Sicyos angulata L. — Harbuźnik kolczasty — Bur cucumber (Roślina zielna)

Status gatunku w Polsce

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Biologia i opis gatunku

Roślina pnąca jednoroczna, osiągająca długość od 3 do 8 m, o gruczołowato owłosionej łodydze. Liście na długich ogonkach, 5-20 cm długości, krótko owłosione, sercowate, dłoniasto klapowane; klapy odlegle ząbkowane, 3-5 trójkątnie jajowate. Kwiaty męskie na długich szypułach 10-20 cm długości, gruczołowato owłosionych, zebrane w wielokwiatowe grona. Korona dzwonkowata, zielonawożółta, zielonawo żyłkowana, 2-3 mm długości i o średnicy 9-14 mm; łatki trójkątnie lancetowate, pokryte włoskami. Kwiaty żeńskie 3-4(5) mm długości, tworzą zbite główki na krótkich szypułach 1-2 cm długości. Łatki korony żółtozielonawe, żyłkowane zielonawo, trójkątnie jajowate, pokryte włoskami. Owocem nie pękająca jednonasienna, brązowa torebka kształtu podługowato jajowatego, na szczycie ostro zakończona.

Wpływ

Siedliska zajmowane w zasięgu wtórnym:

 • Sztuczne konstrukcje i inne sztuczne siedliska
  Siedliska ruderalne, wysypiska śmieci, nieużytki. (Dane pochodzą z: Polski)

Introdukcja

Najwcześniejsza introdukcja/obserwacja: w roku 1868

Sposoby przetransportowania gatunku do Polski:

 • Gatunek został celowo sprowadzony

Przyczyny, dla których gatunek został przetransportowany do Polski:

 • Ogrody botaniczne

Wektory odpowiedzialne za przedostanie się gatunku do Polski:

 • Nie dotyczy (gatunek był sprowadzony celowo)

Sposoby przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski:

 • Dla niektórych introdukcji brak danych o sposobie przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski

Literatura

 • DAISIE European Invasive Alien Species Gateway 2008. Sicyos angulatus link
 • Flora 2003. Wigierskiego Parku Narodowego www.wigry.win.pl
 • Knapp J.A. 1869. Przyczynek do flory obwodów jasielskiego i sanockiego. Spraw. Komis. Fizjogr. Tow. Nauk. Krakowsk. 3: 74-109.
 • Oklejewicz K. 1993. Flora Dołów Jasielsko-Sanockich Zesz. Nauk. UJ, Pr. Bot. 26: 1-160. link
 • Tokarska-Guzik B. 2005. The Establishment and Spread of Alien Plant Species (Kenophytes) in the Flora of Poland. Wyd. Uniw. Śląski. Katowice. link
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński C. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. 1-197. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa link

Opracowanie: Hanna Kuciel

Typ: Magnoliophyta
Klasa/Gromada: Magnoliopsida
Rząd: Cucurbitales
Rodzina: Cucurbitaceae

Synonimy łacińskie: Sicyos angulatus L.