Acorus calamus L. — Tatarak zwyczajny — Flag root (Roślina wodna)

Status gatunku w Polsce

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Inwazyjny gatunek obcy

Występuje w środowisku przyrodniczym; rozmnażająca się populacja; liczebność wzrastająca

Liczba stanowisk: >1000; na niektórych stanowiskach bardzo liczny.

Gatunek nie jest kontrolowany; należy podjąc kontrolę, ponieważ jest to inwazyjny lub potencjalnie inwazyjny gatunek obcy i istnieją skuteczne metody kontroli
Gatunek w praktyce niemożliwy do zwalczenia na obszarze całej Polski ze względu na masowe występowanie. Tam gdzie to jest możliwe (zwłaszcza na obszarach chronionych) należy zapobiegać ekspansji do nowych zbiorników wodnych.

Biologia i opis gatunku

Bylina, występuje w zbiornikach stojących i płynacych o mulistym podłożu mineralnym lub lekko torfowym, w synantropijnych środowiskach, tworzy nitrofilne skupiska. Łodyga trójboczna, ostrogrzbiecista, czerwona u podstawy. Kolba jest zielona lub żółtozielona, wałkowata u góry zwężona i zwarta, długości 8 cm.

Wielkość: Osiąga wysokość do 1,5 cm

Sposób odżywiania: Autotrof

Rozmnażanie: Po dojrzeniu zmienia kolor na żółtobrązowy. Kwiaty obupłciowe, owocem jest trzykomorowa wielozalążkowa, czerwona jagoda. W Europie rozmnaża się głównie wegetatywnie. Kwitnie 06 - 08.

Wpływ

Mechanizmy wpływu:

 • Konkurencja, Skala wpływu: Średni
  Wpływ na: gatunki roślin szuwarowych (brak danych)
  (Dane pochodzą z: obszar, z którego pochodzą dane, nie został określony)

Introdukcja

Najwcześniejsza introdukcja/obserwacja: około roku 1550

Sposoby przetransportowania gatunku do Polski:

 • Dla niektórych introdukcji brak danych o sposobie przetransportowania gatunku do Polski

Przyczyny, dla których gatunek został przetransportowany do Polski:

 • Dla niektórych introdukcji przyczyna, dla której gatunek dostał się do Polski jest trudna do zaklasyfikowania
 • Handel i uprawa roślin ozdobnych

Wektory odpowiedzialne za przedostanie się gatunku do Polski:

 • Brak danych

Sposoby przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski:

 • Celowe wsiedlenie; brak danych o tym czy introdukcja była legalna

Literatura

 • Błaszkiewicz K. 1997. Przybysze z obcych stron Przyroda Górnego Śląska : 12.
 • DAISIE European Invasive Alien Species Gateway 2008. Acorus calamus link
 • Kujawa-Pawlaczyk J. 1997. Synantropizacja szaty roślinnej Drawieńskiego Parku Narodowego. Cz. 2. Atlas rozmieszczenia roslin naczyniowych. Praca doktorska wykonana w Zakł. Taksonomii Roslin
 • Mirek Z. 1984. Nowe rośliny synantropijne w Tatrzańskim Parku Narodowym i w jego bezpośrednim sąsiedztwie Parki Nar. i Rez. Przyr. 5: 5-18.
 • Piotrowska H., Zukowski W., Jackowiak B. 1997. Rośliny naczyniowe Słowińskiego Parku Narodowego. Pr. Zakł. Taksonomii Roślin UAM 1-216. link
 • Sokołowski A. W. 1981. Flora roślin naczyniowych Białowieskiego Parku Narodowego Fragm. Flor. Geobot. 27: 51-131.
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński C. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. 1-197. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa link
 • Żukowski W., Latowski K., Jackowiak B., Chmiel J. 1995. Rośliny naczyniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego Prace Zakł. Taksonomii Eoślin UAM, Poznań 229.

Typ: Magnoliophyta
Klasa/Gromada: Liliopsida
Rząd: Arales
Rodzina: Acoraceae

Synonimy angielskie: Beewort; Calamus root; Muskrat root; Pine root; Rat root; Sweet calomel; Sweet cane; Sweet flag; Sweet myrtle; Sweet rush; Sweet sedge