Amaranthus retroflexus L. — Szarłat szorstki — Pigweed (Roślina zielna)

Status gatunku w Polsce

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Występuje w środowisku przyrodniczym; rozmnażająca się populacja; liczebność wzrastająca

Liczba stanowisk: >1000; liczebność: brak danych.

Sposób dyspersji po introdukcji do Polski: Gatunek jest rozprzestrzeniany przez wiatr

Gatunek nie jest kontrolowany; należy podjąc kontrolę, ponieważ jest to inwazyjny lub potencjalnie inwazyjny gatunek obcy i istnieją skuteczne metody kontroli
Proponowane formy zwalczania: Należy likwidować siedliska ruderalne w obszarach chronionych.

Biologia i opis gatunku

Roślina jednoroczna

Sposób odżywiania: Autotrof

Wpływ

Mechanizmy wpływu:

 • Dotychczas nie stwierdzono negatywnego wpływu
  (Dane pochodzą z: obszar, z którego pochodzą dane, nie został określony)

Introdukcja

Najwcześniejsza introdukcja/obserwacja: w roku 1801

Sposoby przetransportowania gatunku do Polski:

 • Dla niektórych introdukcji brak danych o sposobie przetransportowania gatunku do Polski
 • Gatunek został celowo sprowadzony
 • Gatunek został w sposób niezamierzony zawleczony na/w środkach transportu

Przyczyny, dla których gatunek został przetransportowany do Polski:

 • Dla części introdukcji brak danych o przyczynie, dla której gatunek dostał się do Polski
 • Ogrody botaniczne
 • Wody lub osady balastowe

Wektory odpowiedzialne za przedostanie się gatunku do Polski:

 • Brak danych

Sposoby przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski:

 • Celowe wsiedlenie; brak danych o tym czy introdukcja była legalna
 • Dla niektórych introdukcji brak danych o sposobie przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski
 • W sposób niezamierzony zawleczony bezpośrednio do środowiska przyrodniczego

Literatura

 • DAISIE European Invasive Alien Species Gateway 2008. Amaranthus retroflexus link
 • Fijałkowski D. 1963. Zbiorowiska synantropijne miasta Chełma Ann. UMCS Ser. C 18: 292-325.
 • Fijałkowski D. 1967. Zbiorowiska roślin synantropijnych miasta Lublina Ann. UMCS Ser. C 22: 195-237.
 • Frey A. 1974. Rodzaj Amaranthus L. w Polsce Fragm. Flor. Geobot. 20: 143-201.
 • Kępczyński K. 1965. Szata roślinna Wysoczyzny Dobrzyńskiej 321. Toruń, Wyd. Uniw. M. Kopernika
 • Kornas J. 1950. Zespoły roślinne Jury Krakowskiej. Acta Societatis Botanicorium Poloniae 20: 361-438.
 • Kornaś J. 1950. Zespoły roślinne Jury Krakowskiej. Cz. 1. Zespoły pól uprawnych. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 20: 361-438.
 • Kujawa-Pawlaczyk J. 1997. Synantropizacja szaty roslinnej Drawieńskiego Parku Narodowego. Cz. II. Atlas rozmieszczenia roslin naczyniowych
 • Kujawa-Pawlaczyk J. 1997. Synantropizacja szaty roślinnej Drawieńskiego Parku Narodowego. 2.
 • Michalik S. 1978. Rośliny naczyniowe Ojcowskiego Parku Narodowego. 171.
 • Michalik S. 1978. Rośliny naczyniowe Ojcowskiego Parku Narodowego. Studia Nat. Ser. A. Wyd. Nauk. PAn, Zakł. Ochr. Przyr. 16: 171. PWN Warszawa-Kraków
 • Piotrowska H., Zukowski W., Jackowiak B. 1997. Rośliny naczyniowe Słowińskiego Parku Narodowego. Pr. Zakł. Taksonomii Roślin UAM 1-216. link
 • Sokołowski A. W. 1981. Flora roślin naczyniowych Białowieskiego Parku Narodowego Fragm. Flor. Geobot. 27: 51-131.
 • Sowa R. 1964. Roślinne zespoły ruderalne na terenie Łodzi. Pr. ŁTN Wydz. 3 1-30.
 • Sychowa M. 1959. Fenologia kwitnienia i owocowania zespołów upraw polnych w Kostrzu koło Krakowa. Fragm. Flor. Geobot. 5: 245-280.
 • Thellung A. 1914. Amaranthus L. W: Ascherson P., Graebner P. (red.). Synopsis der Mitteleuropaischen Flora Leipzig, Gebruder Borntraeger 5: 225-356.
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński C. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. 1-197. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa link
 • Zając M., Zając A. 1998. Processes of mountain massifs penetration by kenophytes: an example of the Polish Carpathians. Phytocoenosis 10, Suppl. Cartogr. Geobot. 9: 203-209..
 • Żukowski W., Latowski K., Jackowiak B., Chmiel J. 1995. Rośliny naczyniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego Prace Zakł. Taksonomii Eoślin UAM, Poznań 229.

Typ: Magnoliophyta
Klasa/Gromada: Magnoliopsida
Rząd: Caryophyllales
Rodzina: Amaranthaceae

Synonimy łacińskie: Amaranthus chlorostachys Willd.; Amaranthus incurvatus Tim. ex Gren. & Godr.; Amaranthus patulus Bertol.

Synonimy angielskie: Redroot; Rough pigweed; Wild beet