Procyon lotor Linnaeus, 1758 — Raccoon — Szop pracz (Mammal)

Status in Poland

The species is alien in whole area of its occurrence in Poland

Invasive alien species

Recorded in the wild; established and expanding

Means of dispersal after introduction to Poland: Active spread without human help

Species is controlled with limited success

Species description and biology

Diet: Omnivorous

Impact

Habitats in invaded range:

 • Woodland, forest and other wooded land (Information comes from countries invaded in Europe)

Introduction

Earliest introduction/record: in 1927

Types of transport to Poland:

 • For some introductions there is no data on type of transport to Poland
 • Intentional import (commodity)
 • Self-propelled spread after earlier introduction in a neighbouring country

Pathways of introduction:

 • For some introductions there is no data on pathway of introduction
 • Fur industry
 • Spread to Poland after introduction in a neighbouring country

Vectors of introduction:

 • No data
 • Not applicable (species was intentionally imported)

Types of introduction into natural environment in Poland:

 • For some introductions there is no data on type of introduction into natural environment in Poland
 • Intentional; not known if introduction was legal
 • Self-propelled invasion into environment after earlier introduction in a neighbouring country
 • Unintentional; escape into the environment from captivity/culture

References

 • Anonymous 1950. Szopy na pomorzu Łowiec polski 3: 23.
 • Bogdanowicz W., Ruprecht A.L. 1987. Przypadki stwierdzeń szopa pracza Procoyon lotor (Linnaeus, 1758) w Polsce. Przegląd Zoologiczny 31: 375-383.
 • DAISIE European Invasive Alien Species Gateway 2008. Procyon lotor link
 • Kampmann H. 1975. Der Waschbar.Verbreitung, Okologie, Lebensweise, Jagd. Verlag Paul Parey. Hamburg und Berlin link
 • Romanowski J. 1995. Szop pracz – mieszkaniec starego i nowego kontynentu Łowiec polski 11: 9-11.
 • Stanisławska A. 2008. Szopy pracze już mieszkają na naszych bagnach Angora 34: 50. link
 • Suminski P. 1963. Aklimatyzacja ssaków łownych w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 19: 13-22.
 • Sumiński P., Goszczyński J., Romanowski J. 1993. Ssaki drapieżne Europy PWRiL, Warszawa

Author(s): Magdalena Bartoszewicz

Phylum: Vertebrata
Class: Mammalia
Ordo: Carnivora
Family: Procyonoidea

English synonyms: Common raccoon; North American raccoon