Heracleum sosnowskyi Manden. — Barszcz Sosnowskiego — Sosnowski's hogweed (Roślina zielna)

Status gatunku w Polsce

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Inwazyjny gatunek obcy

Występuje w środowisku przyrodniczym; rozmnażająca się populacja; liczebność wzrastająca

Liczba stanowisk: 101 - 1000; liczebność: na każdym stanowisku liczny, tworzy zwarte płaty.

Gatunek jest kontrolowany, jednak z ograniczonym skutkiem
Proponowane formy zwalczania: Należy zaniechać hodowli gatunku na obszarach chronionych i w strefach ochronnych. Mechaniczna eliminacja (wykopywanie lub koszenie) wszystkich osobników (najlepiej przed okresem kwitnienia i owocowania), zwalczanie chemicznie (preparat: np. Roundup)

Biologia i opis gatunku

Bylina

Sposób odżywiania: Autotrof

Wpływ

Mechanizmy wpływu:

 • Konkurencja, Skala wpływu: Istotny
  Wpływ na: gatunki rośłin w lasach łęgowych (brak danych)
  (Dane pochodzą z: obszar, z którego pochodzą dane, nie został określony)

Introdukcja

Najwcześniejsza introdukcja/obserwacja: w roku 1958

Sposoby przetransportowania gatunku do Polski:

 • Dla niektórych introdukcji brak danych o sposobie przetransportowania gatunku do Polski

Przyczyny, dla których gatunek został przetransportowany do Polski:

 • Dla części introdukcji brak danych o przyczynie, dla której gatunek dostał się do Polski
 • Rolnictwo lub orgrodnictwo (produkcja roślinna)

Wektory odpowiedzialne za przedostanie się gatunku do Polski:

 • Brak danych

Sposoby przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski:

 • Dla niektórych introdukcji brak danych o sposobie przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski
 • Ucieczka z hodowli/uprawy

Literatura

 • D. Wrzesińska, M.Wawrzyniak 2008. Ocena stopnia uszkodzenia Heracleum sosnowskyi Manden. przez fitofagi. (Evaluation of the degree of damage of Heracleum sosnowskyi Manden. by phytophages) Progress in Plant Protection 48 (1): 158-160. link
 • DAISIE European Invasive Alien Species Gateway 2008. Heracleum sosnowskyi link
 • K. Miklaszewska 2008. Barszcz Sosnowskiego – obcy gatunek inwazyjny: biologia, zagrożenia, zwalczanie. Progress in Plant Protection 48 (1): 297-300. link
 • Korniak T., Środa M. 1995. Wstępne badania nad występowaniem Heracleum sosnowskyi w północno-wschodniej Polsce. W: Mirek Z., Wójcicki J. (red.). Szata roślinna Polski w procesie przemian 189. Materiały konferencji i sympozjów 50 Zjazdu PTB, Kraków 1995
 • Mirek Z. 1993. Rośliny naczyniowe. W: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.). Przyroda Kotliny Zakopiańskiej poznanie, przemiany, zagrożenie i ochrona. Tatry i Podtatrze 2: 117-170.
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński C. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. 1-197. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa link
 • Wrzesińska D. 2006. Występowanie wciornastka tytoniowa (Thrips tabaci Lind.) na barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden.) Progress in Plant Protection 46 (2). link
 • Wrzesińska D. 2007. Szkodliwe pluskwiaki (Hemiptera) zasiedlające barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden) (Harmful hemiptera infesting Sonowski’s hogweed (Heracleum sosnowskyi Manden)) Progress in Plant Protection 47 (4). link

Opracowanie: Edward Walusiak

Typ: Magnoliophyta
Klasa/Gromada: Magnoliopsida
Rząd: Apiales
Rodzina: Apiaceae

Synonimy łacińskie: Heracleum sosnovskii Manden