Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852) — Rak sygnałowy — American crayfish (Skorupiak)

Status gatunku w Polsce

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Inwazyjny gatunek obcy

Biologia i opis gatunku

Głowotułów twardy, gładki bez kolców i guzków. Ostro zakończone rostrum ma gładkie, nieząbkowane żeberko środkowe jego boki są równoległe. Za każdym okiem para listew zaocznych. Pierwsza z nich wydłużona, zakończona ostrym kolcem druga krótsza, często w postaci lekko wydłużonego guzka. Szczypce duże, masywne, u samców zewnętrzna krawędź nieruchomego palca szczypców łukowato wygięta. Powierzchnia szczypców posiada bardzo drobne wgłębienia jest bardziej matowa niż powierzchnia głowotułowia. Wewnętrzne krawędzie zamkniętych szczypiec nie przylegają do siebie. Na wewnętrznej krawędzi nieruchomego palca szczypców dwa wyraźnie widoczne guzki rozstawione mniej więcej w 1/4 i 3/4 jej długości, pomiędzy nimi wyraźne łukowate wykrojenie krawędzi wewnętrznej. Na wewnętrznej krawędzi kciuka jeden guzek mniej więcej w 1/3 jej długości. Boki odwłoka nie mają kolców. U samców gonopodium bez wyrostka. Barwa strony grzbietowej zmienna, od ciemnozielonej przez brązową do ciemnobrunatnej, najczęściej z wiśniowym odcieniem. Barwa strony brzusznej od szarobiałej do ciemnoszarej. Spodnia część szczypiec od jaskrawoczerwonej do ciemnopurpurowej, wyraźnie różni się kolorem od reszty brzusznej części ciała. Żyje w różnego rodzaju zbiornikach i ciekach wodnych, od dużych jezior po stawy oraz od małych strumyków po wielkie rzeki. Preferuje miejsca o twardym dnie, szczególnie takim, które umożliwia znalezienie gotowych kryjówek lub kopanie nor. Znosi zasolenie wody do 21‰ oraz temperaturę wody do 33°C. Wykazuje dużą skłonność do migracji oraz kolonizacji nowych terenów. Potrafi pokonywać przeszkody omijając je drogą lądową.

Wielkość: Średnia długość ciała wynosi 16 cm, Maksymalny ciężar ciała: 200 g.

Sposób odżywiania: Wszystkożerny
Żywi się pokarmem pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

Rozmnażanie: Dojrzałość płciową może osiągać już w drugim roku życia. Okres godowy w Polsce zaczyna się z końcem września, składanie jaj w październiku. Samica może złożyć ponad 540 jaj, płodność jest dodatnio skorelowana z wiekiem i wielkością samicy. Czas wylęgu, w zależności od temperatury wody, następuje od marca do lipca, natomiast w kraju zazwyczaj od końca maja do połowy czerwca.

Wpływ

Siedliska zajmowane w zasięgu wtórnym:

  • Powierzchniowe wody stojące (Dane pochodzą z obszaru Europy, gdzie gatunek jest obcy)

Introdukcja

Okoliczności poprzedzające pojawienie się gatunku w Polsce: W 1959 roku zdecydowano o wprowadzeniu raka sygnałowego do jeziora w południowej Szwecji, Motywem tych introdukcji była próba znalezienia gatunku raka słodkowodnego, który byłby w stanie "zastąpić" w Szwecji raka szlachetnego, wyniszczonego w około 95% przez "dżumę raczą. Raki te rozprowadzono do co najmniej 2700 stanowisk na terenie Szwecji oraz introdukowano do wód 20 innych krajów m in Polski.

Literatura

  • DAISIE European Invasive Alien Species Gateway 2008. Pacifastacus leniusculus link

Typ: Arthropoda
Klasa/Gromada: Malacostraca
Rząd: Decapoda
Rodzina: Cambaridae