Acer negundo L. — Klon jesionolistny — Box elder (Drzewo)

Status gatunku w Polsce

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Inwazyjny gatunek obcy

Występuje w środowisku przyrodniczym; rozmnażająca się populacja; liczebność wzrastająca

Liczba stanowisk: >1000; na niektórych stanowiskach bardzo liczny.

Sposób dyspersji po introdukcji do Polski: Gatunek jest rozprzestrzeniany przez wiatr

Gatunek nie jest kontrolowany; należy podjąc kontrolę, ponieważ jest to inwazyjny lub potencjalnie inwazyjny gatunek obcy i istnieją skuteczne metody kontroli
Proponowane formy zwalczania: Gatunek powinien być stopniowo usuwany z obszarów chronionych w czasie prowadzenia przebudowy drzewostanów oraz innych działań ochronnych.

Biologia i opis gatunku

Drzewo dwupienne.

Sposób odżywiania: Autotrof

Wpływ

Mechanizmy wpływu:

 • Konkurencja, Skala wpływu: Istotny
  Wpływ na: rośliny runa (brak danych)
  (Dane pochodzą z: obszar, z którego pochodzą dane, nie został określony)

Literatura

 • DAISIE European Invasive Alien Species Gateway 2008. Acer negundo link
 • Ferchmin M. 1979. Rola drzew i krzewów w zbiorowiskach leśnych Puszczy Kampinoskiej. Rocz. Dendr. 32: 53-67.
 • Jarosław Frączek, Krzysztof Mudryk, Marek Wróbel, 2009. Klon jesionolistny Acer negundo L. – nowy potencjalny gatunek energetyczny (Ash-leaved maple Acer negundo l. – the new potential energy species) Acta Agrophysica 14: 313-322. Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie link
 • Kornaś J., Medwecka-Kornaś A., Towpasz K. 1996. Rośliny naczyniowe Pogórza Ciężkowickiego (Karpaty Zachodnie). Zesz. Nauk. UJ, Pr. Bot. 28: 1-170.
 • Kujawa-Pawlaczyk J. 1997. Synantropizacja szaty roślinnej Drawieńskiego Parku Narodowego. Cz. 2. Atlas rozmieszczenia roslin naczyniowych. Praca doktorska wykonana w Zakł. Taksonomii Roslin
 • Piotrowska H., Zukowski W., Jackowiak B. 1997. Rośliny naczyniowe Słowińskiego Parku Narodowego. Pr. Zakł. Taksonomii Roślin UAM 1-216. link
 • Sokołowski A. W. 1981. Flora roślin naczyniowych Białowieskiego Parku Narodowego Fragm. Flor. Geobot. 27: 51-131.
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński C. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. 1-197. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa link
 • Trzcińska-Tacik H. 1979. Flora synantropijna Krakowa Rozpr. habilitacyjne UJ 32: 1-213.
 • Urbański J. 1958. Materiały do znajomości flory synantropijnej miastaPoznania. Bad. Fizjogr. nad polską zach. 4: 245-251.
 • Żukowski W., Latowski K., Jackowiak B., Chmiel J. 1995. Rośliny naczyniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego Prace Zakł. Taksonomii Eoślin UAM, Poznań 229.

Typ: Magnoliophyta
Klasa/Gromada: Magnoliopsida
Rząd: Sapindales
Rodzina: Sapindaceae

Synonimy angielskie: Ash-leaved maple