Cameraria ohridella Deschka, Dimic 1986 — Szrotówek kasztanowcowiaczek — Horse chestnut leafminer (Owad)

Status gatunku w Polsce

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Inwazyjny gatunek obcy

Sposób dyspersji po introdukcji do Polski: Gatunek rozprzestrzenia się samodzielnie, bez udziału człowieka
Po raz pierwszy stwierdzony w 1998 roku w Wojsławicach koło Wrocławia, w następnych latach opanował całą południową część kraju, a od 2003 r. występuje na terenie całej Polski.

Biologia i opis gatunku

Dymorfizm płciowy: Samce i samice różnią się wyglądem
Poczwarki samcze różnią się od samiczych wyraźnie szerszym 7 dystalnym segmentem odwłokowym.

Sposób odżywiania: Roślinożerny
Larwa bezpośrednio z jaja dostaje się do liścia, w pierwszym okresie rozwoju żywi się płynną zawartością liścia.

Wpływ

Siedliska zajmowane w zasięgu wtórnym:

 • Lasy liściaste
  Preferuje kasztanowca białego oraz jego odmiany "Pyramidalis" i "Baumannii". Rozwija się również na kasztanowcu japońskim. (Dane pochodzą z: Polski)

Introdukcja

Najwcześniejsza introdukcja/obserwacja: przed rokiem 1998

Sposoby przetransportowania gatunku do Polski:

 • Dla niektórych introdukcji brak danych o sposobie przetransportowania gatunku do Polski

Przyczyny, dla których gatunek został przetransportowany do Polski:

 • Dla części introdukcji brak danych o przyczynie, dla której gatunek dostał się do Polski

Wektory odpowiedzialne za przedostanie się gatunku do Polski:

 • Aktywnie rozprzestrzenił się do Polski po introdukcji w kraju sąsiednim

Sposoby przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski:

 • Dla niektórych introdukcji brak danych o sposobie przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski

Literatura

 • Baraniak E., Walczak U. 2004. Materiały do znajomości rozmieszczenia w Polsce Zachodniej gatunku Cameraria ohridella Deschka and Dimić, 1986 (Lepidoptera: Gracillariidae) (Contribution to the knowledge of the distribution of Cameraria ohridella Deschka & Dimic 1986 (Lepidoptera: Gracillariidae) in the western part of Poland) Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria C: Zoologia 50: 71-78. link
 • Baraniak E., Walczak U., Zduniak P. 2004. Appearance and migration of the horse-chestnut leafminer Cameraria ohridella in relation to city size and leaf-raking, using the example of two cities in Western Poland. Journal of Pest Science link
 • Baranowski T., Borowicz A., Czapiewska K. 2008. Wpływ barwnych tablic i feromonów na liczebność wyłapywanych motyli szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella Deschka i Dimić) (Effect of coloured sticky traps and pheromones on the number of caught cCmeraria ohridella (Deschka and Dimić)) Progress in Plant Protection 697-700. link
 • Baranowski T., Gaczkowska K. 2006. Skuteczność pulapek feromonowych w wyłapywaniu motyli szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella). Progress in Plant Protection 403-405. link
 • Bystrowski C., Celmer-Warda K., Tarwacki G. 2008. Wpływ stanowiska kasztanowca (Aesculus hippocastanum L .) na występowanie i liczebność parazytoidów szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella Deschka & Dimic) w centralnej Polsce. (Effects of horse chestnut (Aesculus hippocastanum L.) site on horse chestnut leafminer (Cameraria ohridella Deschka & Dimiæ) parazytoids appearance and number in Central Poland) Leśne Prace Badawcze 49-55. link
 • DAISIE European Invasive Alien Species Gateway 2008. Cameraria ohridella link
 • Dankowska E. G. 2006. Nowe zagrożenia dla kasztanowców. Aura
 • Fronczak K. 2006. Pomózmy kasztanowcom. Głos Lasu 27-28.
 • Głowacka B. 2005. Skuteczność diflubenzuronu w ochronie kasztaowca zwyczajnego Aesculus hippocastanum L. przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem Cameraria ohridella Deschka, Dimic. Sylwan 12-20.
 • Głowacka B., Lipiński S., Tarwacki G. 2009. Moliwość ochrony kasztanowca zwyczajnego Aesculus hippocastanum L. przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem Cameraria ohridella Deschka, Dimic. (Possibilities of protection of the horse-chestnut Aesculus hippocastanum L. against the horse chestnut leaf-miner Cameraria ohridella Deschka et Dimic) Leśne Prace Badawcze 317-328. link
 • Gosik R. 2007. Ryjkowcowate (Caleoptera:Curculionoidae) zebrane z pułapek lepowych przeciwko szrotówkowi kasztanowcowiaczkowi Cameraria ohridella Deschka, Dimic. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3-18.
 • Kosibowicz M. 2005. Szrotówek kasztanowcowiaczek Cameraria ohridella Deschka & Dimić (Lepidoptera, Gracilariidae), nowy inwazyjny szkodnik kasztanowca białego Aesculus hippocastanum L. w Polsce - biologia i metody zwalczania. (The Horse chestnut leaf miner Cameraria ohridella Deschka & Dimic (Lepidoptera, Gracillariidae), as a new invasive pest of Aesculus hippocastanum L. in Poland – biology and control methods) Leśne Prace Badawcze 121-132. link
 • Kowalski T. 2000. Pojawienie się szrotówka (Cameraria ohridella) na kasztanowcu. Głos lasu
 • Kropczyńska-Linkiewicz D., Tomczyk A., Polewczyńska E. 2008. Podatność kasztanowców szczepionych na podkładkach z kasztanowca białego (Aesculus hippocastanum L.) i kasztanowca czerwonego (Aesculus x Carnea Hayne) na szrotówka kasztanowcowiaczka (Cameraria ohridella Deschka i Dimić) (Susceptibility of White horse chestnut grafted on White horse chestnut (Aesculus hippocastanum L.) and Red-flowering horse chestnut (Aesculus x carnea hayne) to horse chestnut leaf-miner (Cameraria ohridella Deschka and Dimić)) Progress in Plant Protection 1351-1354. link
 • Kukuła-Młynarczyk A., Hurej M., Jackowski J. 2006. Development of horse chestnut leafminer (Cameraria ohridella Deschka & Dimic) on red horse chestnut. Journal of Plant Protection Research link
 • Łabanowski G., Soika G., Świętosławski J. 2008. Efektywność preparatu Treex 200 SL w ochronie kasztanowca białego przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem (Cameraria ohridella). Progress in Plant Protection 913-921. link
 • Mapa Bioróżnorodności [online] 2015. Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności link
 • Morek G. 2006. Szrotówek kontratakuje. Polityka 152-153.
 • Raszka D. 2008. Skuteczność ochrony kasztanowca białego Aesculus hippocastanum L. przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem Cameraria ohridella metodą feromonową Wrzechświat 65-69. link
 • Szwałkiewicz J. 2009. Uszkodzenia Drzew Leśnych. Poradnik Leśnika. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne
 • Walczak U., Baraniak E., Tryjanowski P., Zduniak P. 2004. Effect of distance between host trees and leaf litter removal on population density of Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986(Lepidoptera, Gracillariidae)- pest of chestnut(Aesculus sp.) trees Polish Journal of Ecology 52: 569-574. link
 • Walczak U., Baraniak E., Zduniak P. 2017. Survival, body mass and potential fecundity of the invasive moth Cameraria ohridella (Lepidoptera: Gracillariidae) on its original host plant Aesculus hippocastanum and Aesculus glabra European Journal of Entomology 114: 295-300. Institute of Entomology, Biology Centre, Czech Academy of Sciences, České Budějovice link

Typ: Arthropoda
Klasa/Gromada: Insecta
Rząd: Lepidoptera
Rodzina: Gracillaridae