Procyon lotor Linnaeus, 1758 — Raccoon — Szop pracz (Mammal)

Status in Poland

The species is alien in whole area of its occurrence in Poland

Invasive alien species

Established and expanding

Means of dispersal after introduction to Poland: Active spread without human help

Species is controlled with limited success

Species description and biology

Diet: Omnivorous

Impact

Habitats in invaded range:

 • Woodland, forest and other wooded land (Information comes from countries invaded in Europe)

Introduction

Earliest introduction/record: in 1927

Types of transport to Poland:

 • For some introductions there is no data on type of transport to Poland
 • Intentional import (commodity)
 • Self-propelled spread after earlier introduction in a neighbouring country

Pathways of introduction:

 • For some introductions there is no data on pathway of introduction
 • Fur industry
 • Spread to Poland after introduction in a neighbouring country

Vectors of introduction:

 • No data
 • Not applicable (species was intentionally imported)

Types of introduction into natural environment in Poland:

 • For some introductions there is no data on type of introduction into natural environment in Poland
 • Intentional; not known if introduction was legal
 • Self-propelled invasion into environment after earlier introduction in a neighbouring country
 • Unintentional; escape into the environment from captivity/culture

References

 • Anonymous 1950. Szopy na pomorzu Łowiec polski 3: 23.
 • Bogdanowicz W., Ruprecht A.L. 1987. Przypadki stwierdzeń szopa pracza Procoyon lotor (Linnaeus, 1758) w Polsce. Przegląd Zoologiczny 31: 375-383.
 • DAISIE European Invasive Alien Species Gateway 2008. Procyon lotor link
 • Kampmann H. 1975. Der Waschbar.Verbreitung, Okologie, Lebensweise, Jagd. Verlag Paul Parey. Hamburg und Berlin link
 • Romanowski J. 1995. Szop pracz – mieszkaniec starego i nowego kontynentu Łowiec polski 11: 9-11.
 • Stanisławska A. 2008. Szopy pracze już mieszkają na naszych bagnach Angora 34: 50. link
 • Suminski P. 1963. Aklimatyzacja ssaków łownych w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 19: 13-22.
 • Sumiński P., Goszczyński J., Romanowski J. 1993. Ssaki drapieżne Europy PWRiL, Warszawa

Author(s): Magdalena Bartoszewicz

Phylum: Vertebrata
Class: Mammalia
Ordo: Carnivora
Family: Procyonoidea

English synonyms: Common raccoon; North American raccoon