Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier — Barszcz mantegazyjski — Giant hogweed (Roślina zielna)

Status gatunku w Polsce

Gatunek jest obcy na całym obszarze, na którym występuje w Polsce

Inwazyjny gatunek obcy

Występuje w środowisku przyrodniczym; rozmnażająca się populacja; liczebność wzrastająca

Liczba stanowisk: 101 -1000; liczebność: na każdym stanowisku kilkaset osobników, tworzy zwarte płaty.

Gatunek jest kontrolowany, jednak z ograniczonym skutkiem

Biologia i opis gatunku

Bylina

Sposób odżywiania: Autotrof

Wpływ

Mechanizmy wpływu:

 • Konkurencja, Skala wpływu: Istotny
  Wpływ na: gatunki roślin ziołoroślowych (brak danych)
  (Dane pochodzą z: obszar, z którego pochodzą dane, nie został określony)

Introdukcja

Najwcześniejsza introdukcja/obserwacja: w roku 1973

Sposoby przetransportowania gatunku do Polski:

 • Dla niektórych introdukcji brak danych o sposobie przetransportowania gatunku do Polski

Przyczyny, dla których gatunek został przetransportowany do Polski:

 • Dla części introdukcji brak danych o przyczynie, dla której gatunek dostał się do Polski

Wektory odpowiedzialne za przedostanie się gatunku do Polski:

 • Brak danych

Sposoby przedostania się gatunku do środowiska przyrodniczego Polski:

 • Ucieczka z hodowli/uprawy

Literatura

 • B. Sawicka, W. Michałek, D.Skiba 2007. Wrażliwość roślin Helianthus tuberosus L. na chlomazon. (Susceptibility of plants of Helianthus tuberosus L. on chlomazon) Progress in Plant Protection 47 (4): 363-370. link
 • Balcerkiewicz S. 1972. Barszcz kaukaski Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier we wsi Parnica w powiecie gryfińskim. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach. 25: 213-216..
 • Białecka K. 1982. Rośliny naczyniowe grupy Pilska w Beskidzie Żywieckim. Zesz. Nauk. UJ, Pr. Bot. 10: 7-149.
 • Ćwikliński E. 1973. Heracleum mantegazzianum Somm. et Lev. - roślina mało znana. Zesz. Nauk. A. R. w Szczecinie, 39: 53-60..
 • Ćwikliński E. 1973. Heracleum mantegazzianum Somm. et Lev. - roślina mało znana. Zesz. Nauk. A. R. w Szczecinie 39: 53-60.
 • DAISIE European Invasive Alien Species Gateway 2008. Heracleum mantegazzianum link
 • Kotońska B. 1991. Rośliny naczyniowe Beskidu Małego (polskie Karpaty Zachodnie). Zesz.Nauk. UJ, Pr. Bot. 23.
 • Kotońska B. 1991. Rośliny naczyniowe Beskidu Małego (polskie Karpaty Zachodnie). Zesz. Nauk. UJ, Pr. Bot. 23. link
 • Mirek Z. 1986. Uzupełnienia do flory Wzniesienia Gubałowskiego Fragm. Flor. Geobot. 31-32: 117-120.
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. 1987. Flora synantropijna Kotliny Zakopiańskiej. Stud. Nat. Ser. A. 30: 1-182.
 • Szeląg Z. 1997. Uzupełnienia do flory Niecki Nidziańskiej Fragm. Flor. Geobot. Ser. Pol. 4: 33-37.
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński C. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. 1-197. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa link
 • Towpasz K. 1996. Flora roślin naczyniowych Doliny Kluczwody. Fragm. Flor. Geobot. Ser. Pol. 3: 141-187..
 • Wróbel-Stermińska W. 1958. Obserwacje nad Heracleum Mantegazzianum Somm. et Lev. Wiadomości Botaniczne 2: 254-257..

Opracowanie: Edward Walusiak

Typ: Magnoliophyta
Klasa/Gromada: Magnoliopsida
Rząd: Apiales
Rodzina: Apiaceae

Synonimy polskie: Barszcz kaukaski; Barszcz Mantegazziego

Synonimy angielskie: Giant cow parsnip; Golpar