Umbra krameri Walbaum, 1792 — Muławka bałkańska — Umbre mudminov (Ryba)

Status gatunku w Polsce

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Nieinwazyjny gatunek obcy

Występuje w środowisku przyrodniczym; stwierdzany tylko sporadycznie; nie rozmnaża się w środowisku przyrodniczym
Przed 1969 r, gatunek został stwierzony w jeziorze Kiernoz koło Olsztyna. Brak nowszych danych o występowaniu gatunku.

Liczba stanowisk: 1 - 10. Liczebność dzikiej populacji trudna do oceny. Odnotowano tylko kilka osobników

Gatunek nie jest kontrolowany; nie ma potrzeby kontroli, ponieważ nie jest inwazyjny

Biologia i opis gatunku

Gatunek stagnofilny, fitofilny.

Wielkość: Maksymalna długość ciała: 12 cm, najczęściej osiąga od 5 do 8 cm.

Rozmnażanie: Dojrzewa w 2-3 roku życia; tarło od marca do kwietnia. Płodność ok. 150 ziaren ikry. Jaja składane w gniazdach, którymi opiekuje się samica.

Wpływ

Mechanizmy wpływu:

 • Konkurencja, Skala wpływu: Możliwy
  Wpływ na: gatunki ryb limnofilnych (Osteichthyes)
  (Dane pochodzą z: obszar, z którego pochodzą dane, nie został określony)

Introdukcja

Najwcześniejsza introdukcja/obserwacja: około roku 1969

Sposoby przetransportowania gatunku do Polski:

 • Dla niektórych introdukcji dane o sposobach przetransportowania gatunku do Polski są niepewne

Przyczyny, dla których gatunek został przetransportowany do Polski:

 • Rybactwo komercyjne

Wektory odpowiedzialne za przedostanie się gatunku do Polski:

 • Brak danych

Sposoby przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski:

 • Dla niektórych introdukcji danych o sposobie przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski są niepewne

Literatura

 • DAISIE European Invasive Alien Species Gateway 2008. Umbra krameri link
 • Ejsmont L., Słoniewski B. 1969. O przypadkowym znalezieniu umbry (Umbra krameri Walbaum, 1792) w Polsce (Osteichthyes, Esociformes). Przegląd Zoologiczny 13: 215-219.
 • Pax F. 1921. Die Tierwelt Schlesiens. G. Fischer, Jena

Typ: Vertebrata
Klasa/Gromada: Actinopterygii
Rząd: Clupeiformes
Rodzina: Umbridae

Synonimy polskie: Muławka dunajska

Synonimy angielskie: European mudminnow