Sedum album L. — Rozchodnik biały — Coral carpet (Roślina zielna)

Status gatunku w Polsce

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Występuje w środowisku przyrodniczym; rozmnażająca się populacja; liczebność wzrastająca

Liczba stanowisk: 11 - 100; liczebność: brak danych.

Gatunek nie jest kontrolowany; nie ma potrzeby kontroli, ponieważ nie jest inwazyjny

Biologia i opis gatunku

Bylina

Sposób odżywiania: Autotrof

Wpływ

Mechanizmy wpływu:

 • Dotychczas nie stwierdzono negatywnego wpływu
  (Dane pochodzą z: obszar, z którego pochodzą dane, nie został określony)

Introdukcja

Najwcześniejsza introdukcja/obserwacja: około roku 1650

Sposoby przetransportowania gatunku do Polski:

 • Dla niektórych introdukcji brak danych o sposobie przetransportowania gatunku do Polski

Przyczyny, dla których gatunek został przetransportowany do Polski:

 • Akwakultura
 • Handel i uprawa roślin ozdobnych

Wektory odpowiedzialne za przedostanie się gatunku do Polski:

 • Brak danych

Sposoby przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski:

 • Dla niektórych introdukcji brak danych o sposobie przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski
 • Ucieczka z hodowli/uprawy

Literatura

 • Ćwikliński E. 1970. Flora synantropijna Szczecina Monogr. Bot. 33: 1-103.
 • DAISIE European Invasive Alien Species Gateway 2008. Sedum album link
 • Kwiatkowski P. 1977. The distribution of selected threatened grass species (Poaceae) in the Sudety Mts. Fragm. Flor. Geobot. 42: 275-293.
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński C. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. 1-197. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa link

Typ: Magnoliophyta
Klasa/Gromada: Magnoliopsida
Rząd: Fabales
Rodzina: Crassulaceae

Synonimy angielskie: Baby tears; White stonecrop