Thymallus baicalensis Dybowski, 1874 — Czarny lipień bajkalski — Baikal black grayling (Ryba)

Status gatunku w Polsce

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Potencjalnie inwazyjny gatunek obcy

Nie występuje w środowisku przyrodniczym; wymarł w Polsce

Wyginął.

Kontrola nie jest konieczna (gatunek wymarł w Polsce)

Biologia i opis gatunku

Gatunek litofilny o podobnej biologii do T. thymallus

Wpływ

Mechanizmy wpływu:

 • Krzyżowanie się z gatunkiem rodzimym, Skala wpływu: Mały
  Wpływ na: lipień (Thymallus thymallus)
  (Dane pochodzą z: obszar, z którego pochodzą dane, nie został określony)

Introdukcja

Najwcześniejsza introdukcja/obserwacja: około roku 0

Sposoby przetransportowania gatunku do Polski:

 • Gatunek samodzielnie rozprzestrzenił się po wcześniejszej introdukcji w kraju sąsiednim

Przyczyny, dla których gatunek został przetransportowany do Polski:

 • Dla części introdukcji brak danych o przyczynie, dla której gatunek dostał się do Polski

Wektory odpowiedzialne za przedostanie się gatunku do Polski:

 • Przyniesiony wraz z prądem wodnym z obszarów, gdzie został introdukowany

Sposoby przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski:

 • W sposób niezamierzony zawleczony bezpośrednio do środowiska przyrodniczego

Literatura

 • Holcik J., Zitnan R. 1972. Natural History of Thymallus articus baicalensis Dybowski, 1876 acclimatized in the Dobsina reservoir (Czechoslovakia). Folia Zool. 21: 181-191.
 • Tugarina P.J. 1981. Chariusy Bajcala. Izd. Nauka, Novosibirsk
 • Witkowski A. 1976. Próba aklimatyzacji czarnego lipienia bajkalskiego w Czechosłowacji. Gosp. Ryb. 6: 20-21.
 • Witkowski A. 1979. Ichtiofauna górnego dorzecza Nysy Kłodzkiej. Fragmenta Faunistica 25: 37-72. link
 • Witkowski A. 1996. Lipień bajkalski. Przegląd Rybacki 3: 17-20.

Typ: Vertebrata
Klasa/Gromada: Actinopterygii
Rząd: Clupeiformes
Rodzina: Thymallidae

Synonimy łacińskie: Thymallus arcticus baicalensis Berg, 1908; Thymallus arcticus baicalensis morpha angarensis Dorogostajskij, 1923; Thymallus grubii var. baicalensis Dybovski, 1874

Synonimy angielskie: Baikal fish; Baikal grayling