Reynoutria japonica Houtt. — Rdestowiec japoński — Japanese knotweed (Roślina zielna)

Status gatunku w Polsce

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Inwazyjny gatunek obcy

Występuje w środowisku przyrodniczym; rozmnażająca się populacja; liczebność wzrastająca

Gatunek nie jest kontrolowany; należy podjąc kontrolę, ponieważ jest to inwazyjny lub potencjalnie inwazyjny gatunek obcy i istnieją skuteczne metody kontroli
Proponowane formy zwalczania: Należy zaniechać uprawy rośliny w ogródkach na obszarach chronionych oraz w ich bezpośrednich otulinach. Likwidacja siedlisk ruderalnych w obszarach chronionych. W obszarach chronionych należy eliminować mechanicznie (przez wykopywanie lub koszenie) wszystkie pojawiające się osobniki (najlepiej przed okresem kwitnienia i owocowania) i spalać poza obszarem chronionym

Biologia i opis gatunku

Bylina

Sposób odżywiania: Autotrof

Wpływ

Mechanizmy wpływu:

 • Konkurencja, Skala wpływu: Istotny
  Wpływ na: Różne gatunki lasów łęgowych (brak danych)
  (Dane pochodzą z: obszar, z którego pochodzą dane, nie został określony)

Introdukcja

Najwcześniejsza introdukcja/obserwacja: około roku 1882

Sposoby przetransportowania gatunku do Polski:

 • Dla niektórych introdukcji brak danych o sposobie przetransportowania gatunku do Polski

Przyczyny, dla których gatunek został przetransportowany do Polski:

 • Ogrody botaniczne

Wektory odpowiedzialne za przedostanie się gatunku do Polski:

 • Nie dotyczy (gatunek był sprowadzony celowo)

Sposoby przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski:

 • Ucieczka z hodowli/uprawy

Literatura

 • Abromeit J. i in. 1898-1940. Flora Ost- und Westpreussen. 1248. Berlin, R. Friedlander & Sohn. Konigsberg, Preussischer Notanischer Verein E. V.
 • Brzeg A. 1989. Przegląd systematyczny zbiorowisk okrajkowych dotąd stwierdzonych i mogących występować w Polsce Fragm. Flor. Geobot. 34.
 • DAISIE European Invasive Alien Species Gateway 2008. Reynoutria japonica link
 • Kornaś J. 1957. Rośliny naczyniowe Gorców Monogr. Bot. 5: 1-259.
 • Kujawa-Pawlaczyk J. 1997. Synantropizacja szaty roślinnej Drawieńskiego Parku Narodowego. Cz. 2. Atlas rozmieszczenia roslin naczyniowych. Praca doktorska wykonana w Zakł. Taksonomii Roslin
 • Michalak S. 1970. Flora synantropijna miasta Opola. Rocz. muz. 4: 1-179.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. 1984. Nowe rośliny synantropijne we florze Podtatrza i Tatrzańskiego Parku Narodowego Studia Ośr. Dok. Fizjogr. 12: 313-326.
 • Rostański K. 1977. Flora i roślinność synantropijna w Karkonoskim Parku Narodowym Pr. Karkon. Tow. Nauk. Jelenia Góra 9: 1-29.
 • Sowa R. 1971. Flora i roślinne zbiorowiska ruderalne na obszarze województwa łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem miast i miasteczek 1-282. Uniw. Łódzki
 • Stypiński P. 1977. Nowe stanowiska Polygonum sachalinense Schm. i P. cuspidatum Sieb. et Zucc. na Warmii i Mazurach Fragm. Flor. Geobot. 23: 3-16.
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński C. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. 1-197. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa link
 • Warburg O. 1923. Die Pflanzenwelt 1: VI, 619. Bibliographisches Institut. Leipzig. Bd.
 • Żukowski W., Latowski K., Jackowiak B., Chmiel J. 1995. Rośliny naczyniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego Prace Zakł. Taksonomii Eoślin UAM, Poznań 229.

Typ: Magnoliophyta
Klasa/Gromada: Magnoliopsida
Rząd: Polygonales
Rodzina: Polygonaceae

Synonimy łacińskie: Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.; Pleuropterus cuspidatus (Siebold & Zucc.) H.Gross; Pleuropterus zuccarinii (Small) Small; Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc.; Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc. var. compactum (Hook.f.) L.H.Bailey; Polygonum sachalinense F.Schmidt; Polygonum zuccarinii Small; Tiniaria japonica (Houtt.) Hedberg

Synonimy polskie: Rdest ostrokończysty

Synonimy angielskie: Buckwheat; Donkey rhubarb; Gypsy rhubarb; Japanese bamboo; Japanese fleece flower; Mexican bamboo