Solidago canadensis L. — Nawłoć kanadyjska — Canada goldenrod (Roślina zielna)

Status gatunku w Polsce

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Inwazyjny gatunek obcy

Występuje w środowisku przyrodniczym; rozmnażająca się populacja; liczebność wzrastająca

Liczba stanowisk: >1000; liczebność: na wielu stanowiskach bardzo liczny.

Gatunek nie jest kontrolowany; należy podjąc kontrolę, ponieważ jest to inwazyjny lub potencjalnie inwazyjny gatunek obcy i istnieją skuteczne metody kontroli
Proponowane formy zwalczania: Protegowanie drzew i krzewów i wzrost ocienienia

Biologia i opis gatunku

Nawłoć kanadyjska jest byliną. Posiada szeroki zakres tolerancji warunków siedliskowych, dlatego można ją spotkać na skrajnie ubogich w składniki pokarmowe siedliskach.

Sposób odżywiania: Autotrof

Wpływ

Mechanizmy wpływu:

 • Konkurencja, Skala wpływu: Istotny
  Wpływ na: rośliny leśne i łęgowe (brak danych)
  Łatwo zasiedla nowe tereny i wypiera rodzime gatunki. Zaliczana jest też do uciążliwych i trudnych do wytępienia roślin. Ponadto liczba gatunków ptaków łąkowych jest niższa w łąkach opanowany przez nawłoć kanadyjską niż w łąkach kontrolowanych bez nawłoci. (Dane pochodzą z: Polski)

Sposoby wykorzystywania gatunku przez człowieka:

 • Wykorzystywany w rolnictwie
  Nawłoć jest wysoko cenioną byliną nektarodajną i pyłkodajną, dostarczającą pokarmu pszczołom w drugiej połowie lata, kiedy występuje niedobór pożytków pszczelich. Kwiaty tej rośliny są chętnie odwiedzane przez zbieraczki pszczoły miodnej, dlatego wzbudzają duże zainteresowanie pszczelarzy. (Dane pochodzą z: Polski)

Introdukcja

Najwcześniejsza introdukcja/obserwacja: w roku 1853

Sposoby przetransportowania gatunku do Polski:

 • Dla niektórych introdukcji brak danych o sposobie przetransportowania gatunku do Polski

Przyczyny, dla których gatunek został przetransportowany do Polski:

 • Handel i uprawa roślin ozdobnych
 • Rolnictwo lub orgrodnictwo (produkcja roślinna)

Wektory odpowiedzialne za przedostanie się gatunku do Polski:

 • Brak danych

Sposoby przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski:

 • Dla niektórych introdukcji brak danych o sposobie przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski
 • Ucieczka z hodowli/uprawy

Literatura

 • DAISIE European Invasive Alien Species Gateway 2008. Solidago canadensis link
 • Guzikowa M., Maycock P. F. 1986. The invasion and expansion of three North American species of goldenrod (Solidago canadensis L. sensu lato, S. gigantea Ait. and S. graminifolia (L.) Salisb.) in Poland Acta Societatis Botanicorium Poloniae 53: 367-384.
 • Guzikowa M., Maycock P. F. 1986. The invasion and expansion of three North American species of goldenrod (Solidago canadensis L. sensu lato, S. gigantea Ait. and S. graminifolia (L.) Salisb.) in Poland Acta Societatis Botanicorum Poloniae 55: 367-384. link
 • Kujawa-Pawlaczyk J. 1997. Synantropizacja szaty roślinnej Drawieńskiego Parku Narodowego. Cz. 2. Atlas rozmieszczenia roslin naczyniowych. Praca doktorska wykonana w Zakł. Taksonomii Roslin
 • Piotrowska H., Zukowski W., Jackowiak B. 1997. Rośliny naczyniowe Słowińskiego Parku Narodowego. Pr. Zakł. Taksonomii Roślin UAM 1-216. link
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński C. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. 1-197. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa link
 • Żukowski W., Latowski K., Jackowiak B., Chmiel J. 1995. Rośliny naczyniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego Prace Zakł. Taksonomii Eoślin UAM, Poznań 229.

Typ: Magnoliophyta
Klasa/Gromada: Magnoliopsida
Rząd: Asterales
Rodzina: Asteraceae

Synonimy łacińskie: Solidago altissima

Synonimy angielskie: Canadian goldenrod; Common goldenrod; Tall goldenrod