Chenopodium strictum Roth — Komosa wzniesiona — Lateflowering goosefoot (Roślina zielna)

Status gatunku w Polsce

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Literatura

  • DAISIE European Invasive Alien Species Gateway 2008. Chenopodium strictum link
  • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński C. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. 1-197. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa link

Typ: Magnoliophyta
Klasa/Gromada: Magnoliopsida
Rząd: Caryophyllales
Rodzina: Amaranthaceae

Synonimy łacińskie: Chenopodium album striatum (Krasan); Murr

Synonimy polskie: Komosa sztywna