Oxyura jamaicensis (Gmelin, 1789) — Sterniczka jamajska — Ruddy duck (Ptak)

Status gatunku w Polsce

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Nieinwazyjny gatunek obcy
Sterniczka jamajska krzyżuje się z globalnie zagrożoną sterniczką europejską, co stanowi główny czynnik odpowiedzialny za spadek liczebności gatunku europejskiego. W Polsce brak lęgowej populacji sterniczki europejskiej, dlatego sterniczki jamajskiej nie można uznać za gatunek inwazyjny na obszarze naszego kraju. Tym niemniej, w związku z globalnym zagrożeniem sterniczki europejskiej, zgodnie z międzynarodowymi rekomendacjami (m. in. Konwencji Berneńskiej), należy dążyć do eliminacji wszystkich osobników sterniczki jamajskiej stwierdzanych w Polsce (dotyczy to również krzyżówek między obydwoma gatunkami sterniczek).

Występuje w środowisku przyrodniczym; stwierdzany tylko sporadycznie; nie rozmnaża się w środowisku przyrodniczym

Gatunek nie jest kontrolowany; należy podjąc kontrolę, ponieważ jest to inwazyjny lub potencjalnie inwazyjny gatunek obcy i istnieją skuteczne metody kontroli
Mimo braku negatywnego wpływu tego gatunku w Polsce, w związku z jego bardzo wysoka inwazyjnością w Europie południowej i zgodnie z rekomendacjami Konwencji Berneńskiej, wszystkie stwierdzane w naturze osobniki należy eliminować.

Literatura

  • DAISIE European Invasive Alien Species Gateway 2008. Oxyura jamaicensis link

Typ: Vertebrata
Klasa/Gromada: Aves
Rząd: Anseriformes
Rodzina: Anatidae