Octodon degus (Molina) — Koszatniczka — Degu (Ssak)

Status gatunku w Polsce

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Nieinwazyjny gatunek obcy

Występuje w środowisku przyrodniczym; stwierdzany tylko sporadycznie; nie rozmnaża się w środowisku przyrodniczym

Gatunek nie jest kontrolowany; nie ma potrzeby kontroli, ponieważ nie jest inwazyjny

Biologia i opis gatunku

Na temat rozrodu koszatniczek na wolności wiadomo niewiele (Walker 1975). W niewoli rozmnażają się przez cały rok choć nieregularnie. Ciąża trwa 90 dni i rodzi się od 1 do 10 młodych. Noworodki mają zamknięte oczy i są pokryte rzadkimi włosami. Wzrost jest bardzo intensywny, przestają pobierać mleko matki po 3 tygodniach. Dojrzałość płciową samice osiągają nie wcześniej niż po 5 do 14 miesiącach od urodzenia, ale aktywność jajników widoczna jest w wieku 2 tygodni życia mimo, że otwór pochwy jest jeszcze niewidoczny. Samice mają 4 pary sutków, przy czym jedna para w położeniu pachwinowym, a pozostałe 3 pary – brzusznie.

Introdukcja

Najwcześniejsza introdukcja/obserwacja: w roku 1997

Sposoby przetransportowania gatunku do Polski:

 • Dla niektórych introdukcji brak danych o sposobie przetransportowania gatunku do Polski

Przyczyny, dla których gatunek został przetransportowany do Polski:

 • Handel i hodowla zwierząt domowych

Wektory odpowiedzialne za przedostanie się gatunku do Polski:

 • Brak danych

Sposoby przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski:

 • Ucieczka z hodowli/uprawy

Literatura

 • DAISIE European Invasive Alien Species Gateway 2008. Octodon degus link
 • Kłys G., Kościów R., Ruprecht A.L. 2004. Octodon degus (Molina, 1782), Octodontidae (Rodentia) new, alien species for the fauna of Europe and Polish mammals Deutsche Gesellschaft fuer Saeugetierkunde
 • Kłys G., Kościów R., Ruprecht A.L. 2004. Degu, Octodon degus (Mollina, 1782) (Octodontidae, Rodentia) nowy gatunek w środkowoeuropejskiej faunie współczesnych ssaków Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5: 104-106.
 • Pine R.H., Miller S.D. & Schamberger M.L. 1979. Contributions to the mammalogy of Chile. Mammalia 43: 339-376. link
 • Walker E.P. 1975. Mammals of the world. vol. II: I-VIII+645-1500. The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London link
 • Woods C. A. & Boraker D. 1975. Octodon degu. Mammalian Species 67: 1-15. link
 • Zas A., Owczarek A. 2002. Koszatniczki. 32 ss.. Hobby, Warszawa link

Opracowanie: Robert Kościów

Typ: Vertebrata
Klasa/Gromada: Mammalia
Rząd: Rodentia
Rodzina: Octodontidae

Synonimy angielskie: Brush-tailed rat; Trumpet-tailed rat