Lolium multiflorum Lam. — Życica wielokwiatowa — Italian rye grass (Trawa/turzyca/sit)

Status gatunku w Polsce

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Inwazyjny gatunek obcy

Występuje w środowisku przyrodniczym; rozmnażająca się populacja; trend liczebności nieznany

Liczba stanowisk: 101 - 1000; liczebność: na wielu stanowiskach liczny.

Gatunek nie jest kontrolowany; należy podjąc kontrolę, ponieważ jest to inwazyjny lub potencjalnie inwazyjny gatunek obcy i istnieją skuteczne metody kontroli
Proponowane formy zwalczania: Należy zaniechać hodowli gatunku na obszarach chronionych i w strefach ochronnych oraz likwidować siedliska ruderalne w obszarach chronionych

Biologia i opis gatunku

Bylina (bardzo rzadko roślina roczna lub dwuletnia)

Sposób odżywiania: Autotrof

Wpływ

Mechanizmy wpływu:

 • Krzyżowanie się z gatunkiem rodzimym, Skala wpływu: Średni
  Wpływ na: Len trwały (Lolium perenne)
  (Dane pochodzą z: obszar, z którego pochodzą dane, nie został określony)
 • Krzyżowanie się z gatunkiem rodzimym, Skala wpływu: Średni
  Wpływ na: kostrzewa łąkowa (Festuca pratensis)
  (Dane pochodzą z: obszar, z którego pochodzą dane, nie został określony)
 • Krzyżowanie się z gatunkiem rodzimym, Skala wpływu: Średni
  Wpływ na: kostrzewa olbrzymia (Festuca gigantea)
  (Dane pochodzą z: obszar, z którego pochodzą dane, nie został określony)
 • Krzyżowanie się z gatunkiem rodzimym, Skala wpływu: Średni
  Wpływ na: kostrzewa trzcinowata (Festuca arundinacea)
  (Dane pochodzą z: obszar, z którego pochodzą dane, nie został określony)

Introdukcja

Najwcześniejsza introdukcja/obserwacja: w roku 1837

Sposoby przetransportowania gatunku do Polski:

 • Dla niektórych introdukcji brak danych o sposobie przetransportowania gatunku do Polski

Przyczyny, dla których gatunek został przetransportowany do Polski:

 • Rolnictwo lub orgrodnictwo (produkcja roślinna)

Wektory odpowiedzialne za przedostanie się gatunku do Polski:

 • Brak danych

Sposoby przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski:

 • Dla niektórych introdukcji brak danych o sposobie przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski
 • Ucieczka z hodowli/uprawy

Literatura

 • DAISIE European Invasive Alien Species Gateway 2008. Lolium multiflorum link
 • Krawiecowa A. 1951. Analiza geograficzna flory synantropijnej miasta Poznania. Pr. Kom. Biol. PTPN 13: 1-132.
 • Michalik S. 1978. Rośliny naczyniowe Ojcowskiego Parku Narodowego. Studia Nat. Ser. A. Wyd. Nauk. PAn, Zakł. Ochr. Przyr. 16: 171. PWN Warszawa-Kraków
 • Piotrowska H., Zukowski W., Jackowiak B. 1997. Rośliny naczyniowe Słowińskiego Parku Narodowego. Pr. Zakł. Taksonomii Roślin UAM 1-216. link
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński C. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. 1-197. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa link
 • Zarzycki K. 1981. Rośliny naczyniowe Pienin. Rozmieszczenie i warunki występowania. 257. Inst. Bot. PAN. PWN Warszaw-Kraków
 • Zwierzykowski Z., Naganowska B. 1996. Taxonomy, cytogenetics and phylogenetic relationships in the Lolium-Festuca complex (Poaceae): I. Lolium - a review. Fragm. Flor. Geobot. 41: 521-536.
 • Żukowski W., Latowski K., Jackowiak B., Chmiel J. 1995. Rośliny naczyniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego Prace Zakł. Taksonomii Eoślin UAM, Poznań 229.

Typ: Magnoliophyta
Klasa/Gromada: Liliopsida
Rząd: Poales
Rodzina: Poaceae

Synonimy łacińskie: Lolium multiflorum Lam. var. diminutum Mutel; Lolium multiflorum Lam. var. muticum DC.; Lolium multiflorum Lam. var. ramosum Guss. ex Arcang.; Lolium perenne L. var. multiflorum (Lam.) Parn.

Synonimy angielskie: Annual ryegrass