Synantropizacja szaty roslinnej Drawieńskiego Parku Narodowego. Cz. II. Atlas rozmieszczenia roslin naczyniowych
 • Maciejczak B. 1988. Flora synantropijna Kielc, Skarżyska-Kamiennej i Starachowic. 1-162. Kieleckie Tow. Nauk., Kielce
 • Michalik S. 1978. Rośliny naczyniowe Ojcowskiego Parku Narodowego. Studia Nat. Ser. A. Wyd. Nauk. PAn, Zakł. Ochr. Przyr. 16: 171. PWN Warszawa-Kraków
 • Piękoś H., Mirek Z. 1974. Nowe maksima wysokościowe i nowe stanowiska kilkudziesięciu gatunków roślin synantropijnych w Tatrach Fragm. Flor. Geobot. 20: 307-317.
 • Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z. 1982. Flora synantropijna w otoczeniu obiektów turystycznych w Tatrach. Studia Nat., Ser. A. 22: 133-196..
 • Piotrowska H., Zukowski W., Jackowiak B. 1997. Rośliny naczyniowe Słowińskiego Parku Narodowego. Pr. Zakł. Taksonomii Roślin UAM 1-216. link
 • Rostański K. 1977. Flora i roślinność synantropijna w Karkonoskim Parku Narodowym Pr. Karkon. Tow. Nauk. Jelenia Góra 9: 1-29.
 • Sokołowski A. W. 1981. Flora roślin naczyniowych Białowieskiego Parku Narodowego Fragm. Flor. Geobot. 27: 51-131.
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński C. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. 1-197. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa link
 • Trzcińska-Tacik H. 1979. Flora synantropijna Krakowa Rozpr. habilitacyjne UJ 32: 1-213.
 • Warcholińska A. U. 1976. Flora segetalna Równiny Piotrkowskiej (Mezoregion Nizin Środkowopolskich). Acta Univ. Lodz., Zesz Nauk. UŁ, ser. II. 8: 63-95.
 • Żukowski W., Latowski K., Jackowiak B., Chmiel J. 1995. Rośliny naczyniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego Prace Zakł. Taksonomii Eoślin UAM, Poznań 229.

Typ: Magnoliophyta
Klasa/Gromada: Magnoliopsida
Rząd: Asterales
Rodzina: Asteraceae

Synonimy łacińskie: Matricaria discoidea